Konkurs na organizację opieki w formie żłobka na rok 2017/2018

Dokumenty i formularze do  konkursu na organizację opieki w formie żłobka na rok 2017/2018


Rekrutacji do żłobków niepublicznych na miejsca z dotacją Gminy Wrocław na okres 01.09.2017-31.08.2018 podlegają dzieci urodzone od dnia 01.01.2015 r. Rekrutacja do żłobków niepublicznych odbywa się na zasadach jak dla żłobków publicznych, stosowanych odpowiednio, zgodnie z zarządzeniem nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 r. 

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia ws. rekrutacji

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka

Oświadczenie – zgłoszenie do żłobka dwojga lub więcej dzieci

Oświadczenie – rodzeństwo w tym samym żłobku

Oświadczenie – rodzina wielodzietna

Oświadczenie – samotne wychowywanie

Oświadczenie – PITZgłoś uwagę