wroclaw.pl Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 23°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Poradnik dla pasażera komunikacji miejskiej we Wrocław – ABC pasażera

Poradnik dla pasażera komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Co powinieneś wiedzieć jako pasażer MPK Wrocław? Jak jeździć wrocławskimi tramwajami i autobusami, aby nie mieć problemów z kontrolerem biletów? Gdzie możesz kupić bilety? Wszystkiego dowiesz się w tym poradniku!

Reklama

Poradnik dla pasażera MPK Wrocław – co powinieneś wiedzieć?

1. Bilety we wrocławskiej komunikacji miejskiej na terenie Wrocławia są dystrybuowane przez system URBANCARD.
 
2. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie Wrocławia, w razie zmiany przebiegu danej linii lub czasowego zawieszenia danej linii, bilety imienne na dwie dowolne linie zachowują swoją ważność.

W sytuacji zmiany przebiegu poszczególnych linii można korzystać z linii przebiegających po „starej trasie" linii, na którą jest zakupiony bilet oraz na nowej trasie ustalonej dla danej linii. W sytuacji czasowego zawieszenia danej linii można korzystać z linii przebiegających po „starej trasie" linii, na którą jest zakupiony bilet MPK Wrocław. Zmianę numerów linii, na które jest zakupiony bilet dokonują w systemie URBANCARD wyłącznie pracownicy Biura Obsługi Klienta URBANCARD we Wrocławiu:

 • ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, godziny otwarcia: pn-pt: w godz. 8.00–18.00, sobota 9.00–14.00,
 • ul Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, godziny otwarcia: pn-pt: w godz. 8.00–18.00,
 • ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, godziny otwarcia: pn-pt: w godz. 8.00–18.00,
 • al. Kromera 21a , 51-163 Wrocław, godziny otwarcia: pn-pt: w godz. 8.00–19.00,
 • ul. Świeradowska 22, 50-559 Wrocław, godziny otwarcia: pn-pt: w godz. 8.00–19.00.
 
3. Wszystkie rodzaje biletów można nabyć w 160 automatach biletowych rozmieszczonych na terenie Wrocławia, w około 200 punktach należących do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. oraz przy użyciu aplikacji telefonicznej URBANCARD.
 
Bilety jednorazowe, czasowe, grupowe są dostępne w kasownikach zamontowanych we wszystkich pojazdach MPK Wrocław Ponadto bilety jednorazowe i czasowe komunikacji miejskiej we Wrocławiu w formie tradycyjnej można nabyć w punktach tzw. „kontrahentów hurtowych", którzy należą do sieci sprzedaży Mennicy Polskiej S.A.
 
4. W kasownikach można zakupić bilety jednorazowe, czasowe i grupowe – wyłącznie w formie elektronicznej (niewymagające skasowania).

Płatność jest realizowana przy użyciu karty płatniczej z funkcją PayPass lub kart URBANCARD EP, które zostały przygotowane z myślą o osobach, które nie korzystają z kart płatniczych. Karty URBANCARD EP (z funkcją elektronicznej portmonetki) są dostępne w Biurach Obsługi Klienta (karty imienne i na okaziciela) oraz w kioskach (karty na okaziciela) prowadzących dystrybucję biletów. Wykaz wszystkich punktów sprzedaży biletów MPK Wrocław dostępny jest na stronie: URBANCARD.

5. Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii,

których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do wrocławskiej zajezdni. Zasada ta dotyczy również biletów semestralnych na dwie dowolne linie.

6. Linie tramwajowe o numerach 14 i 24 traktowane są jako jedna linia,

zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie wystarczy zakodować jedną z nich.

7. Linie tramwajowe o numerach 0L i 0P traktowane są jako jedna linia,

zatem w przypadku biletu na dwie dowolne linie należy zakodować numer linii "0".

8. Brak jest możliwości zakupu biletów na zastępcze linie okresowe (autobusowe i tramwajowe) rozpoczynające się cyfrą „7...".

Możliwe jest natomiast zmiana numeru linii, która została zawieszona, bądź której trasa została zmieniona.

9. Linią 722 podróżować można posiadając bilet zakupiony na jedną z następujących linii: 102,3,10 lub 20.

Nie ma możliwości kodowania biletu okresowego na linię 722.

10. Bilety grupowe nie podlegają zwrotowi. 
 • Od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. nieskasowane bilety jednorazowe i czasowe mogą być zwracane bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej.
 • Zwroty realizowane są przeze operatora systemu dystrybucji biletów w Biurach Obsługi Klienta URBANCARD.
11. Bilet okresowy na wszystkie linie (w tym bilet imienny 30-dniowy na dwie dowolne linie)
 • ważny jest poza administracyjnymi granicami Wrocławia tylko na liniach autobusowych, których numery rozpoczynają się cyfrą „1..." lub „6...".
12. Nie ma nocnych linii tramwajowych we Wrocławiu.
 
13. Miejskie linie autobusowe z pętlą w Leśnicy (obsługiwane przez innego przewoźnika niż MPK) nie mają kasowników z funkcją płatniczą na pokładzie.
 
14. Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach, których numery rozpoczynają się cyfrą "9",

wyłącznie w granicach administracyjnych Wrocławia.

15. Zasady korzystania z linii, których numery rozpoczynają się cyfrą "9..."

regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.

16. Zasady korzystania z linii, których nr rozpoczynają się cyfrą „8...”, regulują odrębne Porozumienia międzygminne, pomiędzy Gminą Wrocław a gminami ościennymi.

Na podstawie Porozumień międzygminnych:

 1. na liniach, które zaczynają się cyfrą 8... w administracyjnych granicach Miasta Wrocławia, honorowane są bilety okresowe tj. imienne, na okaziciela, aglomeracyjne imienne obowiązujące w komunikacji miejskiej Wrocławia.
 2. pasażer może nabyć u danego Przewoźnika obsługującego linie 8... bilety aglomeracyjne, uprawniające Pasażera do korzystania z linii 8... na terenie Gminy ościennej oraz z komunikacji miejskiej Wrocławia.
 3. pasażer dla potrzeb kontroli musi posiadać przy sobie potwierdzenie zakupu biletu okresowego.
17. Bilet Nasz Wrocław Kolej

Jest to bilet imienny, miesięczny uprawniający do przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, z którego mogą korzystać uczestnicy programu Nasz Wrocław z aktywnym statusem podatnika, którzy posiadają bilety miesięczne na przejazdy koleją po Wrocławiu. Cena biletu kolejowego lub cena biletu kolejowego bez ulgi ustawowej nie jest niższa niż 104 zł.

Bilet musi: uprawniać do przejazdu w obie strony (tam i z powrotem); być wystawiony na trasę, której punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w nazwie „Wrocław” lub „Iwiny”; być kupiony w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM: normalny lub z ulgą ustawową (za okazaniem dokumentu potwierdzającego tę ulgę); być kupiony w formie papierowej – w kasie kolejowej, automacie biletowym przewoźnika kolejowego lub u obsługi pociągu. Należy sprawdzić, czy honorowane przez kolej zniżki obowiązują również w komunikacji miejskiej Wrocławia i odwrotnie. 

Bilet Nasz Wrocław Kolej możesz kupić w BOK URBANCARD, punktach sprzedaży stacjonarnej (np. kioski), biletomatach, aplikacjach mobilnych oraz przez Internet na stronie urbancard.pl. Podróżując komunikacją miejską należy mieć przy sobie zarówno aktualny, miesięczny bilet kolejowy w wersji papierowej, jak i URBANCARD z wykupionym miesięcznym biletem Nasz Wrocław Kolej.

18. Duża Aglomeracja Wrocławska 

Wrocławski bilet zintegrowany składający się z imiennego biletu kolejowego POLREGIO oraz aglomeracyjnego imiennego biletu miejskiej komunikacji zbiorowej. Wysokość opłaty za kolejowy przejazd uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy, opłata za przejazd wszystkimi liniami środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia wynosi: bilet normalny 96,00 zł, bilet ulgowy 48,00 zł.

 • bilet zintegrowany uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami POLREGIO i Kolei Dolnośląskich oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia,
 • bilet zintegrowany w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej obowiązuje w administracyjnych granicach Wrocławia oraz na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice),
 • sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej odbywa się w wyznaczonych kasach biletowych POLREGIO.
19. Informacja dla pasażera dotycząca opłaty dodatkowej

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

 • brak ważnego biletu;
 • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską;
 • dokumentu uprawniającego do ulgi.

W przypadku braku możliwości zakupu biletu w pojeździe z powodu nieprawidłowego działania kasownika, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty w wysokości odpowiadającej cenie biletu jednorazowego i określa przyczynę (awaria kasownika).
Gdy przyczyną braku biletu jest nieprawidłowe działanie kasownika (czarny ekran lub komunikat na ekranie o awarii) opłata dodatkowa nie jest pobierana, pod warunkiem, że pasażer zapłaci należność przewozową w ciągu 7 dni od dnia wezwania. W przypadku nieuregulowania należności przewozowej w terminie 7 dni, naliczona zostanie opłata dodatkowa.

W pozostałych przypadkach braku ważnego biletu na przejazd, gdy pasażer powołuje się na nieprawidłowe działanie kasownika (inne niż wymienione wyżej), kontroler nie rozstrzyga o sprawności urządzenia. Wystawia wezwanie do zapłaty za należność przewozową i opłatę dodatkową, a pasażer składa reklamację za pośrednictwem specjalnego formularza na adres reklamacje(at)mpk.wroc.pl(ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć).

MPK Wrocław rozpatruje reklamację sprawdzając w Mennicy Polskiej S.A. czy urządzenie było sprawne czy nie. Istnieją precyzyjne możliwości potwierdzenia sprawności kasownika w każdej sekundzie jego pracy. Nie zwalnia to pasażera od uiszczenia opłaty za przejazd. W przypadku niepotwierdzenia zasadności reklamacji, obowiązuje opłata dodatkowa, która od 1 września 2021 r. stanowi:

 1. 70-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni – 280 zł,
 2. 60-krotność ceny pełnego biletu czasowego 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni – 240 zł.

Czytaj też: Nowe ceny biletów MPK Wrocław w 2022 r.

Kontakt do MPK Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., pasazer.mpk.wroc.pl/

Reklamacje i wnioski dotyczące działalności MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu można składać :

 • telefonicznie pod numerami:71 321 72 71 lub 71 321 72 70
 • poprzez adres e-mail: bop(at)mpk.wroc.pl 

Informacje o Biurze Obsługi Pasażera we Wrocławiu

 • czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 19.00
 • INFOLINIA czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00 pod telefonami: 71 321 72 71, 71 321 72 70

KONTAKT BIURA OBSŁUGI PASAŻERA we Wrocławiu

 • al. Kromera 21a, 51-163 Wrocław
 • ul. Świeradowska 22, 50-559 Wrocław
 • tel.: 71 321 72 71, 71 321 72 70
 • e-mail: bop(at)mpk.wroc.pl

BOP udziela informacji na temat: cen, rodzajów i zasad płatności za bilety; zgubionych przedmiotów, zasad kontroli biletów; opłatach dodatkowych za brak biletu; kontaktów, adresów oraz numerów kont do wpłat.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl