Opiekuj się dziećmi i zarabiaj!

Rekrutacja do połowy stycznia

  • Opiekun dzienny to propozycja dla pań, które chcą i mogą opiekować się dziećmi w swoim domu.


Centrum Integracji Społecznej, w imieniu Gminy Wrocław, realizuje projekt "Dzienny opiekun – domowy system opieki". Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1 sierpień 2013r. – 31 grudzień 2014r. Opieka nad dziećmi do lat 3 świadczona będzie w okresie grudzień 2013 r. – grudzień 2014 r.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia, dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna w okresie sierpień 2013 r. – grudzień 2014 r. na terenie Gminy Wrocław.

W ramach projektu zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad średnio trójką dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do warunków domowych (np. własne mieszkanie).

SZKOLENIE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA:

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne szkolenia dla Dziennego opiekuna. Szkolenie jest w wymiarze 160h, z czego 30h dotyczy praktyki w żłobku. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają zaświadczenie, potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do pracy jako Dzienny opiekun.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ DZIENNYM OPIEKUNEM?

Osoby, chcące pracować w charakterze dziennego opiekuna, które:

  • posiadają minimum średnie wykształcenie,
  • posiadają na terenie miasta Wrocławia, warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
  • są zainteresowanych odbyciem szkolenia w wymiarze 160 h (w tym 30 h praktyk zawodowych).

KORZYŚCI Z PRACY JAKO DZIENNY OPIEKUN:

  1. zdobycie kwalifikacji w przyszłościowym zawodzie,
  2. sposób na pogodzenie opieki nad własnym dzieckiem (urlop macierzyński/wychowawczy) z pracą zarobkową w formie Dziennego opiekuna,
  3. wsparcie w wyposażeniu punktu opieki,
  4. praca we własnym domu,
  5. ubezpieczenie OC.

Rekrutacja trwa do 15 stycznia 2014 roku do godziny 12.00. 

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Kierownik projektu: Lucyna Pachciarz, tel. 71 782 35 19/20,
e-mail: lucyna.pachciarz@cis.wroclw.pl,
godziny pracy:  poniedziałek-środa, piątek 8:00-16:00, czwartek 12:00-20:00

 

Specjalista rekrutacji: Joanna Słowik-Serweta, tel. 71 782 35 19/20, 
e-mail: joanna.slowik@cis.wroclaw.pl,
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00:00-18:00, piątek 8:00-14:00

 

Specjalista wdrożenia i monitoringu: Anna Zielińska, tel. 71 782 35 19/20,
e-mail:anna.zielinska@cis.wroclaw.pl, godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00:00-18:00, piątek 8:00-14:00

 

 Zgłoś uwagę