Austriacki konsulat we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Nowy austriacki konsulat otwiera się we Wrocławiu. W czwartek, 27 sierpnia, urząd przekazano nowemu konsulowi honorowemu, dr Edwardowi Wąsiewiczowi. To już 13 austriacki konsul we Wrocławiu. Nowe pomieszczenia znajdują się zaledwie kilka metrów od miejsca, gdzie blisko przed 150 laty został otwarty pierwszy austriacki konsulat w tym mieście. Obecnie Austria ma w Polsce 6 konsulatów.  

  • fot. Tomasz Walków

  • fot. Tomasz Walków

  • fot. Tomasz Walków

  • fot. Tomasz Walków

  • fot. Tomasz Walków


Ambasador Thomas Buchsbaum podkreślał, że konsulat po raz pierwszy obejmie swoją kompetencją nie tylko województwo dolnośląskie, ale także województwo opolskie, gdzie żyje znaczna mniejszość niemieckojęzyczna. – Konsulat będzie urzędem do spraw obywatelskich oraz organizatorem wydarzeń: będzie miejscem dla wszystkich, którzy interesują się Austrią i chcą nawiązywać kontakty, punktem pomocy w nagłych przypadkach konsularnych dla obywateli austriackich, żyjących poza granicami swego kraju, obywateli polskich, a także aktywnym partnerem dla przedsięwzięć w regionie mających odniesienia do Austrii. Konsulat będzie ważnym uzupełnieniem innych austriackich instytucji na miejscu: bibliotek austriackich we Wrocławiu i Opolu, austriackiego lektoratu na Uniwersytecie Wrocławskim i Instytutu Austriackiego we Wrocławiu. Austria będzie aktywnie angażować się w program Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – zapowiada ambasador.

Dolnośląskie i Opolskie są ważnymi województwami dla austriacko-polskich stosunków gospodarczych. PORR, STRABAG czy UNIQA są znane zarówno na Śląsku jak i w całej Polsce, podobnie jak MAGNA, S&T (dostawca IT), Atrium (nieruchomości) i Koleje Górskie Arlberg. W samym Dolnośląskim reprezentowanych jest 50 austriackich przedsiębiorstw, wolumen handlu województwa z Austrią to ponad 600 mln euro. Opolskie tak jak Dolnośląskie utrzymują partnerstwo z krajem związkowym Styrią. W kwietniu tego roku Opolskie odwiedziła styryjska delegacja gospodarcza w ramach Dni Styrii.

– Chciałbym uczynić Austrię jeszcze bardziej tutaj znaną – piękną i nowoczesną Austrię, partnera w UE, kraj kultury i turystyki, kraj odnoszący sukcesy gospodarcze i pełen postępowych innowacji, co daje nam możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia. Chciałbym wspierać odwagę cywilną i porozumienie ponad granicami, aby stworzyć na bazie korzeni europejskich w pełni partnerskie stosunki między Polską i Austrią we wszystkich dziedzinach – powiedział nowy konsul honorowy, manager i wykładowca akademicki, dr Edward Wąsiewicz. Ambasador Buchsbaum podziękował też odchodzącemu konsulowi honorowemu, Maciejowi Formanowiczowi, i odchodzącej wicekonsul, Jolancie Charzewskiej-Miller, za ich ponad 20-letnią zaangażowaną i kompleksową działalność, stanowiącej bardzo dobrą podstawę dla nowego konsula honorowego, oraz życzył nowemu konsulowi honorowemu sukcesów i zadowolenia podczas wypełniania misji.

Adres nowego austriackiego konsulatu we Wrocławiu:

ul. Skwierzyńska 21 / 10

53-521 Wrocław

(+ 48) 782 173 777Zgłoś uwagę