Festiwale teatralne


Międzynarodowy Festiwal Kabaretowy WROCEK. WROCEK to jedyny taki festiwal w kraju i jeden z nielicznych w Europie poświęcony kabaretom. Kilka dni zabawy wypełnionej popisami współczesnej polskiej sceny kabaretowej oraz zaproszonych gości z Europy. 

 

Przegląd Piosenki Aktorskiej. To największy tego typu festiwal w Polsce, który odbywa się we Wrocławiu już od przeszło ćwierć wieku. Co roku do stolicy Dolnego Śląska przybywają gwiazdy światowej awangardy muzycznej. W ramach przeglądu organizowany jest konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki (od tego roku ma międzynarodowy charakter), Dzień Szkół Teatralnych, koncerty oraz recitale. 

 

Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich. Ta cykliczna impreza na stałe wrosła w świadomości środowiska lalkarskiego Europy. Co dwa lata spotykają się we Wrocławiu studenci i pedagodzy Wydziałów Lalkarskich, teoretycy i praktycy teatru lalek, aby konfrontować programy dydaktyczne, oceniać stan szkolnictwa, wymieniać doświadczenia i poglądy na temat nauczania w relacji Szkoła-Teatr.

 

Festiwal ewentualnych Talentów Aktorskich - FeTA. Dwudniowe prezentacje monodramów w wykonaniu młodych ludzi (15 - 20 lat), których przyciąga oryginalna, odbiegająca od sformalizowanych konkursów, forma przeglądu - dozwolone jest wszystko: posługiwanie się rekwizytami, kostiumami, światłem, muzyką, układami choreograficznymi, własnym tekstem. Aktorzy, choreografowie, reżyserzy zasiadający w jury nie tylko oceniają, ale w sposób nietypowy - bezpośrednio po każdej prezentacji - udzielają wskazówek i rad, jak doskonalić ukryty talent i unikać błędów, nad czym pracować - często sami praktycznie, na scenie, pokazują wykonawcom, jak interpretować dany tekst, co ma charakter warsztatów i jest ogromnym atutem tego festiwalu.

 

Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci. Przegląd najlepszych, polskich spektakli dla dzieci organizuje Teatr Lalek. Przeglądowi teatralnemu towarzyszą warsztaty i zajęcia w plenerze – w Ogrodzie Staromiejskim. 

 

Brave Festival - Przeciw Wypędzeniom z Kultury. Brave Festival to wydarzenie przedstawiające ludzi, którzy chronią własną kulturę, tradycję, duchowość i wrażliwość, kultywują tajemnice zawarte w rytuałach, obrzędach, pieśniach. To festiwal mówiący o ludziach, którzy są prawdziwymi ekologami kultury - o ludziach, dzięki którym może przetrwać wiele marginalizowanych i zapomnianych społeczności. 

 

Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych BUSKERBUS. Festiwal odbywa się od 1997 r. Uczestniczą w nim muzycy, cyrkowcy, klauni, mimowie, akrobaci i wizażyści z Polski i z zagranicy: występuje min. 80 wykonawców (łącznie we wszystkich miastach), głównie wędrownych artystów ulicznych z całego świata (buskerów), solistów i grup, reprezentantów różnych dyscyplin sztuki ulicznej.

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Świat Miejscem Prawdy”. Festiwal, nawiązujący swą nazwą do jednego z wystąpień Jerzego Grotowskiego, stanowi okazję do spotkania z twórczością reżyserów, którzy podczas swych artystycznych wędrówek przekształcali różne obszary teatru w dwudziestym wieku, nierzadko poszerzając granice tej sztuki.

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog–Wrocław. Festiwal stanowi przegląd najciekawszych zjawisk teatralnych w Europie. Odbywa się w cyklu biennale (w lata nieparzyste) i trwa siedem dni - od poniedziałku do niedzieli. Każdego dnia, zgodnie z ideą dialogu, prezentowane są co najmniej dwa przedstawienia: jedno polskie i jedno zagraniczne. Podsumowaniem festiwalu jest profesjonalnie przygotowana dyskusja panelowa. 

 

Międzynarodowy Festiwal Pantomimy i Tańca KINEMA. Festiwal ten łączy sztukę pantomimy z filmem oraz teatrem tańca. Jest jedynym takim wydarzeniem w Polsce, bowiem oferuje publiczności zapoznanie się z wieloma dziedzinami sztuki, w tym z pozornie odległymi od siebie formami aktywności artystycznej. 

 

Wrostja - Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych.
Festiwal odbywa się od 1976 r. i prezentuje najlepsze przedstawienia z gatunku form teatralnych. Pokazom i monodramom uczestników Spotkań towarzyszą wybitnych postaci teatru, odbywają się również dyskusje i spotkania.Zgłoś uwagę