wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 16°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Akcja zima: kto powinien odśnieżyć chodnik

fot. Redakcja Wroclaw.pl

Sypnęło śniegiem. Na ulicach Wrocławia pracuje 51 pługosyparek. Obowiązek usunięcia śniegu z przylegającego do nieruchomości chodnika spoczywa jednak na właścicielu posesji.

Reklama

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości i zarządcy zobowiązani są do:

  • uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego takich jak drogi, chodniki, dojścia do budynków, garaży oraz miejsc zbierania odpadów. Śnieg i lód nie muszą być usuwane z terenu nieruchomości lecz mogą być gromadzone w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków straż miejska może nałożyć na właściciela lub zarządcę mandat w wysokości 100 zł.

Czym sypać

Do odśnieżania i likwidowania lodu można stosować dopuszczone środki chemiczne takie jak: chlorek sodu, chlorek magnezu oraz chlorek wapnia. Oprócz środków chemicznych można stosować środki takie jak piasek o średnicy cząstek od 0,1-1 mm oraz kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Nie należy stosować popiołu i żużli paleniskowych, gdyż mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że środki chemiczne (sól) mogą być stosowane wyłącznie na terenach utwardzonych, na których wody roztopowe odpływają do kanalizacji, a także drogach publicznych, ulicach i placach w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz drzewom i krzewom.

W żadnym wypadku nie należy ich stosować na terenach zieleni oraz w ich pobliżu, jeżeli odpływające wody roztopowe mogą przedostawać się na tereny zieleni lub w pobliże drzew.

Przeczytaj również: Trwa „akcja zima” na wrocławskich drogach.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama