Kardynał Kominek w Rzymie [ZDJĘCIA]

Pięćdziesiąt lat temu, w 1965 roku wrocławski metropolita Bolesław Kominek napisał „Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w chrystusowym urzędzie pasterskim”, w którym padły słynne słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie…”. Była to pierwsza próba pojednania narodów podjęta po II wojnie światowej. Wystawa, którą można oglądać w Rzymie we Włoszech przypomina to wydarzenie w kontekście drogi, która doprowadziła do polsko-niemieckiego pojednania. Otwarcie wystawy odbyło się w piątek wieczorem w Muzeach Watykańskich w obecności J.E. Pana Piotra Nowiny-Konopki, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich.


Pierwszy powojenny metropolita wrocławski, być może być już za kilka lat dołączy do grona Ojców Europy. Z inicjatywą zaprezentowania całej Europie tego niezwykłego wrocławskiego purpurata wyszedł prezydent Wrocławia. Powstała wystawa „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał Kominek. Nieznany ojciec Europy”. Oglądać ją można w Rzymie na terenach Muzeów Watykańskich od 23 października do 7 grudnia. Później wystawa będzie pokazywana w Berlinie, Wrocławiu i Brukseli. Władze Wrocławia chciałby, żeby Parlament Europejski podjął ich pomysł włączenia kard. Kominka w poczet Ojców Europy. W 2015 mija 50 lat od słynnego orędzia, w przyszłym roku Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury, a to znakomita okazja, aby przypomnieć wkład kardynała Kominka w budowanie wspólnoty europejskiej

Wystawa została przygotowywana we współpracy z Muzeum Europy, z którym była przygotowana m.in. wystawa „Europa – to nasza historia”. W jej pierwszej części widzowie oglądają dzieła sztuki, które wyrażają temat wojny i pojednania. Są to rzeźby niemieckiego artysty Alexandra Polzina „Requiem” o „Podwójny Anioł”. Kolejne odsłony wystawy poświęcono II wojnie światowej i doświadczeniom Kardynała Kominka, czasom stalinowskim i drodze do pojednania.  

Odnaleziony Ojciec Europy

Kardynał Bolesław Kominek do Wrocławia przyjechał w październiku 1956 roku. Jednak nominację biskupią i urząd administratora we Wrocławiu dostał już pięć lat wcześniej. Nie mógł jednak wówczas przybyć na Dolny Śląsk, a sakrę biskupią przyjął potajemnie 10 października 1954 w Przemyślu. Dopiero 28 czerwca 1972 został pełnoprawnym arcybiskupem metropolitą wrocławskim, pierwszym od śmierci Adolfa Bertrama w 1945.

Uczestniczył w sesji pierwszej i czwartej Soboru Watykańskiego II. Był głównym autorem i jednym z inicjatorów „Orędzia Biskupów Polskich do ich Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim”, które wystosowane przez polskich biskupów do biskupów niemieckich 18 listopada 1965 r. dało pierwszą po wojnie możliwość bliższych kontaktów biskupom polskim i niemieckim. W dokumencie tym polscy hierarchowie przybliżają trudną historię relacji polsko-niemieckich, zapraszają niemiecki episkopat do udziału w uroczystościach Milenium Chrześcijaństwa w Polsce w 1966 r. oraz wzywają do pojednania: „W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Wystosowanie „Orędzia…” spotkało się z ostrym sprzeciwem władz i represjami wobec Kościoła w Polsce. Biskupi Niemieccy odpowiedzieli na Orędzie 5 grudnia 1965 r.

Orędzie było niezwykle ważne w procesie powrotu Polski do Europy. Świadczy o tym m.in. notatka kard. Kominka do kard. Wyszyńskiego: „Sposób mówienia nie może być nacjonalistyczny, lecz musi być europejski w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Europa to przyszłość – nacjonalizmy są wczorajsze. (…) Pogłębienie dyskusji o organizacji rozwiązania federacyjnego dla wszystkich narodów Europy, m.in. poprzez stopniową rezygnację z narodowej suwerenności w kwestiach bezpieczeństwa, gospodarki i polityki zagranicznej” (za: B. Kerski, Kycia T.,R. Żurek, „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, Olsztyn 2006 r., s.52- 53).

W latach 1971-1974 kardynał Bolesław Kominek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Decyzją papieża Pawła VI został kreowany kardynałem 5 marca 1973. Zmarł we Wrocławiu rok później. Pochowany został we wrocławskiej Archikatedrze.

Kardynał Bolesław Kominek w 2015 roku może dołączyć do grona Ojców Europy, do których zalicza się Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Willem Beyen, Winston Churchill, Alcide De Gasperi, Walter Hallstein, Sicco Mansholt, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak i Altiero Spinelli.

Zdjęcia: UM WrocławZgłoś uwagę