wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

13°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 18:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. Kijów dziękuje i apeluje o wsparcie! Sesja Rady Miejskiej Wrocławia [SZCZEGÓŁY]
Na zdjęciu widać miejskich radnych UM Wrocławia
Na zdjęciu widać miejskich radnych

16 marca, posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się w trybie zdalnym - korespondencyjnie z debatą nad projektami uchwał w formie hybrydowej.

Reklama

Posiedzenie rozpoczęło się od ślubowania Pana Jacka Ossowskiego, który objął mandat w Radzie Miejskiej. Radny będzie uczestniczyć w pracach Komisji: Kultury i Współpracy z Zagranicą oraz Budżetu i Finansów.

Podczas sesji, głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Kijowa Wolodymyr Bondarenko. Opowiedział o obecnej sytuacji w Ukrainie, apelował o wsparcie i dziękował wrocławianom za dotychczasową pomoc.

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej Wrocław - Kijów 

24 listopada 2022 roku Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę w której wyraziła wolę nawiązania współpracy Wrocławia ze społecznością lokalną stolicy Ukrainy – Kijowa. Wczoraj, w gabinecie Prezydenta Wrocławia odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między naszymi miastami.

– Chcę wyrazić swój szacunek i wdzięczność za trud, który Państwo podjęli, aby przyjechać do Wrocławia w tym dramatycznym, wojennym czasie. Właśnie mija trzysta osiemdziesiąty szósty dzień agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Partnerstwa między Wrocławiem, a miastami Ukrainy są już społeczną, namacalną i wielowymiarową rzeczywistością. Najbardziej poruszające jest jednak zaangażowanie zwykłych ludzi, mieszkańców Wrocławia, którzy po raz kolejny pokazali swoje najlepsze cechy: zdolność do nadzwyczajnej mobilizacji w momentach trudnych, hojność, wielkoduszność i życzliwość. Dlatego tak cieszy umowa o partnerstwie między Wrocławiem, a Kijowem podpisana wczoraj – mówi Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Na wniosek Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, Rada przyjęła apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obniżenia stawek VAT za ciepło, gaz oraz energię elektryczną.

Podczas sesji odbyła się dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Miasta na 2023 rok
 • zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Wrocław
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia
 • usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wyłączenia Szkoły Policealnej nr 11 z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43
 • likwidacji Szkoły Policealnej nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43
 • wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida
 • nadania Statutu Wrocławskiemu Klubowi Anima
 • nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
 • utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz nadania statutu
 • przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Wrocławia „Wrocław 2050” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 • przejęcia od Wojewody Dolnośląskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
 • ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów 2023
 • opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
 • ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego na 2023 r.
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • ustanowienia użytku ekologicznego „Lasek Oporowski”
 • apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obniżenia stawek VAT za ciepło, gaz oraz energię elektryczną.

Wyniki głosowania zostaną umieszczone jeszcze dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej, a przesłane przez Radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji. Wszystkie informacje dotyczące sesji znajdziecie Państwo na stronie UM Wrocławia.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl