Magdalena Piasecka – nowy wiceprezydent Wrocławia

Kwiaty, podziękowania i życzenia – tak Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, pożegnał dotychczasowego wiceprezydenta Annę Szarycz i powitał nowego wiceprezydenta Magdalenę Piasecką z Nowoczesnej. Zmiana na stanowisku to rezultat porozumienia prezydenta Wrocławia z Nowoczesną i podpisanej, 2 lutego 2017 r., koalicji określającej zasady współpracy.

 • 2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • Dutkiewicz, Szarycz, Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • Magdalena Piasecka

  Magdalena Piasecka

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz

 • Dutkiewicz, Szarycz, Piasecka

  R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

 • R. Dutkiewicz, M.Piasecka

  Rafał Dutkiewicz i Magdalena Piasecka

 • R. Dutkiewicz, A.Szarycz, M.Piasecka

  2 lutego 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia poinformował, że Magdalena Piasecka z Nowoczesnej została wiceprezydentem.


O zmianie na stanowisku wiceprezydenta Rafał Dutkiewicz poinformował w obecności wszystkich swoich zastępców i skarbnika miasta. – Dokonałem zamiany na stanowisku wiceprezydenta Wrocławia i ta decyzja jest podyktowana wyłącznie względami politycznymi – podkreślił Rafał Dutkiewicz i dodał, że Anna Szarycz zostanie w Urzędzie Miejskim i będzie jego doradcą ds. polityki zdrowotnej i społecznej oraz dialogu międzykulturowego.

Prezydent podkreśl, że propozycję kandydatki na funkcję wiceprezydenta przedstawiła Nowoczesna i ma ona charakter polityczny, natomiast decyzja o powołaniu ma charakter administracyjny.

– Mamy pełne porozumienie między moim środowiskiem i Nowoczesną, że polityka będzie uprawiana na poziomie Rady Miejskiej, ale ona nie wkracza do kierowanego przez nas wspólnie Urzędu Miejskiego – zaznaczył prezydent.

Turystyka, zieleń i ...

Magdalena Piasecka obejmie funkcję 6 lutego. Prezydent przedstawił zakres jej obowiązków.

– Będzie odpowiadała za kwestie związane z turystyką ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej. Będzie nadzorowała tzw. zielony departament (powstanie w związku ze staraniami Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy), obejmie nadzorem politykę mieszkaniową związaną z Zarządem Zasobu Komunalnego i ze spółką Wrocławskie Mieszkania. Wspólnie będziemy sprawować nadzór nad departamentem edukacji – wylicza Rafał Dutkiewicz.

– Chcę podziękować dwóm panom: prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi i Ryszardowi Petru i Nowoczesnej za ogromna zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Wiem, co będzie spoczywało na moich barkach. Mam nadzieję, że swoją energią, doświadczeniem i pracą przy międzynarodowych projektach będą w stanie realizować wszystkie powierzone mi zadania. Natomiast moja misja będzie skupiała się na służeniu mieszkańcom. Będę starała się, najlepiej jak potrafię, robić dobro dla miasta by żyło się nam zdecydowanie lepiej – podkreśla Magdalena Piasecka i dodaje, że w pierwszych planach ma spotkania z radnymi miejskimi i radami osiedli. Pytana czy w najbliższych wyborach będzie kandydowała na prezydenta Wrocławia odpowiedziała – Teraz to pytanie absolutnie nie na miejscu. Muszę najpierw udowodnić, że będę dobrym wiceprezydentem.

Porozumienie o współpracy koalicyjnej

W środę, 1 lutego, Rafał Dutkiewicz i Ryszard Petru poinformowali o zawartym porozumieniu pomiędzy Nowoczesną i klubem prezydenta w radzie miejskiej. W umowie koalicyjnej zawarto szczegóły współpracy radnych Nowoczesnej i prezydenta. Uzgodniono, że po przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnień międzyklubowych będą wspólnie działać i głosować m.in. w sprawach związanych z budżetem, absolutorium i kierunkami rozwoju Wrocławia. Na szczegółowej liście znalazły się konkretne projekty, np. budowa Alei Wielkiej Wyspy i Mostu Wschodniego, linii tramwajowych na Nowy Dwór, Popowice i wzdłuż ul. Hubskiej, przygotowanie nowych połączeń tramwajowych na wrocławskie osiedla, opracowanie nowego ustroju Rad Osiedli, współpraca na rzecz projektu Zielona Stolica Europy oraz starania o powołanie Metropolii Wrocławskiej.

Nowy wiceprezydent Wrocławia

Magdalena Piasecka jest magistrem historii, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (2006 r.) oraz podyplomowych studiów menedżerów turystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była stypendystką Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn, a także beneficjentką programu International Visitor Leadership Program „NGOs and Civic Activism”, organizowanego w Stanach Zjednoczonych, a finansowanego przez Departament Stanu w Washington D.C. W 2008 r. została członkinią Stowarzyszenia Meeting Professionals International, a w latach 2010-2012 była przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kobiet. Od 2010 r. wykłada Event Managementu w Wyższej Szkole Bankowej i w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Do momentu uzyskania nominacji na wiceprezydenta miasta Magdalena Piasecka była (od 2008 r.) prezesem zarządu Convention Bureau Wrocław, organizacji non profit, zapewniającej profesjonalne wsparcie organizatorom kongresów, konferencji, seminariów, targów i eventów biznesowych. Celem CBW jest także promowanie miasta jako międzynarodowego centrum kongresowego oraz rozwój regionu dzięki wzmocnieniu znaczenia turystyki biznesowej w Polsce. W bogatym portfolio projektów, za które Magdalena Piasecka odpowiadała w CBW, są m.in.: „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska” (finansowanego ze środków UE) w latach 2006-2008; Międzynarodowe Forum Średnich i Małych Przedsiębiorców Futurallia 2006; Wolontariat EuroBasket 2009 we Wrocławiu oraz koordynacja bazy noclegowej dla 700 VIP-ów Europejskiego Kongresu Kultury w 2011 r.

Do jej zadań należało również koordynowanie współorganizacji spotkań w ramach prezydencji Polski w UE, jak: seminarium dla członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego pn. „Sport i środowisko” oraz Zjazd Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa (2012 r.).

Wśród zrealizowanych przez Magdalenę Piasecką projektów znajduje się także współpraca z Wrocławskim Centrum Badań EIT +, gdzie jako Project Manager współorganizowała konferencję klimatyczną Climate KIC „Role Models of Innovation for Tackling Climate Change” (grudzień 2012), a także seminarium „Społeczność uczących się i jej uczelnie” we współpracy z MNiSW (styczeń 2013). Zaangażowana była we współtworzenie masowych imprez organizowanych we Wrocławiu, w tym Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012TM.

Magdalena Piasecka od kilku lat współpracuje z Atlantic Council of United States (ACUS), amerykańskim think tankiem, zajmującym się polityką zagraniczną, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki transatlantyckiej. Owocem tej współpracy stało się, realizowane we Wrocławiu od roku 2010, prestiżowe Wrocław Global Forum.

Zgłoś uwagę