Głosowanie poza miejscem zamieszkania – wniosek do 22 maja

Wyjeżdżamy i chcemy głosować w innym miejscu – musimy mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do 22 maja.

  • Głosowanie poza miejscem zamieszkania – wniosek do 22 maja

    Głosowanie poza miejscem zamieszkania – wniosek do 22 maja


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Przykład. Mieszkaniec Poznania przebywa czasowo we Wrocławiu, bo tutaj studiuje lub pracuje. Jeżeli 24 maja będzie chciał głosować we Wrocławiu, ma dwa rozwiązania do wyboru:

  • z Urzędu Miejskiego w Poznaniu wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania i wtedy głosuje we Wrocławiu w dowolnym lokalu (zaświadczenie do 22 maja),
  • złożyć w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu wniosek o dopisanie do spisu wyborców (wniosek do 19 maja)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeżeli wyborca będzie we Wrocławiu ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 22 maja. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (+48 71 777 77 86) lub w formie elektronicznej na adres: wso@um.wroc.pl.

Wniosek do pobrania - tutaj.

Uwaga, jeżeli ktoś brał zaświadczenie o prawie do głosowania podczas pierwszej tury wyborów, to wówczas otrzymał takie zaświadczenie także na drugą turę.

Wybory prezydenckie 2015 – serwis specjalny

Jak głosować by głos był ważny i na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne (bezpłatny transport do lokali wyborczych, nakładki w alfabecie Braille’a)?– m.in. na te pytania można znaleźć odpowiedź w przygotowanym przez nas serwisie specjalnym dotyczącym wyborów na prezydenta RP we Wrocławiu.

Druga tura wyborów prezydenckich 2015 we Wrocławiu odbędzie się 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21.Zgłoś uwagę