ESK 2016: Kultura małych i średnich miast

Cztery grupy robocze przez blisko rok będą pracować nad przygotowaniem rekomendacji i opracowań tematów dotyczących bezpośrednio ośrodków, instytucji kultury, różnego rodzaju muzeów, które działają w małych i średnich miastach.


- Otwarta Grupa Robocza ESK 2016 – Dolny Śląsk powstała w lipcu 2014 roku – mówi Marek Sztark, koordynator współpracy ESK 2016 z regionem Dolnego Śląska. – Ci, którzy kształtują życie kulturalne w regionie spotkali się i zaczęli zastanawiać się jak poprawić i rozwijać kulturę, polepszyć jej finansowanie, współpracę międzynarodową. Wybrali cztery najważniejsze dla siebie tematy. Zostaną one opracowane i wydane w formie książki podsumowującej całoroczny program. Mamy nadzieję, że na sza praca będzie użyteczna dla ustawodawcy i przyczyni się do zmian.

W ramach programu organizacje współpracujące z ESK zajmą się m.in. tematem współpracy między ośrodkami kultury, także międzynarodowej.

- Zajmujemy się poszukiwaniem szans na rozwój poza własnym regionem, krajem i sposobami zdobywania funduszy. Będziemy mówić o tych tematach na międzynarodowej konferencji, na którą zaprosimy instytucje kultury z Drezna, Aarhus, San Sebastian i Brukseli – opowiada Monika Miłobędzka z Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnicy.

Barierami rozwojowymi lokalnych ośrodków, także ich potencjałem zajmie się Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury . – Bardzo ważną dla nas sprawą są rozwiązania prawne regulujące nasze działania. Nie ma bowiem ustawy na temat ośrodków kultury, nie ma nawet ich rejestru, w dodatku nawet animator kultury nie jest uważany za zawód – wymienia Paweł Kamiński, prezes stowarzyszenia.

Ważnym tematem jest też rewitalizacja. – Kultura jest jednym z narzędzi rewitalizacji, dzięki niej możemy ożywić zdegradowane przestrzenie miejskie, nie wystarczy bowiem remont, czy nowe fasady. Trzeba też zaangażować mieszkańców, zaoferować im nowe rozwiązania – uważa Zenon Matuszko, prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.

Natomiast Fundacja Ari Ari, Fundacja Ważka i Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie spróbują zmierzyć się z tematem prywatnych, społecznych i rodzinnych instytucji kultury. – To temat zupełnie niezbadany, na samym Dolnym Śląsku jest blisko 150 prywatnych instytucji zajmujących się kulturą, ale w oficjalnym systemie one nie istnieją. Postaramy się je zbadać, opisać – zapewnia Longin Graczyk, prezes Fundacji Ari Ari.

Wnioski z prac zostaną ogłoszone i wydane w książce „Kultura małych i średnich miast 2016”, a konferencja podsumowująca program zaplanowana jest w dniach 22-23 listopada. Do 30 czerwca w drodze konkursu zostanie wybrane miasto, w którym odbędzie się konferencja.

Zgłoś uwagę