wroclaw.pl strona główna #InwestycjeWRO

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 17:00

Prezydent Wrocławia - strona główna
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. #InwestycjeWRO
 3. Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych

Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych

Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych ZDiUM
Logo Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
postęp: 70%

Mapa z lokalizacją inwestycji

Koszt inwestycji 1 838 000 zł

Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych (współfinansowane z WBO): etap I - Bardzka - Śliwkowa, etap III - Ziębicka -Gazowa. Inwestycja zakończona w 2022 roku. Koszt inwestycji to 1 838 000 zł.

Reklama

Informacje o inwestycji:

 • Kategoria inwestycji: Rowerowe
 • Rok zakończenia inwestycji: 2022
 • Stopień wykonania: 70%
 • Wartość inwestycji: 1 838 000 zł
 • Jednostka prowadząca: ZDiUM
 • Osiedle: Tarnogaj
 • Projekt finansowany w ramach WBO: tak

Timeline

 • Luty 2019
 • Marzec 2019

Promenada Krzycka to nazwa liczącej ok. 7,5 km trasy spacerowej, biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego towarowej obwodnicy Wrocławia – od ulicy Grabiszyńskiej do okolic ulicy Gazowej na Tarnogaju.

Kilka lat temu powrócono do idei szlaku spacerowego, przygotowanej początkowo przez Biuro Rozwoju Wrocławia, dziś koordynowanej przez Biuro Zrównoważonej Mobilności. Również sami mieszkańcy dostrzegli potencjał tego terenu, pozwalający na długie spacery i wypoczynek w otoczeniu zieleni.

Podjęto decyzję o opracowaniu fachowej koncepcji Promenady Krzyckiej. Dokument będzie bazować na materiałach archiwalnych oraz analizach przyrodniczych, ale także ma uwzględniać zasady projektowania nowoczesnych terenów rekreacyjnych. Prace nad tą koncepcją rozpoczęły się w wakacje 2018 r. i potrwają rok. Ich elementem są także konsultacje społeczne, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość wniesienia swojego wkładu w kształt Promenady.

Budowa dwóch kolejnych fragmentów Promenady Krzyckiej: między ul. Bardzką i Śliwkową oraz między ul. Ziębicką i Gazową. W czerwcu 2022 r. ukończono budowę dwóch kolejnych fragmentów Promenady Krzyckiej: między ul. Bardzką i Śliwkową oraz między ul. Ziębicką i Gazową.

Łącznie to ponad 700 m nowych dróg dla pieszych, biegaczy i rowerzystów. Ta inwestycja to część większego projektu – budowy ponad 7-kilometrowej Promenady Krzyckiej. Promenada biegnie wzdłuż nasypu kolejowego Towarowej Obwodnicy Wrocławia, w miejscu dawnej Hugo Richter Weg. Cała trasa jest zaprojektowana jako ciąg o nowoczesnych, wygodnych nawierzchniach, oświetlony i wyposażony w meble miejskie. Robotom drogowym towarzyszą nasadzenia krzewów i drzew.

Cel inwestycji:

Promenada Krzycka to projektowana pieszo-rowerowa trasa łącząca południowe osiedla Wrocławia od Grabiszynu po Tarnogaj. Stanowi istotny element Zielonej Rowerowo-Pieszej Obwodnicy Wrocławia. Wraz z oddaniem dwóch nowych odcinków wrocławianie mają do dyspozycji łącznie 2,6 km nowoczesnej trasy (odcinki Spiska-Bardzka o długości 1860 m, Bardzka-Śliwkowa – 290 m, Ziębicka-Gazowa – 430 m). Celem jej budowy jest zapewnienie wrocławianom atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i zachęcenie ich do aktywności na świeżym powietrzu. Cała trasa będzie też mieć istotne znaczenie dla codziennych podróży do szkoły lub pracy.

Zakres zamówienia:

-  budowa dróg rowerowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 720 m;

- budowa oświetlenia na długości 720 m;

- wykonanie odwodnienia;

- budowa „strefy wejściowej” na Promenadę Krzycką przy ul. Ziębickiej (stojaki na rowery, ławki, kosz);

- pielęgnacja zieleni: inwentaryzacja, prace porządkowe, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników.

 • 04.01.2023

  Odcinek od ulicy Spiskiej do ul. Ślężnej /grudzień 2022 - w trakcie/

  Budowa odcinka pomiędzy ulicami Spiską a Ślężną, musi być poprzedzona przesunięciem kolidujących obiektów - ogrodzenia i wodociągu na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Oaza i Obrońca.

  Przetarg na budowę i przebudowę ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan, oraz przebudową odcinka wodociągu na terenie ROD Obrońca w ramach zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu n odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłosił w dniu 14 grudnia 2022 roku. W przetargu na realizację prac na terenie ogródków wpłynęły 2️ oferty, obydwie są cenowo poniżej progu kosztorysowego. Jeśli przynajmniej jedna nie zawiera żadnych błędów - mamy potencjalnego wykonawcę, który do kwietnia 2023r. powinien: rozebrać, przebudować i postawić nowe ogrodzenie ROD Oaza i Obrońca, rozebrać altany na terenie powyższych ogrodów, przebudować wodociąg na terenie ROD Obrońca.

  Nowy odcinek promenady o długości ponad 9️5️0️ m pobiegnie wzdłuż nasypu PKP, po stronie ogródków i szpitala. Oświetlona trasa, z odrębnym chodnikiem i ścieżką rowerową, rozpocznie swój bieg przy pętli tramwajowej. Od strony ul. Spiskiej połączymy się z oddanym w tym roku odcinkiem - na wysokości strefy wypoczynku.

  Odcinek środkowy wzdłuż cmentarza przy ul. Bardzkiej pomiędzy ulicami Śliwkową a Gazową /październik 2022 - w trakcie/W połowie października 2022 roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławia rozpoczął realizację brakującego odcinka Promenady Krzyckiej – pomiędzy ulicami Śliwkową a Ziębicką.

  Zakres zamówienia: budowa linii kablowej 0,4kv zaprojektowanej po stronie parzystej, budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Śliwkowej we Wrocławiu do granicy pomiędzy działką nr 22/2 a 23/2 AM-18 obręb Gaj – długość ok. 110m,budowa drogi rowerowej z betonu asfaltowego od granicy pomiędzy działką nr 22/2 a 23/2 AM-18 obręb Gaj do granicy pomiędzy działką nr 24 AM-18 obr. Gaj a dz. nr 4 AM-9 obr. Tarnogaj – długość około 130m,budowa oświetlenia (9 słupów oświetleniowych z powłoką antygrafitti),odwodnienie powierzchniowe, wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew 7 szt. i krzewów.

  Finansowanie zadania: Zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław

  Wykonawca: Miwro. Zakład ogólnobudowlany, 22-200 Byków , Wrocławska 77

  Koszt inwestycji: 692 514,44 zł

  Więcej na ten temat

 • 01.10.2022

  Wrocław został nagrodzony w kategorii „zrównoważona mobilność miasta powyżej 100 tys. mieszkańców”.

  Do konkursu zgłoszono projekt budowy Promenady Krzyckiej, który od kilku lat realizowany jest na południu stolicy Dolnego Śląska. Miasto prowadzi tę inwestycję wspólnie z jego Liderką w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – Agnieszką Duszą.

  Spójne podejście do planowania zrównoważonej mobilności i kompleksowe działania w różnych jej dziedzinach – to wyróżnia Wrocław, który został nagrodzony w 9. edycji konkursu Eco-Miasto.

 • 06.07.2022

  Odcinek Bardzka – Śliwkowa oraz Ziębicka – Gazowa 

  W dniu 6 lipca 2022 oddano do użytkowania wrocławianom kolejne odcinki Promenady Krzyckiej położone między ulicami Bardzką i Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową. Z tej okazji Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, we współpracy z Biurem Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, MPWiK Wrocław oraz firmą Nextbike przygotował nietypową przejażdżkę rowerową po promenadzie, podczas której można było posłuchać o jej historii oraz dalszych perspektywach projektu. Budowa nowych odcinków Promenady Krzyckiej trwała od stycznia do końca lipca 2022 roku. Budowa 720 m trasy kosztowała 1 754 026,16 zł. Generalnym wykonawcą prac była firma Miwro Sp. z o.o. Sp. K. W organizację wydarzenia zaangażowała się również firma Nextbike, która przygotowała bezpłatne rowery dla uczestników.

  Więcej na ten temat

  Docelowo Promenada Krzycka ma przebiegać na trasie ok. 7,5 km i prowadzić od ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej na Tarnogaju.

  Do tej pory wykonano:
  odcinek Spiska – Borowska – 675 metrów,
  odcinek Borowska – Bardzka – 1 320 metrów,
  łącznik z promenadą na odcinku Spiska od nr 64 do nasypu kolejowego – 320 m,
  odcinek Bardzka – Śliwkowa oraz Ziębicka – Gazowa – 720 metrów,
  rewitalizację Górki PaFaWag.

 • 20.06.2022

  Odcinki w realizacji:

  Od ulicy Bardzkiej do ulicy Gazowej ( z wyłączeniem środkowego odcinka):

  - 290 m od ulicy Bardzkiej do ulicy Śliwkowej

  - 430 m od ulicy Ziębickiej do ulicy Gazowej

  Razem: 720 m za kwotę 1 754 026 zł.

  Prace rozpoczęły się z końcem stycznia br.

  Termin ich ukończenia to czerwiec 2022r.

  Zaawansowanie robót budowlanych wynosi aktualnie 95% (roboty brukarskie, bitumiczne, montaż oświetlenia i nasadzenia są praktycznie ukończone, pozostały prace wykończeniowe i porządkowe)

  Około 270 m odcinek między ulicami Śliwkową a Gazową (środkowy pomiędzy realizowanymi już fragmentami) ma gotową dokumentację projektową i znajduje się na etapie procedur związanych z pozyskaniem terenu pod realizację. Po ich zakończeniu będzie można ogłosić przetarg na budowę odcinka. Zaawansowanie prac projektowo – proceduralnych to 80%

  Odcinki w projektowaniu:

  Około 950 m odcinek od ulicy Spiskiej do ulicy Ślężnej

  W związku z możliwością pozyskania terenu (zgoda PKP) jesteśmy w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowej z projektem przebudowy wodociągu i ogrodzenia i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zaawansowanie projektu – 70%.

 • 20.02.2022

 • 06.02.2022
  Zagęszczamy Zieloną Pieszo-Rowerową Obwodnicę Wrocławia. Niedawno pokazywałem Wam fragmenty Promenady Krzyckiej, dziś zajrzyjmy na budowę na ul. Spiskiej.
   
  Powstają tu:
  • droga dojazdowa od wjazdu do szpitala do nru 64 – ok. 114 m,
  • ciąg pieszo-rowerowy od nru 64 do nasypu kolejowego – ok. 210 m.
  A przy nasypie czeka już dwukilometrowy odcinek Spiska-Borowska, który budowaliśmy etapami w latach 2020-2021.
  W tej chwili pogoda pozwala na drobniejsze prace ziemne. Korzystamy i budujemy sieć elektryczną, niezbędną do zasilenia planowanego oświetlenia całej trasy. Cała budowa ma się zakończyć w drugiej połowie maja.
   
 • 13.01.2022
  Zabieramy się za budowę odcinków między Bardzką a Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową. Na środkowym fragmencie trwają wciąż procedury związane z pozyskaniem terenu!
   
  Prace ruszą niebawem, trwa tyczenie przebiegu trasy, działania podejmują specjaliści od fauny i flory - jako pierwszy swoją wizytę  złożył właśnie herpetolog.
   
  Między Bardzką a Śliwkową zaprojektowano290 metrów ciągu pieszego o nawierzchni parkowej i dwukierunkową drogę rowerową (bitum) o szer. 2,5 m. Pomiędzy Ziębicką a Gazową powstanie kolejne 100m dwukierunkowej drogi rowerowej oraz 330m ciągu pieszo-rowerowego.
   
  Na całym 720 m odcinku zaprojektowano oczywiście odwodnienie, oświetlenie.
 • 13.09.2021

  DZIŚ ODDAJEMY KOLEJNY ODCINEK:  UL. BOROWSKA – UL. BARDZKA

  • to w sumie 1340 m
  • prace kosztowały 2,8 mln zł i obejmowały:
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
  • budowę oświetlenia – zamontowano 47 latarni z oprawami LED
  • nowe trawniki i nasadzenia - 75 szt drzew pojawi się do końca października

  Promenada Krzycka jest projektem, który idealnie wpisuje się w politykę zrównoważonej mobilności, jest zielony, pieszy, rowerowy i tak naprawdę sięga po dziedzictwo z czasów przedwojennych.

  Promenada powstaje historycznym szlakiem spacerowym tzw. Hugo Richter Weg, który biegnie wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia, który powstał na początku XX w. według pomysłu ówczesnego Dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia – Hugo Richtera.

  W nowej odsłonie jest elementem spójnego systemu zieleni, łącznikiem pomiędzy istniejącymi parkami Grabiszyńskim i Południowym oraz nowo-powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj. To też świetne zaplecze dla takich osiedli jak Grabiszyn, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce i Gaj.

  Cała trasa będzie miała ok. 7,5 km - od ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej na Tarnogaju. Do tej pory oddaliśmy:

  • odcinek Spiska – Borowska - 675 metrów
  • przeprowadziliśmy rewitalizację Górki PaFaWag

  A to nie koniec: w tym roku ogłosimy przetargi na łącznie– 830 m tej trasy. Chodzi o odcinek między ulicą Bardzką a Gazową, który połączy Gaj z Tarnogajem.

  • Tylko w tym roku przybędzie nam 20 km nowych tras rowerowych, a tych we Wrocławiu mamy już ponad 1300 km.
  • Pamiętajmy także, że infrastruktura rowerowa powstaje również przy okazji realizacji wielkich inwestycji, jak TAT czy tramwaj na Popowice, a powstające tam ścieżki nie są ujęte w programie rowerowym.
  • Tylko od początku kadencji wybudowaliśmy 45 km nowych tras rowerowych
  • W tym roku na infrastrukturę rowerową i edukację przeznaczymy ponad 37 mln zł.
 • 16.08.2021

  Kolejny odcinek Promenady Krzyckiej jest na finiszu prac. Już dziś chętnie korzystają z niego rowerzyści, spacerowicze i rolkarze. Cała promenada Krzycka ma 7,5 km, pokrywa się z dawnym traktem Hugo Richtera, ma ona biec od ulicy Grabiszyńskiej, aż do Gazowej, łącząc z sobą osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki-Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj i Tarnogaj.

   

 • 16.06.2021

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl