Miasto przyznało stypendia studentom wyjeżdżającym za granicę

W jesiennej edycji Studenckiego Programu Stypendialnego, prowadzonego już od kilku lat przez Wrocławskie Centrum Akademickie, stypendium przyznano 47 studentom z sześciu uczelni, którzy planują studia na uczelniach poza Polską.

  • Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków


Program realizowany jest z inicjatywy prezydenta Wrocławia, a stypendia finansowane ze środków gminy Wrocław. Na aktualną, jesienną edycję programu przeznaczono 156 tys. zł.

Laureaci stypendium na uczelniach m.in. w Hiszpanii, Danii, Niemczech i Belgii, spędzą od czterech do dziewięciu miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie.

Beneficjenci stypendium zdobywają na uczelniach zagranicznych nowe, cenne doświadczenia oraz wiedzę, którą wykorzystują w toku dalszych studiów. Wyjazdy odbywają się w ramach programów wymiany międzynarodowej oraz podpisanych pomiędzy uczelniami umów partnerskich.

Największa grupa stypendystów to studenci Politechniki Wrocławskiej, dofinansowanie przyznano także studentom ASP, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Medycznego.

Zobacz listę laureatów.

Stypendia cieszą się dużym zainteresowaniem. W poprzednim semestrze zimowym aplikacje złożyło 138 osób, a w semestrze letnim – 81 osób.

Zainteresowani mogą aplikować o stypendium online – przez stronę WCA. Na stronie można znaleźć też szczegółowe informacje, dotyczące terminów składania wniosków.

Oceny wniosków dokonuje komisja stypendialna, powołana zarządzeniem prezydenta. Pod uwagę brana jest średnia ocen za ostatni semestr studiów oraz prezentacja, którą przesyła osoba aplikująca.

Wrocławskie Centrum Akademickie to instytucja pośrednicząca w relacjach miasta i środowiska uniwersyteckiego. WCA pilotuje programy stypendialne dla studentów i naukowców (m.in. Wrocławska Magnolia, FAST), koordynuje także projekty z udziałem uczonych i przedsiębiorców (program Mozart) i wiele innych działań.Zgłoś uwagę