wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Od 16 marca numer PESEL i zasiłki dla uchodźców z Ukrainy. Jak ubiegać się we Wrocławiu?

Od 16 marca br. uchodźcy mogą otrzymać numer PESEL i złożyć wniosek o świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł Marek Księżarek
Od 16 marca br. uchodźcy mogą otrzymać numer PESEL i złożyć wniosek o świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł

Dzięki przyjęciu spcecustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, od środy, 16 marca br. mogą oni liczyć na specjalne prawa m.in. legalizację pobytu, zasiłki na zakup najważniejszych rzeczy oraz nadanie numeru PESEL. Jakich formalności należy dopełnić, aby móc z tego skorzystać?

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

W związku z wojną w Ukrainie do naszego kraju w krótkim czasie przybyło ponad milion uchodźców i ich liczba stale rośnie. Jednak, aby mogli oni w miarę normalnie funkcjonować w Polsce, konieczne jest dopełnienie kilku formalności, o których mowa w przyjętej specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Zobacz również:

Kto legalnie przebywa w Polsce?

Zgodnie ze specustawą pobyt każdego uchodźcy, który wjechał legalnie na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania tu, jest legalny przez 18 miesięcy, czyli do 24 sierpnia 2023r.

Nie dotyczy to Ukraińców, którzy:

Jeśli wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, wówczas może to nastąpić na jego wniosek w okresie 60 dni od dnia przyjazdu do Polski w najbliższym urzędzie gminy.

Wniosek taki składa się osobiście w formie papierowej w własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu dziecka może to zrobić rodzic lub osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę. Nie jest do tego potrzebny paszport.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu.

Wrocław pomaga Ukraińcom

Numer PESEL – jak go zdobyć we Wrocławiu?

Ważne! Wniosek o numer pesel można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju

Miasto przygotowało 31 specjalnych stanowisk w COM-ach, gdzie wydawane są numery PESEL. W każdym punkcie pomagają w obsłudze klientów osoby mówiący w języku ukraińskim. Przeszkolono 100 dodatkowych pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i obsługi nowego systemu do nadawania numerów PESEL.

Pobierz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Oddzielna okienka są przeznaczone dla dotychczasowych mieszkańców Wrocławia.

Ważne! Wniosek o numer pesel można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju

Wydawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego rozpocznie się w środę, 16 marca br. Mogą to zrobić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty: 

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin muszą dołączyć fotografię (kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii).

Uwaga! Od 21 marca fotografie można zrobić na miejscu.

Pobrane są również odciski palców. 

Tożsamość wnioskującego będzie potwierdzana na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego). W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, może to być również dokument potwierdzający urodzenie. Zatem do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego organ dokonał ustalenia tożsamości.

Uwaga!

Osoby, którym został już nadany numer PESEL, muszą ponownie zgłosić się do Centrum Obsługi Mieszkańca w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

300 zł na najpotrzebniejsze wydatki

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Osoby uprawnione do otrzymania tego świadczenia to:

Podstawowe wymagania:

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w godzinach od. 7.30 do 15.00.

Punkty przyjęć wniosków:

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (w  alfabecie łacińskim). We wniosku trzeba wpisać dane (swoje i małoletnich dzieci): imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć oraz aktualny adres pobytu we Wrocławiu.

Należy także mieć ze sobą następujące dokumenty (swoje i dzieci):

Dodatkowo osoba składająca wniosek powinna podać następujące dane, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

Wsparcie dla Polaków, którzy udzielili schronienia uchodźcom

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie z tego tytułu. To 40 złotych dziennie za osobę. Jak i gdzie we Wrocławiu składać wnioski?

Szczegóły

Legalna praca dla Ukraińców w Polsce

Dzięki specustawie od 16 marca br. pracodawcy mogą zatrudniać Ukraińców już bez zbędnych formalności. Na legalną pracę w Polsce mogą liczyć wszystkie osoby, które wjechały do Polski od dnia 24 lutego 2022 i dzięki temu ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy.

Do zatrudnienia Ukraińca konieczne jest:

Do zawarcia takiej umowy obywatel Ukrainy potrzebuje:

Przepisy te dotyczą wyłącznie osób, które posiadają ukraińskie obywatelstwo. Pozostali cudzoziemcy uciekający z Ukrainy nie mogą korzystać z podobnych praw. Ich zatrudnienie nadal będzie się odbywać na podstawie dotychczasowych przepisów.

Obywatel Ukrainy przebywający legalnie w Polsce może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.

Ukraińcy mogą również podejmować działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu posiadanie numeru PESEL.

Legalna praca dla uchodźców z Ukrainy

Prawo do świadczeń socjalnych

Obywatelowi Ukrainy legalnie przebywającemu na terytorium Polski, przysługuje prawo do:

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

Prawo do świadczeń przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, jednak nie wcześniej niż uchodźca ten został wpisany do rejestru obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną w ich kraju. To samo dotyczy dzieci.

Bezpłatna edukacja dla obywateli Ukrainy

Większość uchodźców przybywa z dziećmi, więc konieczne jest też zapewnienie im dostępu do szkół i przedszkoli. Aby zapisać dziecko do szkoły lub przedszkola wystarczy zadzwonić do danej placówki, aby uzyskać niezbędne informacje dotyczące ewentualnego przyjęcia dzieci z Ukrainy.

Od marca we wrocławskich placówkach oświatowych utworzono także świetlice, w których rodzice mogą, na kilka godzin dziennie, przyprowadzić ukraińskie dzieci. Świetlice organizują też Młodzieżowe Domy Kultury czy inne instytucje kultury. Oferta się cały czas powiększa.

Czytaj więcej: Świetlice w szkołach i instytucjach kultury dla ukraińskich dzieci

Darmowa opieka zdrowotna dla uchodźców

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną. Każdy, kto potrzebuje takiej pomocy może zgłosić się zgłosić się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Wszelkie takie świadczenia rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa.

Czytaj więcej: Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy. Gdzie do lekarza we Wrocławiu.

Uchodźcy mogą także liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną we Wrocławiu.

Specustawa obejmuje wyłącznie obywateli Ukrainy i ich rodziny, nawet jeśli są obywatelami innego kraju. Natomiast nie dotyczy cudzoziemców, którzy po 24 lutego br. przebywali na terenie Ukrainy, z wyłączeniem osób posiadających prawo pobytu stałego na Ukrainie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama