Rozstrzygnięcie konkurs nr 18/kontynuacja opieki

Kontynuacja opieki-ocena formalna


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 19.03.2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Konkurs nr 18/ŻK/2015/2016 - ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA (KONTYNUACJA).Zgłoś uwagę