wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Wrocław. Dwa nowe osiedla, otwarte, zielone i tworzone na terenach poprzemysłowych. Ważne decyzje na sesji
Radni na sesji Rady Miejskiej, w kółku wizualizacja inwestycji Tomasz Hołod / mat. inwestorskie
Radni na sesji Rady Miejskiej, w kółku wizualizacja inwestycji

Blisko 60 milionów złotych zapłacą prywatni inwestorzy za nowe drogi, chodniki, utworzenie terenów zielonych i za rozbudowę szkół w sąsiedztwie wznoszonych przez nich inwestycji mieszkaniowych - to perspektywa, nad którą 14 września pochylą się wrocławscy radni. W ramach specustawy mieszkaniowej (Lex deweloper) poprzemysłowe tereny Wrocławia w dwóch miejscach mogą zmienić się w nowoczesne osiedla. Zobacz, co jeszcze będzie na sesji Rady Miejskiej.

Reklama

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia, 14 września 2023 roku, godz. 10:00, sala im. Ignacego Jana Paderewskiego, Sukiennice 9 we Wrocławiu.

Od 1 lipca br. posiedzenia Rady Miejskiej Wrocławia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Transmisja sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

Sala sesyjna w UMW

LXXIII (78.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad sesji:

 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego za rok 2022
 • Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Anioła Ślązaka

Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • budżetu Miasta na 2023 rok
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za 2023 i 2024 rok
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Wrocław, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2023-2027
 • zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych
 • powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia
 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową „Ty decydujesz” na lata 2023 – 2026
 • udzielenia przez Gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich
 • zgody na zawarcie przez Prezydenta Wrocławia porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kazimierskiej, Pastelowej i Karola Olszewskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie budynku "ZETO" przy ulicy Ofiar Oświęcimskich we Wrocławiu
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Szczęśliwej i Gwiaździstej
 • nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XIII/252/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Na Niskich Łąkach i Żabiej Ścieżki
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr LV/3292/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Opatowice oraz części Makrownętrza Odry

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl