Mapa osiedli Wrocławia

Na mapach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia pojawiła się mapa z granicami osiedli. Granice precyzuje uchwała nr XX/419/16 » Rady Miejskiej Wrocławia z 21 stycznia 2016 roku. I chociaż osiedla jako jednostki istnieją od 25 lat (podział administracyjny na dzielnice zniesiono uchwałą RM nr XX/110/91 » z 20 marca 1991), wielu mieszkańców nadal dzieli miasto na dzielnice.


Skąd te nieporozumienia?

Gdy na początku lat 90. ub. wieku zaczęły się wielkie ustrojowe porządki w kraju również na szczeblach administracyjnych, nastąpił też koniec ery Wrocławia osadzonego formalnie na Starym Mieście, Psim Polu, Fabrycznej, Śródmieściu i Krzykach. Dzielnice zastąpiły osiedla, które nie są tym samym, co dzielnice. Rejony, których granice i nazwy są zbliżone/tożsame z dawnymi dzielnicami, występują jednak nadal w praktyce działania różnego rodzaju władz i administracji (np. jako podziały terytorialnych kompetencji sadów, prokuratur, urzędów skarbowych itp.).

O mapie

Granice osiedli są dostępne m.in:

Mapa osiedla Wrocławia.

Zgłoś uwagę