wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 16°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Po pożarze na Szczecińskiej – informacja Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu

Fot. Łukasz Telus/kmpsp.wroclaw.pl

W trakcie wczorajszego briefingu dot. pożaru przy ul. Szczecińskiej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział kontrole składowisk odpadów. Dziś do pracy przystąpiło 5 zespołów. W ich skład wchodzą pracownicy Wydziału Środowiska UM Wrocławia, straży pożarnej i straży miejskiej.

Reklama

– Aby przyspieszyć działania, strażnicy miejscy osobiście doręczają właścicielom składowisk zawiadomienia 2 mówi Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia nadzorujący prace. – Za kilka dni kontrolerzy już na miejscu będą sprawdzali zgodność wydanych decyzji ze stanem faktycznym. 

Kontrole będą prowadzone dwutorowo. Oprócz zespołów miejskich do pracy przystąpią pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Poniżej przekazujemy informację Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Informacja Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu dotycząca prowadzonych działań monitorujących skażenie środowiska podczas pożaru składowiska odpadów przy ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu w dniach 16-17.12.2018 r.

Działania z 16.12.2018 r.

Pali się składowisko śmieci, głównie tworzywa sztuczne (pet). Pożarem objęta jest w połowie hala oraz nagromadzony pet przed nią i za nią, zaraz przy budynku. Na miejscu zastępy gaśnicze prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze. Brak możliwości wejścia do hali (cała objęta pożarem). Podejrzenie, że wewnątrz palącej się hali mogą znajdować się zestawy palników acetylenowych (zbiorniki ciśnieniowe z acetylenem oraz tlenem), które stwarzają zagrożenia wybuchem i odłamkowaniem.

W wyniku zachodzących procesów rozkładu materiału palnego (głównie tworzywa sztuczne) powstawały produkty rozkładu termoutleniającego pełnego i niepełnego spalania, w wyniku czego powstał słup czarnego dymu, głównie zawierającego sadzę i lotne substancje toksyczne, między innymi chlorowodór, cyjanowodór, fosgen, tlenki siarki, tlenek węgla, dwutlenek węgla, fosforowodór, formaldehyd oraz inne LZO. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne produkty spalania przemieszczały się w górną część troposfery, gdzie prawdopodobnie zostawały rozwiane przez wiatry zachodnie utrzymujące się na tej wysokości atmosfery. 

Zastęp rozpoznania chemicznego prowadził na terenie działań monitoring ww. gazów toksycznych oraz w budynkach biurowych, znajdujących się w niedalekiej odległości. Urządzenia nie wskazały zagrożenia (0 ppm i 0% DGW). Dodatkowo prowadził monitoring temperatury wydzielenia pożarowego znajdującego się w połowie hali objętej pożarem. Zastęp rozpoznania chemicznego równocześnie podczas prowadzenia działań gaśniczych przez pozostałe zastępy w odległości ok. 100 m od miejsca pożaru monitorował zawartość ww. substancji w powietrzu (urządzenia nie wskazywały obecności substancji szkodliwych).

Działania 17.12.2018 r.

Pożar zlokalizowany, traw dogaszanie. Widoczne produkty spalania wraz z parą wodną ze względu na zmianę warunków atmosferycznych ścielą się w obrębie 200 m od miejsca pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru.

Dokonano pomiaru strefy w kierunku przemieszczania się chmury gazów pożarowych. W okolicach osiedla, w kierunku, w którym się ona przemieszczała, rozpoczęto monitorowanie strefy. Nie stwierdzono obecności H2S, NH3, CO, HCl, tlenków azotu, chlorku cyjanku, fosgenu, difosgenu, cyjanowodoru oraz gazów wybuchowych. Pomiarów dokonywano za pomocą urządzeń wielogazowych i rurek wskaźnikowych. Urządzenia nie wskazały stężeń substancji niebezpiecznych, mogących pozostawić trwały uszczerbek na zdrowiu.

W miejscu prowadzonych działań był wyczuwalny zapach lotnych związków, jednakże nie zostały osiągnięte żadne progi niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Chmura przemieściła się głównie w kierunku lasu i trenów działkowych, znajdujących się w okolicach miejsca zdarzenia.

Dokonano analizy wód pożarowych gromadzonych na terenie działań. Analiza przy użyciu spektrometru XRF wykazała, że w gromadzonej wodzie nie ma metali ciężkich, stwarzających zagrożenie ekologiczne, dokonano pomiaru pH papierkami wskaźnikowymi – wynik pH 6-6,5 lekko zasadowy (prawdopodobnie w wyniku podawanych środków gaśniczych), dokonano badania na obecność substancji ropopochodnych oraz cyjanków – wynik negatywny. Dokonano analizy pobranych próbek na spektrometrach RMX i IR, gdzie wykazały tylko wodę.

Po dokonanych pomiarach na obecność gazów niebezpiecznych nad powierzchnią parującej wody oraz studzienki burzowej stwierdzono, że przy studzience burzowej, toksymetr na CO wykazał 18-25 ppm tlenku węgla. (Tlenek węgla dobrze rozpuszcza się w wodzie). Na miejsce wezwano służby MPWiK, w celu określenia infrastruktury kanałów burzowych kanalizacyjnych w okolicy pożaru.

Po przyjeździe pracowników MPWiK ustalono, iż woda popożarowa spływa do instalacji burzowej, następnie do magistrali ściekowej. Zlokalizowano dwa włazy znajdujące się w wzdłuż ulicy Szczecińskiej. Dokonano pomiarów wraz z pracownikami MPWiK w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie w jednej zlokalizowanej najbliżej miejsca zdarzenia wykryto obecność 16 ppm H2S i 0 ppm CO (siarkowodór pojawił się, ponieważ kanały odprowadzające wodę opadową są połączone z siecią kanalizacyjną), studzienkę otworzono w celu przewietrzenia, następnie dokonano sprawdzenia w drugiej studzience, gdzie nie stwierdzono obecności siarkowodoru oraz tlenku węgla.

Dozorowane studzienki przez pracowników MPWiK zostały otwarte w celu umożliwienia wydostania się z nich wytrącanego się rozpuszczonego w wodzie pożarowej tlenku węgla.


mł. bryg. mgr Remigiusz Adamańczyk
zastępca komendanta miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama