Język maszyn

O projekcie


Język maszyn to jedno z dwóch działań będących częścią innowacyjnego miejskiego programu Wrocław koduje. Faza pilotażowa dedykowana jest najmłodszym mieszkańcom Wrocławia – uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów. Obejmuje cykl dodatkowych zajęć szkolnych poświęconych nabywaniu praktycznych umiejętności korzystania z nowych technologii w sposób kreatywny, a przede wszystkim świadomy. Język maszyn jest zatem warsztatowym projektem, uczącym dzieci i młodzież podstaw programowania, a więc zasad języka urządzeń, które tworzą naszą, zmieniającą się rzeczywistość.   

Jakie założenia leżą u podstaw Języka maszyn?

Świat zmienia się w coraz szybszym tempie w niemal każdej dziedzinie naszego życia: od medycyny po kulturę masową. Niezwykle ważne miejsce zajmują w nim przemiany naukowo-techniczne. Nie da się nie zauważyć, że otacza nas coraz więcej urządzeń, maszyn, automatów. Bardzo istotna staje się zatem umiejętność korzystania
z dobrodziejstw cywilizacji. Miejski projekt ma właśnie na celu nauczenie najmłodszego pokolenia świadomego posługiwania się nimi, rozumienia mechanizmu ich działania, a co więcej – posługiwania się językiem tychże maszyn – językiem programowania.

Po co uczyć się programowania?

Umiejętność programowania wzmacnia pozycję człowieka w zmechanizowanym świecie i stawia go w roli nadrzędnej względem maszyn, z którymi na co dzień wchodzi w interakcję. Znajomość języka komputerowego pozwala na świadome uczestniczenie w szybkich przemianach otaczającej człowieka rzeczywistości, a zarazem na przyjmowanie ich naturalnie i bez strachu.

Warto w tym miejscu podkreślić także, iż języka maszyn może nauczyć się każdy – dziecko oraz dorosły, niezależnie od profilu wykształcenia czy już sprecyzowanych zainteresowań. Co więcej, nauka programowania rozwija i wzbogaca, uczy postawy twórczej oraz skutecznego rozwiązywania problemów.

Co wyróżnia miejski projekt?

Głównym atutem Języka maszyn jest program uczący kodowania komputorowego stworzony z myślą o uczniach, wykorzystujący i stymulujący ludzkie zmysły, nie stwarzający barier i podziałów: umysł ścisły – umysł humanistyczny.

Program jest skierowany do wszystkich uczniów – niezależnie od profilu ich umiejętności i talentów. Mogą zatem z niego skorzystać w równym stopniu dzieci o zdolnościach artystycznych, humanistycznych i technicznych, ponieważ odwołuje się do intuicji i wrażeń zmysłowych właściwych dla każdego człowieka.

Program posiada oryginalny graficzny język programowania, opierający się o piktogramy, których wygląd wskazuje jednocześnie na ich działanie. Zatem dużym atutem jest prostota programu i łatwość opanowania jego głównych elementów.

Ponadto Język maszyn skonstruowany jest w sposób, który umożliwia korzystanie z treści programu bez użycia komputera (np. z wykorzystaniem maty, tablicy magnetycznej lub samodzielnie wykonanej planszy i elementów).

W programie przewidziana została etapowość nauczania. Jego formuła zapewnia stopniowe przejście od zabawy w programowanie do prawdziwego programowania. Cel ten został osiągnięty dzięki wykorzystaniu w aplikacji projektu środowiska Octave.

Kto współtworzy projekt?

Inicjatorem stworzenia miejskiego programu poświęconego nauczaniu najmłodszych wrocławian podstaw języka programowania jest Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia. Pomysłodawcą rozpowszechnienia umiejętności programowania jest Zbigniew Rybczyński, wybitny artysta, laureat prestiżowej Nagrody Akademii Filmowej – Oscara. Opiekę merytoryczną oraz finansową projektu zapewnia Miasto Wrocław przy pomocy Wrocławskiego Centrum Akademickiego, będącego integralną częścią Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, oraz Wydziału Edukacji – jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autorami projektu programu nauczania przedmiotu Język maszyn są członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów, zespołu doradczego Prezydenta Wrocławia w zakresie wspierania akademickiego i naukowego rozwoju miasta: Jarosław Drapała, Jakub Jernajczyk, Bartłomiej Skowron oraz Radosław Rudek. Koordynacją projektu we wrocławskich szkołach zajmuje się Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.    

Kto realizuje projekt?

Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez edukacyjne środowisko Wrocławia – chęć uczestnictwa w pilotażu zgłosiło 132 nauczycieli z 64 szkół reprezentujących wszystkie poziomy nauczania.

Jak długo projekt będzie trwał?

Realizacja pilotażu Języka maszyn obejmuje rok szkolny 2013/2014. Analiza rezultatów pilotażu pozwoli podjąć finalną decyzję o wprowadzeniu Języka maszyn jako przedmiotu do programu nauczania w szkołach w kolejnych latach.Zgłoś uwagę