Nowe centrum spotkań dla osób z zaburzeniami pamięci – trwa nabór

We Wrocławiu powstało nowe centrum spotkań dla osób z lekkim otępieniem, zaburzeniami poznawczymi i pamięci, w tym także chorobą Alzheimera, oraz ich opiekunów. Centrum Spotkań Fundacji OMIKAMI to drugie tego typu miejsce w mieście i jedno z pierwszych w kraju. Ma jeszcze kilka wolnych miejsc, więc zainteresowani mogą zgłaszać swoich bliskich.

  • Centrum Spotkań Fundacji OMIKAMI. (mat. fundacji)

  • Centrum Spotkań Fundacji Omikami szuka uczestników


Siedziba ośrodka mieści się przy ul. Traugutta 57, nad apteką oo. Bonifratrów. Powstał przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz pierwszego Centrum Spotkań, mieszczącego się przy ul. Ciepłej na osiedlu Huby.

– Pracując tam, widziałam, jak wielka jest potrzeba istnienia tego typu ośrodków we Wrocławiu. Lista oczekujących na przyjęcie na liście rezerowowej była bardzo długa. Niektóre z tych starszych osób zmarły w międzyczasie, a stan zdrowia innych bardzo się pogorszył, gdy tymczasem seniorzy z ośrodka, biorący udział w terapii, są w o wiele lepszej niż kiedyś kondycji – opowiada Katarzyna Sionek, współzałożycielka Centrum Spotkań Fundacji OIKAMI. Jak przyznaje, zależy im na stworzeniu stałej grupy w centrum spotkań, bo wtedy efekty terapeutyczne są o wiele lepsze.

Zanim kandydat zostanie przyjęty do ośrodka, pracownicy muszą z nim porozmawiać, konieczne będą też wstępne badania. Nie każdy bowiem nadaje się do centrum spotkań, nieraz choroba jest już zbyt zaawansowana, a pacjent wymaga całodobowej pomocy.

Jakie zajęcia w ośrodku

Celem centrum spotkań jest aktywizacja osób starszych, którym kłopoty z pamięcią utrudniają codzienne funkcjonowanie. – Oferujemy zajęcia wspierające, aktywizujące, terapeutyczne: trening funkcji poznawyczych oraz trening pamięci, muzykoterapię, relaksację z użyciem mis i gongów tybetańskich, zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne pod okiem fizjoterapeuty. Zajęcia prowadzą specjaliści, zdobywający swoje doświadczenie w różnych miejscach, w tym również w pracy z osobami starszymi – wylicza Magdalena Burzyńska z centrum spotkań.
Aby zajęcia przynosiły korzyści dla uczestników, a nie przemęczały, odbywają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek, w godzinach 10.00-16.00. Jak podkreślają przedstawiciele centrum spotkań, dynamika dnia jest dostosowana do indywidualnych możliwości i samopoczucia uczestników, a w trakcie dnia zapewniają wszystkim obiad. Miesięczny koszt udziału w zajęcich z obiadem wynosi 300 zł.

Pomoc także dla bliskich

Ponieważ istotne jest także wsparcie najbliższego otoczenia uczestników (ich małżonków, dzieci), dlatego również dla nich przygotowano ofertę, której celem jest edukacja i wsparcie terapeutyczne w opiece nad bliskimi. Są to grupa wsparcia oraz zajęcia edukacyjne ze specjalistami, którzy są zapraszani adekwatnie do oczekiwań opiekunów.

Działanie Centrum Spotkań Fundacji OMIKAMI jest realizowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt:
Fundacja OMIKAMI
ul. Traugutta 57 (nad Apteką o.o.Bonifratrów) we Wrocławiu
telefon: 606 202 909
Zgłoś uwagę