Wrocław – dzielnicowy czy osiedlowy? [PRZEWODNIK]

Wrocław w swojej powojennej historii najdłużej – jak dotychczas – był podzielony na dzielnice. Wielu mieszkańców, zwłaszcza starszego pokolenia, do dziś swobodniej czuje się w „dzielnicowych ramach”, zwłaszcza że takiemu podziałowi administracyjnemu ciągle hołdują w swoim nazewnictwie ważne w naszym codziennym bytowaniu instytucje – jak urzędy skarbowe, ZUS czy sądy rejonowe. Gdy na początku lat 90. ub. wieku zaczęły się wielkie ustrojowe porządki w kraju również na szczeblach administracyjnych, nastąpił też koniec ery Wrocławia osadzonego formalnie na Starym Mieście, Psim Polu, Fabrycznej, Śródmieściu i Krzykach.


Urzędy dzielnicowe wolą miejskich rajców w 1991 r. połączono w struktury służące ogółowi mieszkańców, a „władzę” oddano radom i zarządom kilkudziesięciu powołanych do miejskiego życia osiedli. Wiele z tych dzisiejszych małych jednostek administracyjnych może pochwalić się niezwykle ciekawą historią, która zaczęła się na długo przed tym, nim Wrocław stał się centrum Ziem Odzyskanych. Wiele z nich również jest traktowanych dzisiaj przez lokalną społeczność niemal jak swoiste „małe ojczyzny”, gdzie życie toczy się tak, jak chcą tego sami mieszkańcy, a granice osiedlowego terytorium to niemal rzecz święta. Dlatego na przykład tak żywo reagują nieraz na odgórne, płynące z Ratusza zarządzenia, projekty i plany.

Niektórzy też żachną się, gdy powiedzieć o nich, na przykład, „mieszkańcy Fabrycznej”, a oni przecież uważają się za obywateli Ratynia czy Stabłowic… A Ty, wrocławianinie, jesteś sentymentalnym „dzielnicowym” czy raczej zreformowanym „osiedlowym” mieszkańcem tego miasta?  

 

Administracyjne nazwy wrocławskich osiedli oraz informacje o radach i zarządach osiedlowych odnajdziesz tutaj. Granice osiedli (w rozumieniu ewidencyjno-wyborczym) i orientacyjną liczbę ich mieszkańców poznasz tutaj.

 

Wrocławskie osiedla nie mają jednoznacznie wytyczonych granic. Powyższa mapka pokazuje natomiast granice obrębów geodezyjnych,które jednak z granicami wrocławskich osiedli tożsame nie są. Powstała na użytek mapy kategorii własności, która udostępnia: obręby geodezyjne, działki wraz z informacją o numerze działek, kategorii własności dla działki, dane podkładowe (adresy, osie ulic, granice miasta) oraz opcjonalnie ortofotomapę z roku 2012. Informacje o działkach i własnościach są aktualne na dzień 24 października 2014. Kierując się na stronę, można m.in. sprawdzić, które działki są własnością skarbu państwa, które gminy, a które należą do osób prywatnych.

 

 Źródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia, skala 1:175 000

 

Zobacz mapę osiedli we Wrocławiu


 Sprawdź tutaj, co ciekawego dzieje się na twoim osiedlu, i podziel się informacjami, których jeszcze nie mamy, na naszym redakcyjnym Facebooku lub pisząc do: redakcja@araw.pl

Kliknij w znacznik na mapie, a poznasz historię, fakty i ciekawostki na temat wrocławskich osiedli opublikowane w artykułach na miejskim portalu.  

 Zgłoś uwagę