Identyfikatory zezwalające na dojazd do cmentarzy

W związku ze stanem epidemii obsługa klientów w sprawie wydania identyfikatorów zezwalających na dojazd do cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych w celach zaopatrzeniowych odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Zarządzania Ruchem
ul. G. Zapolskiej 4

Wniosek można złożyć:

 • drogą elektroniczna na adres: wim@um.wroc.pl
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Inżynierii Miejskiej; ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 • osobiście w Kancelarii Urzędu przy ul. Bogusławskiego 8

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą w rejonie cmentarzy.

Nie dotyczy osób indywidualnych.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Opłaty:

 • Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie.
 • W okresie od 1 do 20 października.

Wysyłka Identyfikatora nastąpi za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (do pobrania)
 • kserokopia poświadczenia wniesienia opłaty targowej za ruchomy punkt sprzedaży lub kserokopię umowy najmu lokalu
 • numery rejestracyjne pojazdu
 • numer REGON

Wniosek

Upoważnienie do odbioru pisma przez osobę nie będącą wnioskodawcą

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychZgłoś uwagę