Nowe samochody dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrocławiu

Dwa samochody marki Ford Transit Custom Warsztatom Terapii Zajęciowej „Muminki” oraz „Wspólnota”, prowadzonym przez Fundację im. Brata Alberta, przekazał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pojazdy przeznaczone są do przewozu dziewięciu osób, w tym niepełnosprawnych, ze wszystkimi dostępnymi udogodnieniami.

 • Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Fot. Bartosz Moch

  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ks. Biskup Andrzej Siemieniewski. Fot. Bartosz Moch

 • Nowy środek transportu, który będzie służył uczestnikom Warsztatu, został poświęcony przez ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Fot. Bartosz Moch

  Nowy środek transportu, który będzie służył uczestnikom Warsztatu, został poświęcony przez ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Fot. Bartosz Moch

 • Fot. Bartosz Moch

  Fot. Bartosz Moch

 • Fot. Bartosz Moch

  Fot. Bartosz Moch


Do uroczystego przekazania pojazdów oraz ich poświęcenia doszło w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Muminki” przy al. Kasprowicza 28. Od dziś będą one służyć 95 podopiecznym warsztatów prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta.

– Warsztaty Terapii Zajęciowej to dzienne domy pobytu, w których odbywają się ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Część tych osób jest również niepełnosprawna w zakresie poruszania się, dlatego tego typu samochody są bardzo potrzebne do przewozu podopiecznych. Samochody, dzięki swoim gabarytom oraz konstrukcji, umożliwiają m.in. transport osób na wózkach. Jeżeli będzie taka potrzeba, jako miasto wesprzemy finansowo zakup kolejnych pojazdów tego typu – podkreśliła Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Zakup samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Gminy Wrocław oraz ze środków własnych Fundacji im. Brata Alberta – powiedział Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora MOPS ds. osób niepełnosprawnych i świadczeń. 

Koszt zakupu pojazdów to ok. 250 tys. złotych.

Fot. Bartosz Moch

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrocławiu

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami typu dziennego, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie prowadzony jest proces szeroko pojętej rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Obecnie w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje pięć takich warsztatów prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje, które swoimi zajęciami obejmują ponad 250 osób:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki”, Fundacja im. Brata Alberta, al. Kasprowicza 28,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”, Fundacja im. Brata Alberta, ul. Smocza 4,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „U Ojca Damiana”, Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana, ul. Snopkowa 5,
 • Warsztat Terapii Zajęciowe, Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Litomska 10,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „Przystań”, Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8.


Zgłoś uwagę