wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wybory do rad osiedli 2021. Wszystko, co warto wiedzieć

Agnieszka Koczapska, członkini Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu, fot. Joanna Leja

Wybory do rad osiedli odbędą się 17 października 2021 r. Mieszkańcy Wrocławia wybiorą łącznie 786 radnych osiedlowych, którzy utworzą samorządy na 48 osiedlach. O pracy w komisjach wyborczych z Agnieszką Koczapską, członkinią Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu rozmawia Jarek Ratajczak.

Reklama

Wybory do rad osiedli we Wrocławiu 17 października

Kto wybierze rady osiedli?

Agnieszka Koczapska: – W głosowaniu wezmą udział mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat, a także są obywatelami polskimi lub innego kraju UE. Muszą jednak być wpisani do stałego rejestru wyborców na osiedlu. Osoby zameldowane na pobyt stały (obywatele polscy) znajdują się w rejestrze odpowiednim do miejsca zameldowania.

W jakich godzinach i gdzie możemy oddać głos?

– Lokale wyborcze otwarte są od 8.00 do 20.00. Wybory do rad osiedli odbędą się w 89 obwodowych komisjach wyborczych. Sprawdź, gdzie głosować oraz na ilu radnych będzie można oddać głos w konkretnym okręgu.

Kogo będziemy wybierać?

– Mieszkańcy Wrocławia wybiorą łącznie 786 radnych osiedlowych, którzy utworzą samorządy na 48 osiedlach.

Zobacz, listy kandydatów na radnych osiedlowych.

Wybory do rad osiedli 2021 Wrocław: kandydaci na radnych, głosowanie

Na niektórych osiedlach wybory się nie odbędą, dlaczego?

– Wybory się nie odbędą tam gdzie liczba kandydatów równa się liczbie mandatów do zdobycia. We Wrocławiu dotyczy to 15 okręgów.

Sprawdź, gdzie wybory się nie odbędą.

Na jaką pomoc w dniu wyborów do rad osiedli mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami oraz problemami z poruszaniem?

Osoba posiadająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoba mająca widoczne problemy z poruszaniem się może –wraz z opiekunem – skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze. Zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu: 71 777 78 83 do 15 października 2021 r. w godz. 10.00 do 15.00 oraz w dniu głosowania – 17 października 2021 r. (niedziela) w godz. 8.00 do 18.00

Jak powinien wyglądać lokal wyborczy?

– W lokalu komisji powinny znajdować się: herb Wrocławia, urna, przepierzenia i/lub osłony zapewniające tajność głosowania umieszczone w takiej liczbie i w taki sposób, aby zapewnić sprawny jego przebieg. Miejsca zapewniające tajność głosowania powinny być wyposażone w przybory do pisania. W miejscach tych należy umieścić także plakat informacyjny o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Ważne są także: wyposażenie w środki dezynfekujące, wietrzenie pomieszczenia, odpowiedni dystans pomiędzy członkami i wyborcami. Pamiętajmy  o maseczkach.

W tych wyborach ciszy wyborczej nie ma, a można agitować podczas głosowania?

– W lokalu komisji oraz na terenie budynku (wewnątrz i na zewnątrz), w którym mieści się ten lokal, nie mogą być umieszczone hasła, napisy lub ulotki oraz inne materiały o charakterze agitacyjnym. Kontroli w tym zakresie komisja dokonuje: bezpośrednio przed dniem głosowania, ponownie przed rozpoczęciem głosowania w dniu wyborów oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby – w trakcie głosowania. Podczas wyborów do rad osiedli nie będzie obowiązywała tzw. „cisza wyborcza”, w przeddzień i w dniu głosowania, jak ma to miejsce w wyborach powszechnych.

Wybory do rad osiedli 2021: jak się ubrać do pracy w komisjach wyborczych

Na czym polega praca w komisji wyborczej?

 – Przede wszystkim na sprawdzeniu tożsamości wyborcy na podstawie dokumentu ze zdjęciem, sprawdzeniu w spisie wyborców, no i wydawaniu karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania na policzeniu głosów na poszczególnych kandydatów oraz sporządzeniu protokołów z głosowania.

Jakie są zadania komisji w dniu głosowania?

– Komisja rozpoczyna pracę najpóźniej od godz. 6.45. Między godziną 7.00 a 7.20 należy zdać meldunek telefoniczny o rozpoczęciu pracy przez komisję. W lokalu zawsze musi przebywać trzech członków komisji, w tym: przewodniczący lub zastępca. Komisja przygotowuje karty do głosowania i otwiera lokal dla głosujących o godz. 8.00, po czym zamyka o godz. 20.00. Wszyscy wyborcy, którzy wejdą do lokalu wyborczego do godz. 20.00 powinni mieć możliwość zagłosowania.

Jak się ubrać do pracy w komisji wyborczej?

– Najkrócej mówiąc schludnie, w sposób nie uwłaczający powadze głosowania. Strój nie może zawierać elementów agitacji wyborczej. Niedopuszczalne jest posiadanie na ubiorze napisów, emblematów itp. kojarzących się z którymś z kandydatów. Kluczowe znaczenie ma wysoki poziom obsługi wyborców, oczywiście ich miła i kompetentna obsługa.

Wybory do rad osiedli 2021 Wrocław: zarobki członków komisji

Jakie są diety czyli ile można zarobić za pracę w komisji wyborczej?

– Członkom komisji przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyniku głosowania. Dieta jest wypłacana jednorazowo, w terminie do 21 dni po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. Stawki są następujące: dla przewodniczącego – 456 zł, dla zastępcy przewodniczącego – 349 zł i dla członka komisji – 262 zł. Są to kwoty netto.

Wyborom mogą się przyglądać mężowie zaufania?

– Mężowie zaufania mogą być obecni przy wszystkich czynnościach wykonywanych przez członków komisji (§ 38 Ordynacji wyborczej). Mają prawo obserwować wszystkie czynności komisji, zarówno przed rozpoczęciem głosowania, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu; zgłaszać przewodniczącemu komisji na bieżąco uwagi i zastrzeżenia, wnosić uwagi w pkt 15 protokołu głosowania, z wymienieniem konkretnych zarzutów, Mężowie zaufania są tylko obserwatorami, nie mogą wykonywać żadnych czynności członka komisji, w tym pomagać osobom uprawnionym w głosowaniu, ani udzielać wyjaśnień. Niedopuszczalne jest także wchodzenie mężów zaufania do pomieszczenia za osłoną, zapewniającego tajność głosowania, w chwili, gdy w pomieszczeniu tym znajduje się głosujący, nawet jeśli wyraził na to zgodę.

A co podczas wyborów do rad osiedli mogą dziennikarze?

– Mogą przebywać w czasie głosowania w lokalu jeżeli posiadają ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji. Są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. Nie mogą prowadzić wywiadów w lokalu, w którym odbywa  się głosowanie, ani przebywać w tym lokalu przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu. Za zgodą Miejskiej Komisji Wyborczej dopuszczalne jest filmowanie i fotografowanie momentu otwierania przez komisję urny do głosowania i wyjmowanie z niej kart. Zachęcam wszystkie wrocławianki i wrocławian do jak najliczniejszego udziału w wyborach, bo to nasze wrocławskie święto demokracji. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama