Likwidacja gimnazjów we Wrocławiu

Likwidacja gimnazjów i utworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych to największe zmiany, jakie czekają wrocławską edukację z początkiem września w 2017 r. To efekt zmian zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji. Miasto Wrocław już opracowało nowy model sieci szkół, uwzględniający zmiany w reformie. Propozycje musi jeszcze zaakceptować Dolnośląski Kurator Oświaty.

 • Gimnazjum nr 21 na ul. Św. Jerzego stanie się SP nr 77


Zmiany w edukacji to jeden z głównych tematów sesji Rady Miejskiej 19 stycznia.

Obecnie we Wrocławiu mamy 40 gimnazjów, które 31 września 2019 r. przestaną istnieć. Budynki po 14 gimnazjach zostaną przekazane na potrzeby szkół.

1 września 2017 r. 54 wrocławskie podstawówki zostaną zamienione na szkoły 8-letnie. Zmiany w szkolnictwie zakładają likwidację gimnazjów, wygaszanie (rozciągnięte na okres trzech lat) oraz przekształcenie w szkołę średnią lub szkołę podstawową. 

Już wiadomo, że włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej nastąpi w 14 przypadkach, przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową w 12 przypadkach. Do szkół podstawowych dojdzie też jedna nowa inwestycja. W ramach zmian SP nr 119 (terapeutyczna), zostanie włączona do SP nr 99. 

W związku z wprowadzeniem w szkolach 8 klas, w wielu placówkach nauka będzie się musiała odbywać na dwie zmiany. 

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 • Gimnazjum nr 1 klasy gimnazjalne w SP nr 5, ul. Jelenia 7
 • Gimnazjum nr 2, klasy gimnazjalne w SP nr 6, ul. Gorlicka 25
 • Gimnazjum nr 3, włączenie do Szkoły  Podstawowej nr 96
 • Gimnazjum nr 4, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 5, klasy gimnazjalne w SP nr 97, zajęcia ul. Iwana Pawłowa 15
 • Gimnazjum nr 6, klasy gimnazjalne w SP nr 109, zajęcia Aleja Pracy 24
 • Gimnazjum nr 7, klasy gimnazjalne w SP nr 33 ul. Kolista 17
 • Gimnazjum nr 9, klasy gimnazjalne w SP nr 37 ul. Sarbinowska 10
 • Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznym, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 11, klasy gimnazjalne w SP nr 44 zajęcia, ul. Wilanowska 31a
 • Gimnazjum nr 12, klasy gimnazjalne w SP Szkoła Podstawowa nr 51, zajęcia ul. P. Eluarda 51
 • Gimnazjum nr  13,  działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 14, klasy gimnazjalne w SP Szkoła Podstawowa nr 71, zajęcia ul. H. Kołłątaja 1-6
 • Gimnazjum nr  15, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 16, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 17, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 18, klasy gimnazjalne w SP nr 65, zajęcia ul. Kłodnicka 36
 • Gimnazjum nr 19, klasy gimnazjalne w SP nr 66, zajęcia ul. Edwarda Dembowskiego 39
 • Gimnazjum nr 20, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 21, klasy gimnazjalne w SP nr 77, ul. Św. Jerzego 4
 • Gimnazjum nr 22, klasy gimnazjalne w SP nr 26, zajęcia ul. Lubelska 95a
 • Gimnazjum nr 23, klasy gimnazjalne w SP nr 81
 • Gimnazjum nr 24, klasy gimnazjalne w nr 83, zajęcia ul. Stanisława Przybyszewskiego 59
 • Gimnazjum nr 25, klasy gimnazjalne w SP nr 90,  zajęcia ul. Orzechowa 62a
 • Gimnazjum Dwujęzyczne nr 26, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 27, klasy gimnazjalne w SP 50, ul. Czeska 40
 • Gimnazjum nr 28, klasy gimnazjalne w SP 14,
 • Gimnazjum nr 29 przekształcenie w Szkołę Podstawową nr 104
 • Gimnazjum nr 30 przekształcenie w Szkołę Podstawową nr 112
 • Gimnazjum nr 31, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 34, klasy gimnazjalne w SP nr 113
 • Gimnazjum nr 37, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 38, klasy gimnazjalne w SP nr 4
 • Gimnazjum nr 39, przekształcenie w Szkołę Podstawową nr 7
 • Gimnazjum nr 40, klasy gimnazjalne w SP nr 15, zajęcia ul. Mariana Morelowskiego 4
 • Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum Integracyjne nr 50, klasy gimnazjalne w SP 43
 • Gimnazjum Integracyjne nr 54, działalność do 31.08.2019
 • Gimnazjum dla Dorosłych, klasy gimnazjalne Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 1

Koszty reformy

Po reformie we Wrocławiu będzie łącznie 82 szkół podstawowych (obecnie jest ich 70). – Zmiany będą głębsze, niż sądziliśmy – przyznaje Jarosław Delewski. – Reforma pociągnie za sobą spore wydatki w budżecie.

Koszty związane są z:

 • dostosowaniem budynków i pomieszczeń w szkołach do innych potrzeb uczniów, np. klas I-III
 • utworzeniem węzłów żywienia w budynkach gimnazjów, budową placów zabaw
 • wymianą księgozbioru w bibliotekach szkolnych
 • wyposażeniem oddziałów klas I-III w odpowiednie meble
 • stworzeniem pracowni przedmiotów itp.

Szacuje się je na około 59 mln zł.

Łączny koszt reformy szkolnej we Wrocławiu (w tym również tzw. koszty osobowe, czyli zwolnienia nauczycieli) szacowany jest na ok. 100 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, ilu nauczycieli wskutek reformy straci pracę. Jak dodał dyrektor Jarosław Delewski, będzie to wiadomo za jakiś czas, po analizie siatki godzin w szkołach. Wiadomo, że dyrektorzy gimnazjów nie stracą pracy – z mocy prawa zostaną wicedyrektorami w szkołach podstawowych lub dyrektorami w nowo tworzonych szkołach podstawowych.

Reforma systemu oświaty we Wrocławiu – plik w pdf

Rejonizacja, czyli gdzie dziecko pójdzie do szkoły

Zmiany na mapie szkół w mieście pociągają za sobą również zmiany w rejonizacji szkół.   

Zobacz, gdzie będzie chodziło do szkoły twoje dziecko, plik w pdf

Propozycja stworzona przez Departament Edukacji razem z Biurem Rozwoju Wrocławia i po konsultacjach społecznych z dyrektorami szkół i radami rodziców zostanie złożona do 5 stycznia w Radzie Miejskiej, która w połowie stycznia podejmie uchwałę zamiarową w tej sprawie. Zostanie też przedstawiona kuratorowi do akceptacji. 

O tym jak miasto przygotowuje się do reformy oświaty.

Zgłoś uwagę