Obwodnica Leśnicy – pięciu chętnych do budowy

Pięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę obwodnicy Leśnicy. Ceny wahają się od prawie 131 mln zł (za tyle swoje usługi zaoferowała Skanska) do blisko 196 mln zł, których żąda konsorcjum pod przewodnictwem Bickhardt Bau Polska. Wydaje się, że to właśnie cena przesądzi o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ pozostałe kryteria brane pod uwagę w przetargu, czyli czas potrzebny do realizacji i okres gwarancji, są wszędzie takie same – 30 miesięcy i 10 lat.


Poza wymienionymi firmami oferty złożyli: konsorcjum pod przewodnictwem firmy Strabag Infrastruktura Południe – ok. 144 mln zł, Energopol Szczecin – 180,3 mln zł i Budimex – 164,7 mln zł.


Ważna informacja - także podana przez przewodniczącego komisji przetargowej podczas otwarcia ofert – zamawiający przeznacza na inwestycję 211 mln zł. Cieszy w tym wypadku fakt, że nie powinno zbraknąć środków.

Zadaniem kontraktowym jest budowa obwodnicy Leśnicy, która ma połączyć ulicę Średzką z ulicą Graniczną. W zamówieniu przewidziana jest także możliwość budowy połączenia do Kosmonautów. Warunki postępowania dopuszczają rozszerzenie kontraktu o tzw. zamówienie uzupełniające. Cena jest wtedy negocjowana na podstawie złożonej oferty. Jak łatwo się domyśleć w przedstawionej sytuacji, powinno być łatwiej porozumieć się co do takiego zamówienia.

Przypomnijmy, że przetarg ogłoszony już w marcu został zawieszony do dzisiaj. Mógł być rozstrzygnięty znacznie wcześniej, jednak Stowarzyszenie Wspólnota Jerzmanowo zaskarżyło decyzję środowiskową. Protestujących nie zadowoliły kolejne instancje i na wydaną przez Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzję postanowili odwołać się do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił w ostatnich dniach października.

Rozstrzygnięcie przetargu to kwestia najbliższych kilku tygodni. Planowany termin rozpoczęcia robót to początek 2015 r. Jak łatwo wyliczyć, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową drogą będzie można jeździć w drugiej połowie 2017 roku.

ram

Zgłoś uwagę