wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Aktualności
  4. Od 1 stycznia nowe stawki za zajęcie części jezdni, chodnika, drogi rowerowej czy torowiska
Na zdjęciu: reklama miejska w stojaku na chodniku www.wroclaw.pl
Na zdjęciu: reklama miejska w stojaku na chodniku

Od 1 stycznia 2023 roku we Wrocławiu zaczęły obowiązywać nowe stawki za zajęcie pasów drogowych dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Więcej będzie kosztowało ustawianie na jezdni lub chodniku urządzeń technicznych, obiektów zaplecza budowy, paczkomatów czy reklam. Niższe stawki dostaną właściciele przydomowych ogródków i osoby organizujące zbiórkę odpadów w wiatach lub osłonach śmietnikowych. Zobaczcie szczegóły!

Reklama

Radni w grudniu przegłosowali nowe stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Wrocławia. Dotychczasowe obowiązywały od 2008 roku. Nowe weszły w życie 1 stycznia 2023 roku.

Zmiana wynika z koniczności dostosowania wysokości opłat do aktualnych przepisów ustawy o drogach publicznych, jak również z potrzeby dopasowania zasad do tego, w jaki sposób ulice zajmowane były przez użytkowników ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Warto przypomnieć, że te opłaty są obligatoryjne i stanowią rekompensatę za korzystanie z dróg publicznych, skutkiem czego mogą być: zniszczenie i uszkodzenie drogi oraz jej urządzeń, utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym, jak również pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Wyższa opłata za zajęcie pasa na czas usuwania awarii

ZDiUM przygotował nowe stawki głownie po to, by wyeliminować powszechną praktykę zajmowania pasa drogowego bez wiedzy zarządcy drogi pod pretekstem awarii. — Co w efekcie przełoży się na to, że podmioty zajmujące pas drogowy będą starały się skrócić do minimum czas prowadzonych inwestycji oraz wynikających z tego utrudnień — przesądza Klaudia Piątek z ZDiUM we Wrocławiu.

Stawki wzrosną średnio o 1 zł za dzień. Wysokość opłat uzależniona jest od kilku czynników: od rodzaju pasa drogowego (jezdna, torowisko, droga, rowerowa, chodnik itd.), kategorii drogi (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna) oraz zajmowanej szerokości.

ZDiUM policzył, że przewidywane wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa w celu usunięcia awarii urządzeń wzrosną w skali roku o około 350 tys. zł.

Wyższa opłata za zajęcie na czas robót drogowych

O złotówkę rosną także opłaty za zajęcie pasa na czas prowadzenia robót drogowych, z wyjątkiem sytuacji, która wymaga całkowitego zamknięcia ruchu (stawka pozostaje na dotychczasowym poziomie).

Ostateczna opłata zależy od tych samych czynników jak w przypadku zajęcia pasa na czas awarii.

Przewidywane wpływy z tego tytułu mają wzrosnąć w skali roku o około 1,3 miliona złotych.

Drożej za kioski, automaty i zaplecze budowy

Przyjęta przez radnych uchwała ustanawia ponadto nowe opłaty za prowadzenie robót w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (wyższe średnio o 2 grosze), za umieszczanie na pasach drogowych urządzeń technicznych i obiektów budowlanych (drożej średnio o 80 groszy). Chodzi na przykład o automaty sprzedające bilety, paczkomaty, maszty telekomunikacyjne, a także budowle modułowe czy kontenery stanowiące tak zwane zaplecze budowy. — Obiekty tego rodzaju były zwykle pomijane przez inwestorów, a zaplecza budowy były lokalizowane na chodnikach, parkingach, drogach dla rowerów czy zieleńcach. Tymczasem bez uzgodnienia ich lokalizacji mogą one stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów oraz kierowców — wyjaśnia Klaudia Piątek.

Więcej będzie kosztować ustawienie na pasie drogi powiatowej kiosku ulicznego lub innego obiektu handlowego. Stawka wzrasta z 60 do 70 groszy.

Mniej za wiaty i osłony śmietnikowe, więcej za reklamy

Kolejna ważna zmiana dotyczy pojemników na odpady, które do tej pory umieszczane były na pasach drogowych w sposób niekontrolowany. Nowe przepisy mają nakłaniać do stawiania wiat i osłon śmietnikowych. — Dla tak zagospodarowanych i przygotowanych miejsc przewidziano niższą stawkę (20 groszy) niż dla pojedynczych wolnostojących pojemników — informuje Klaudia Piątek.

Wzrastają również opłaty za reklamy – średnio o 2,5 zł za dzień. Wyższe stawki dotyczą szyldów, materiałów wyborczych, a także – co wprowadzono jako osobną pozycję – reklam emitowanych na monitorach i wyświetlaczach elektronicznych.

Droższy pas na wyłączność pod teren budowy i kontener

Następną kwestią, która wymagała zmiany, jest zajęcie pasa drogowego na wyłączność. Tu średnie opłaty rosną średnio o 2,3 zł i dotyczą m.in.

  • zajęcia na wyłączność pod teren budowy, zaplecze, strefę bezpieczeństwa i składowanie materiałów; ZDiUM tłumaczy, że przy tego rodzaju zajęciach zwykle dochodzi zwykle do dużej ingerencji w nawierzchnię, jej znacznego uszkodzenia oraz nieuzasadnionego przedłużania terminu zajęcia pasa drogowego;
  • zajęcia na wyłączność pod kontener na odpady budowlane lub wielkogabarytowe – dotychczasowa zbyt niska stawka opłaty, zdaniem ZDiUM, przyczyniała się do samowolnego zajęcia pasa drogowego, z uwagi na niską wysokość kary z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego.

Taniej za ogródki przydomowe i podjazdy dla niepełnosprawnych

Nie wszystkie opłaty rosną. Nowe przepisy wprowadzają niższe np. za umieszczenie obiektów budowlanych służących obsłudze osób z niepełnosprawnościami (pochylni, podjazdów). Na preferencyjne stawki mogą liczyć także właściciele ogródków przydomowych. — Uchwała wprowadza bowiem jako odrębną pozycję zajęcie na wyłączność pod zagospodarowanie terenu zieleni w sąsiedztwie budynku. W takich przypadkach stawka ma zostać obniżona sześćdziesięciu do trzech groszy — informuje Klaudia Piątek.

Zaakceptowany projekt uchwały z tabelami ze stawkami urząd miasta umieścił na w elektronicznym biuletynie informacji publicznej – tutaj, pozycja 7A.

Źródło: materiały organizatorów

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl