wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 13°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Radni zdecydowali – Wrocław przystąpi do programu „Miasta międzykulturowe”

We Wrocławiu mieszka ponad 120 tys. obcokrajowców, fot. Joanna Leja

Promowanie działań wzmacniających wzajemne zrozumienie i poszanowanie między różnymi kulturami i grupami etnicznymi to jedno z założeń programu Rady Europy „Miasta międzykulturowe”. 8 lipca 2021 r., radni na sesji Rady Miejskiej zdecydowali, że Wrocław przystąpi do tego przedsięwzięcia.

Reklama

Program „Miasta międzykulturowe” to wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej, zainicjowane podczas Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Ma na celu wspieranie władz lokalnych w tworzeniu i wdrażaniu polityki integracji międzykulturowej.

To kompleksowe podejście realizowane jest ponad politycznymi podziałami. Zakłada zaangażowanie władz miasta w działania zapewniające wszystkim równe prawa i szanse, promowanie pozytywnego przenikania się kultur i ich interakcji oraz zachęcanie do uczestnictwa i dzielenia się władzą.

– Dzisiejszy Wrocław jest bez wątpienia miastem międzykulturowym i nie trzeba do tego nikogo przekonywać – mówi Ewa Gołąb-Nowakowska, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. – Mieszka tu ponad 120 tys. osób z ponad z 120 krajów świata i liczba ta ciągle rośnie. We wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych uczy się blisko 4 tys. uczniów innojęzycznych reprezentujących 42 kraje i 15 języków.

By we Wrocławiu czuli się dobrze nie tylko Polacy

Program „Miasta międzykulturowe” pomaga władzom publicznym w osiągnięciu równości i dobrobytu poprzez uwolnienie potencjału różnorodnych społeczeństw. To wszystko przy jednoczesnej minimalizacji zagrożeń związanych z ludzką mobilnością i różnorodnością kulturową. Badania w zakresie ekonomii, zarządzania i psychologii wykazały, że różnorodność przynosi organizacjom i miastom znaczne korzyści w postaci większej innowacyjności, produktywności i zdolności do rozwiązywania problemów. Pokazują również bezpośrednią korelację między polityką międzykulturową a dobrostanem obywateli.

– Przystąpienie do programu wiąże się z wieloma korzyściami dla naszego miasta – twierdzi Ewa Gołąb–Nowakowska. – Przede wszystkim staniemy się częścią wspólnoty dzielącej się doświadczeniami. Uzyskamy wsparcie i dostęp do wielu kompleksowych metod pomocnych w tworzeniu strategii zarządzania różnorodnością. Do naszej dyspozycji będą także obszerne profile innych miast wielokulturowych, baza dobrych praktyk oraz szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji poszczególnych działań w wielu dziedzinach życia m.in. rynku pracy, przedsiębiorczości czy kulturze.

Przydatne wsparcie ekspertów

W ramach programu „Miasta międzykulturowe” Wrocław będzie mógł liczyć na wsparcie ekspertów, również w formie wizyt we Wrocławiu. Otrzymane rekomendacje posłużą do uaktualnienia i skuteczniejszego wdrażania obecnej Strategii Dialogu Międzykulturowego oraz pomogą sformułować wytyczne na kolejne lata.

Obecnie do programu należy ponad 130 miast z różnych części świata. Z polskich miast w są to jedynie Lublin i Kraków.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama