Wrocław w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA

Wrocławscy radni miejscy podczas sesji 17 września zagłosowali za przystąpieniem Wrocławia do Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej ALDA.


European Association for Local Democracy (ALDA) powstała w 1999 r. z inicjatywy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jest organizacją skupioną na promowaniu dobrego zarządzania (good governance) oraz udziału obywateli na poziomie lokalnym.

Stowarzyszenie koncentruje się na działaniach, które ułatwiają współpracę między władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim. Rozwija projekty z udziałem swoich członków, których celem jest wsparcie całej społeczności lokalnej.

– Celem naszego udziału w ALDA jest poprawa zarządzania miastem przez wykorzystanie dobrych doświadczeń samorządów z innych państw – wyjaśnia Jan Wais, wicedyrektor miejskiego Biura Współpracy z Zagranicą. – Cenne jest to, że w pracach stowarzyszenia biorą udział zarówno przedstawiciele władz samorządowych, jak i organizacji pozarządowych, które na procesy zachodzące w miastach patrzą z innej perspektywy.

W organizacji pracują eksperci, którzy mają doskonałe kontakty z unijnymi instytucjami, w tym Komisją Europejską i Radą Europu, i wiedzą jak skutecznie zabiegać o dofinansowania (fundusze EU, partnerstwa, dotacje itd.).

ALDA zrzesza ponad 350 członków z całej Europy z ponad 40 krajów, to państwa bałkańskie, Maroko, Tunezja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś, Turcja i wiele krajów Europy Wschodniej. To daje szansę na zaistnienie Wrocławia w projektach w tych regionach świata.

Jan Wais: – Liczymy na intensywną współpracę z gruzińskim Batumi, które jest miastem partnerskim Wrocławia.

Przystąpienie do ALDA wpisuje się w realizację celów Strategii Wrocław 2030.

Um/wZgłoś uwagę