wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

13°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 19:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. W czwartek radni zdecydują o Strategii Rozwoju Wrocławia „Wrocław 2050”. Sesja Rady Miejskiej [TRANSMISJA]
Na zdjęciu widać radnych Wrocławia w sali sesyjnej
fot. Oleksandr Poliakovsky
Na zdjęciu widać radnych Wrocławia w sali sesyjnej

W czwartek, 16 marca 2023 r., o godz. 10.00 odbędzie się LXVI (66.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Posiedzenie będzie w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zobaczcie porządek obrad oraz transmisję z sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

Reklama

Radni, a także reprezentanci prezydenta Wrocławia, referujący projekty uchwał, mogą uczestniczyć w debacie zarówno na sali sesyjnej, jak i zdalnie, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS Teams.

Transmisja sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

Sala sesyjna w UMW

Głosowanie odbędzie się w formie korespondencyjnej. Wyniki głosowania – po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez radnych e-mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

LXVI (66.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Zobaczcie porządek obrad sesji 

 • Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej Wrocławia.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Sprawozdanie z realizacji obchodów Roku Edyty Stein w 2022 r.

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Wrocławia
 • zmieniany budżetu Miasta na 2023 rok
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Wrocław
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia 
 • usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 • wyłączenia Szkoły Policealnej nr 11 z Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43
 • likwidacji Szkoły Policealnej nr 11 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43
 • wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida
 • nadania Statutu Wrocławskiemu Klubowi Anima
 • adania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu 
 • utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz nadania statutu
 • przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Wrocławia „Wrocław 2050” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 • przejęcia od Wojewody Dolnośląskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 
 • ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • lokalnego programu osłonowego „Wsparcie Seniorów 2023
 • opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
 • ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław oraz określenia sezonu kąpielowego na 2023 r.
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej 
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Lipa Piotrowska
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
 • ustanowienia użytku ekologicznego „Lasek Oporowski”
 • projekt apelu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obniżenia stawek VAT za ciepło, gaz oraz energię elektryczną.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl