Trzecia edycja „PoZdro!” startuje we wrocławskich podstawówkach

We Wrocławiu rusza trzecia – ostatnia już edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” Fundacji Medicover we współpracy z Miastem Wrocław. Program oferuje kompleksową analizę zdrowia dla dzieci. Badania przeprowadzane będą wśród uczniów klas IV, na terenie wszystkich chętnych szkół podstawowych.


Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! prowadzony jest na terenie Wrocławia i wrocławskich szkół od września 2015 roku. Dotychczas, w latach 2015/2016 oraz 2016/2017, Fundacja Medicover prowadziła badania przesiewowe wśród 13-letnich uczniów klas I wrocławskich gimnazjów. W drugiej edycji Programu we Wrocławiu odnotowano najwyższą frekwencję wśród miast PoZdro! – 72% badanej populacji.

Badania dla uczniów IV klas szkół podstawowych

W bieżącym roku szkolnym, ze względu na wprowadzoną reformę szkolnictwa, jak również głosy płynące ze strony kadry pedagogicznej, samorządów oraz sugestie rodziców, po raz pierwszy w historii projektu, bezpłatne badania przesiewowe PoZdro! skierowane zostaną we Wrocławiu do młodszych roczników – klas IV szkół podstawowych. Szkolne badania PoZdro! mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dzieci i wychwycenie wśród nich czynników ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w szczególności cukrzycy typu 2. W kolejnym kroku, młodzież i ich rodziny obejmowane są dwuletnią interdyscyplinarną, specjalistyczną opieką i wsparciem.

Jedną z placówek, które otwierają się na PoZdro!, jest Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu. – W przypadku dzieci decydujące jest budowanie fundamentów wiedzy i postaw od jak najwcześniejszych lat, dlatego dobrze, iż Program PoZdro! kieruje teraz swoją ofertę do jeszcze młodszego rocznika. Doceniając pozytywne efekty i wpływ na dzieci tego projektu, zresztą nie tylko we Wrocławiu, z radością witamy PoZdro! w naszej placówce. Mocno zachęcamy i zagrzewamy rodziców do udzielania zgody na badania przesiewowe dzieci w szkole – udział w projekcie komentuje dyrektor SP nr 71 Leszek Wesołowski.

Do udziału w ostatniej edycji programu zaproszone są wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe. Do uczestnictwa w PoZdro!, Fundacja Medicover zachęca także każdą gminę sąsiadującą z Wrocławiem. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest jedynie podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna. Formularz wyrażenia zgody dostępny jest u wychowawcy w klasie dziecka, jak również pod adresem mailowym: http://www.po-zdro.pl/zgoda. Podpisany dokument należy dostarczyć do wychowawcy klasy.

„PoZdro!” rusza z badaniami w szkołach podstawowych we Wrocławiu

Analiza zdrowia dziecka i dwuletnia indywidualna opieka

Kompleksowa Analiza Zdrowotna dziecka (KAZ), to trwające około 20 minut badanie, przeprowadzane przez wyspecjalizowane pielęgniarki. W pełni bezpieczne, nieinwazyjne, bezpłatne badania w zaciszu gabinetu w szkole obejmują: badanie wzroku, pomiar ciśnienia, ocenę sprawności krążeniowo–oddechowej w teście wysiłkowym, badanie masy oraz składu ciała przy pomocy wagi do bioimpedancji, postawy dziecka, a także badanie z użyciem podoskopu komputerowego, w celu wykrycia ewentualnego płaskoskopia.

Dzieci z czynnikami zagrażającymi rozwojem chorób cywilizacyjnych, w szczególności z nadwagą i otyłością predestynującą do cukrzycy typu 2, zapraszane są do dwuletniej, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej. W jej ramach rodziny mogą liczyć na profesjonalną pomoc lekarza, dietetyka, trenera i psychologa, z którymi regularnie się spotykają (32 wizyty). Ten etap obejmuje także warsztaty edukacyjne, spotkania z psychologiem dla rodziców, różnorodne zajęcia sportowe, prowadzone często przez znanych sportowców, czy pasjonujące warsztaty kulinarne.

– PoZdro! to wyjątkowa okazja, by rozszerzyć te zadania, które we wrocławskich szkołach realizujemy od wielu lat. Dzięki uczestnictwu w Programie otrzymujemy unikatowy materiał do analiz i dalszej pracy w zakresie profilaktyki, dotyczącej dzieci i młodzieży wrocławskich szkół. Cieszę się, że kolejny rok wrocławska młodzież szkolna objęta zostanie Programem. Podziękowania należą się zarówno naszemu partnerowi, Fundacji Medicover, jak i dyrektorom tych szkół, w których program jest realizowany – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

„PoZdro!” rusza z badaniami w szkołach podstawowych we Wrocławiu

Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia, fot. Bartosz Moch

Bezpłatne lekcje multimedialne

Oprócz zaproszenia do realizacji badań, w tym roku, wszystkie chętne podstawówki (klasy VI i VII) otrzymają bezpłatne Pakiety Lekcji Multimedialnych. Zgodne z podstawą programową materiały pozwolą nauczycielom przekazać uczniom informacje o zdrowym trybie życia w innowacyjny sposób, z użyciem nowych technologii. Zestawy tworzy 11 animacji – merytorycznych i humorystycznych zarazem, łatwych do przyswojenia przez młodzież, ciekawe zeszyty ćwiczeń dla każdego ucznia i scenariusze lekcji dla nauczyciela.

– To kolejny projekt prozdrowotny kierowany do dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że mając wsparcie w postaci Programu PoZdro! i Fundacji Medicover, jeszcze lepiej zadbamy o zdrowie naszej młodzieży – mówi Jadwiga Ardelli-Książek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Niepokojące statystyki

Do udziału w badaniach PoZdro! w szkole skłonić powinny alarmujące statystyki: w sumie, w ciągu dwóch lat trwania inicjatywy we Wrocławiu, Program objął badaniami przesiewowymi 4453 dzieci (66,6 proc. populacji), spośród których aż 607 zostało zaproszonych do dalszej części Programu. Co więcej, analiza danych z badań wśród wrocławskich uczniów jasno pokazuje alarmujący trend – spadek liczby młodzieży z bardzo dobrą i dobrą wydolnością fizyczną (z 35,9 proc. do 30 proc.), wzrost liczby dzieci z wydolnością bardzo słabą, słabą oraz dostateczną (z 59 proc. do 61,2 proc.) oraz odsetek młodzieży, która nie może wykonać testu sprawnościowego (prawie 18 proc).

– Prowadząc działania w ramach PoZdro!, nieustannie śledzimy światowe nowości w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej młodych ludzi. Staramy się elastycznie dopasowywać do zaistniałych potrzeb, by działać możliwie najbardziej skutecznie. Dlatego podjęliśmy decyzję o wejściu z Programem do młodszych klas, w szkołach podstawowych we Wrocławiu – argumentuje Katarzyna Kostuch, koordynator lokalny Programu PoZdro!.

Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

– Za programem stoi kilkuletnie, gruntowne doświadczenie, zaplecze merytoryczne i medyczne. Wzmacnia nas również wsparcie naszej idei ze strony miasta Wrocławia. Mamy nadzieję, że rodzice także tych nieco młodszych, ponad 6000 uczniów klas IV, zaufają nam i w najbliższym czasie skorzystają z szansy przebadania dzieci w szkole – dodaje Katarzyna Kostuch.

Do tej pory, w ramach Programu PoZdro! przebadanych zostało przeszło 20 000 uczniów w czterech miastach objętych inicjatywą – Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Lublinie, jak również w pięciu gminach województwa lubelskiego oraz Kosakowie z województwa pomorskiego. W grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się blisko 3000 nastolatków. Aktualnie, we Wrocławiu, w Zintegrowanej Opiece Indywidualnej uczestniczy ponad 300 rodzin.

Węcej informacji o Programie PoZdro!.

Zgłoś uwagę