We Wrocławiu obowiązkowe szczepienia w żłobkach. Radni zdecydowali

Obowiązkowe szczepienia jako kryterium przyjęcia do miejskiego żłobka we Wrocławiu – taką uchwałę przegłosowali miejscy radni (30 głosów za) na sesji Rady Miasta 4 lipca. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


„Do żłobka przyjmowane są dzieci, które spełniają łącznie 3 warunki: w dniu przyjęcia do żłobka ukończyły co najmniej 20 tygodni życia, mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia, posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwwskazania do szczepień zgodne z Programem, na potwierdzenie czego rodzic lub opiekun prawny dziecka przedłożył zaświadczenie od lekarza pediatry” – tak brzmi projekt uchwały.

Ostatni punkt dopisano do uchwały z inicjatywy klubu radnych Sojusz dla Wrocławia. Projekt powstał przy udziale inicjatorów akcji „Szczepimy, bo myślimy", którzy wcześniej zbierali podpisy pod projektem ustawy w tej sprawie.

Do złożenia projektu z wymaganych 100 tysięcy zabrakło około 10 tys. podpisów. Teraz projekt wrócił na sesją za sprawą radnego Bartłomieja Ciążyńskiego.

– Chcemy przeciwdziałać zagrożeniu, bo wzrasta zachorowalność na choroby niebezpieczne. Powinniśmy promować naukę i dobre rozwiązania. To również nagrodzeni tych rodziców, którzy przestrzegają prawa, które nakłada na rodziców obowiązek szczepień – uzasadniał radny na sesji. 

Według uchwały sczepienia powinny być jednym z kryteriów przyjęcia do żłobka.

Edukacja i zdrowie

– Uchwała ma praktyczny i edukacyjny wymiar. Jako miasto dajemy sygnał, ze zdrowie publiczne, wysoka wyszczepialność są dla nas ważne, bo dbamy o zdrowie wszystkich mieszkańców – mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Joanna Nyczak. Dodaje: – To dodatkowe narzędzie z korzyścią dla tych dzieci, które – ze względu na stan zdrowia – nie mogą być szczepione. W ten sposób również ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, o których już zapomnieliśmy.

W innych miastach też szczepienia

W innych miastach również toczy się dyskusja o szczepieniach jako jednym z kryteriów przejęć do żłobków. Dodatkowe punkty za szczepienie przy rekrutacji wprowadziła już m.in. Warszawa, Kraków czy Olsztyn.Zgłoś uwagę