Łatwy dostęp do nieruchomości dla pogotowia czy straży pożarnej, automatycznie unoszące się szlabany, reagujące na sygnały dźwiękowe wozów tych służb ratowniczych, przystosowane klatki schodowe, wywieszone informacje, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia np. dla zdrowia i życia, doświetlone podwórka z odpowiednią przyciętą zielenią, zwalniające półprogi – to może mieć w zasadzie każde wrocławskie osiedle i każdy budynek.Zgłoś uwagę