wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

28°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Wrocław chce zielonych osiedli. Radni podjęli ważne decyzje

Około 60 milionów złotych mieliby zapłacić prywatni inwestorzy za nowe drogi, chodniki i rozbudowę szkół w sąsiedztwie wznoszonych przez nich zielonych inwestycji mieszkaniowych - zgodę na zawarcie porozumień w tej sprawie dali prezydentowi Jackowi Sutrykowi wrocławscy radni. Po ich podpisaniu na kolejnej sesji za miesiąc będą mogli uchwalić możliwość realizacji obu tych inwestycji. Zobacz, co jeszcze było na sesji Rady Miejskiej.

Reklama

Na początku sesji, głos zabrał Pan Levan Davitadze - zastępca mera Batumi, który przewodniczył delegacji z miasta partnerskiego Wrocławia - Batumi. Między innymi podziękował miejskim radnym za dotychczasową współpracę obu samorządów. 

Radni podjęli ważne decyzje w ramach procedury zawartej w specustawie mieszkaniowej.

Wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy dotyczą dwóch lokalizacji:

 • rejonu Kochanowskiego i Kwidzyńskiej (teren dawnej stoczni rzecznej na Zaciszu)
 • rejonu Armii Krajowej, Tarnogajskiej i biskupa Bogedaina (obszar bazy sprzętowo-transportowej Transbudu).

Rada wyraziła dzisiaj zgodę na zawarcie przez Prezydenta bardzo dobrego porozumienia zabezpieczającego interesy i rozwój Wrocławia. Na jego podstawie prywatni inwestorzy zapłacą za nowe drogi, chodniki, tereny zielone i rozbudowę szkół w sąsiedztwie wznoszonych przez nich inwestycji mieszkaniowych. Oba rozpatrywane na sesji projekty pozytywnie oceniła już Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Po dzisiejszym głosowaniu urzędnicy będą mogli podpisać z inwestorami stosowne porozumienia, co do zakresu inwestycji towarzyszących budowie mieszkań
Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Z inicjatywy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia, Rada ustanowiła rok 2024 Rokiem Anioła Ślązaka (Angelusa Silesiusa).

Podczas sesji odbyła się dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in:

 • zmian w budżecie Miasta na 2023 rok
 • zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2023 i 2024 rok
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2023-2027
 • zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych
 • zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia
 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023 – 2026
 • udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich
 • zgody na zawarcie przez Prezydenta Wrocławia porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kazimierskiej, Pastelowej i Karola Olszewskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie budynku "ZETO" przy ulicy Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Szczęśliwej i Gwiaździstej
 • nadania nazwy ulicy (Eukaliptusowa) na terenie Wrocławia
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XIII/252/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr LV/3292/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Opatowice oraz części Makrownętrza Odry
 • rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wyłączenia ulicy Gdańskiej we Wrocławiu z objęcia strefą płatnego parkowania

Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegóły na na stronie UM Wrocławia.

Źródło: materiały prasowe

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl