wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 06:25

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Uczelnie
 4. Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski archiwum UWr
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski to największa i najstarsza uczelnia na Dolnym Śląsku. Oferuje studia na ponad 80 kierunkach.

Reklama

Uniwersytet Wrocławski – kierunki studiów

Nazwa kierunku

Wymagane przedmioty maturalne/ kryteria naboru

Studia przyrodnicze

biologia

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

biotechnologia

 • biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

chemia

 • chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, informatyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

genetyka i biologia eksperymentalna

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

geografia

 • geografia,
 • (jeden do wyboru): biologia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, historia, matematyka, WOS; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

geologia

 • geografia; 
 • jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia,  matematyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

gospodarka przestrzenna

 • dwa przedmioty do wyboru: geografia, biologia, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, historia, język polski, matematyka, WOS; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

mikrobiologia

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia; 
 • dowolny język obcy nowożytny

ochrona środowiska

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

chemia i toksykologia sądowa

 • dwa przedmioty do wyboru: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka lub fizyka i astronomia;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

Studia ścisłe i techniczne

astronomia

 • fizyka; 
 • matematyka;
 • jeden przedmiot do wyboru: chemia, informatyka, biologia, geografia;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

fizyka

 • fizyka lub fizyka i astronomia; 
 • matematyka; 
 • jeden przedmiot do wyboru: chemia, informatyka, geografia, biologia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

ISIM – indywidualne studia informatyczno-matematyczne

 • informatyka; 
 • matematyka; 
 • jeden przedmiot do wyboru: fizyka, matematyka, informatyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

Aby zostać przyjętym, musisz uzyskać co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych.

informatyka

 • informatyka; 
 • matematyka*; 
 • jeden przedmiot do wyboru: fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, informatyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

*Aby zostać przyjętym, musisz uzyskać min.115 punktów rekrutacyjnych oraz min. 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym lub mi. 70% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

matematyka

 • informatyka; 
 • matematyka*; 
 • jeden przedmiot do wyboru: fizyka lub fizyka i astromia, matematyka, informatyka; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

*Aby zostać przyjętym, musisz uzyskać min. 30% punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na jednym z poziomów.

Studia prawne i społeczne

administracja

 • do wyboru: historia, matematyka; 
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, język polski, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

bezpieczeństwo międzynarodowe

ocena na dyplomie ukończenia studiów (średnia ocen)

bezpieczeństwo narodowe

 • historia; 
 • WOS; 
 • jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), geografia, matematyka;
 • jeden przedmiot do wyboru (pisemny): j.angelski, j.niemiecki, j.francuski, j.rosyjski

dyplomacja europejska

 • historia;
 • WOS; 
 • do wyboru: język polski (pisemny),matematyka;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

ekonomia

 • do wyboru: matematyka, historia; 
 • jeden przedmiot do wyboru: geografia, język polski, WOS; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

europeistyka

 • historia;
 • WOS; 
 • do wyboru: język polski (pisemny), matematyka;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

pedagogika

 • język polski (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, biologia, WOS;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

politologia

 • historia; 
 • WOS; 
 • jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), matematyka, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

praca socjalna

 • język polski (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, historia, matematyka
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

prawo

 • do wyboru: historia, matematyka; 
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, język polski, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

psychologia

 • język polski (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, matematyka, WOS, historia sztuki, informatyka, fizyka, chemia; 
 • dowolny język obcy nowożytny

socjologia

 • język polski (pisemny);
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, historia, matematyka, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

socjologia ekonomiczna

 • język polski (pisemny);
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, historia, matematyka, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

socjologia grup dyspozycyjnych

 • język polski (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: WOS, historia, matematyka, geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

stosunki międzynarodowe

 • historia; 
 • WOS; 
 • jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), geografia, matematyka; 
 • jeden przedmiot do wyboru (pisemny): język angielski, język niemiecki, język rosyjski

Studia filologiczne

filologia angielska

 • język angielski (pisemny)*; 
 • język polski (pisemny)*; 
 • jeden przedmiot do wyboru: inny niż język angielski (pisemny)

*Egzamin z języka angielskiego lub polskiego na poziomie rozszerzonym jest konieczny, by wziąć udział w rekrutacji.

filologia czeska

 • język obcy nowożytny (pisemny); 
 • język polski (pisemny)

filologia francuska

 • język francuski (pisemny) lub język inny niż język francuski (pisemny); 
 • język polski (pisemny);
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

filologia germańska

 • Język niemiecki (pisemny) lub  język obcy inny niż język niemiecki (pisemny);
 • język polski (pisemny)

filologia hiszpańska

 • język hiszpański (pisemny) lub język obcy inny niż język hiszpański (pisemny); 
 • język polski (pisemny)
 • dowolny przedmiot, w tym drugi język obcy inny niż wymieniony wyżej

filologia indyjska i kultura Indii

 • język polski (pisemny); 
 • język angielski (pisemny); 
 • język łaciński i kultura antyczna; 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

filologia klasyczna

 • język polski (pisemny); 
 • język obcy romański (pisemny);
 • język łaciński i kultura antyczna; 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione;
 • język nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska

 • język polskiu (pisemny); 
 • język obcy romański (pisemny); 
 • jezyk łaciński i kultura antyczna; 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione;
 • język nowożytny (pisemny) inny niż język romański (pisemny)

filologia polska

 • język polski (pisemny); 
 • język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

filologia rosyjska

 • język polski (pisemny); 
 • język obcy nowożytny (pisemny)

filologia serbska i chorwacka

 • język polski (pisemny); 
 • język obcy nowożytny (pisemny)

filologia ukraińska

 • język polski lub język ukraiński (pisemny); 
 • język obcy nowożytny (pisemny)

italianistyka

 • język polski (pisemny); 
 • język włoski (pisemny) lub inny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

judaistyka

 • język polski (pisemny); 
 • język angielski (pisemny); 
 • przedmiot (pisemny) jeden do wyboru:

niderlandystyka

 • język obcy nowożytny (pisemny); 
 • język polski (pisemny); 
 • dowolny inny przedmiot (pisemny)

Studia humanistyczne

archeologia

 • historia; 
 • geografia; 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja i gospodarowanie

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny przedmiot inny niż wymienione
 • dowolny język nowożytny (pisemny)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • język polski (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia
 • dowolny język nowożytny (pisemny)

etnologia i antropologia kulturowa

 • jeden przedmiot do wyboru: język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, WOS, filozofia;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

filozofia

 • język polski (pisemny); 
 • filozofia; 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

historia

 • historia; 
 • dowolny przedmiot inny niż wymienione;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny)

historia sztuki

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny przedmiot inny niż wymienione
 militarioznawstwo
 • historia
 • dowolny przedmiot, inny niż wymieniony
 • dowolny język obcy nowożytny

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny inny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

komunikacja wizerunkowa

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia

kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny przedmiot (pisemny) inny niż wymienione

kulturoznawstwo

 • język polski (pisemny); 
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, historia muzyki, historia sztuki, WOS wiedza o tańcu, geografia

MISHIS – międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne

 • język polski (pisemny); 
 • jeden, dwa lub trzy przedmioty do wyboru*: historia, historia sztuki, filozofia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, 
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna

*Aby brać udział w rekrutacji, musisz co najmniej jeden z wymienionych przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

muzykologia

rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie umiejętności muzycznych w zakresie podstawowym

publikowanie cyfrowe i sieciowe

 • do wyboru: język polski, matematyka, historia sztuki, informatyka;
 • dowolny język obcy nowożytny (pisemny); 
 • dowolny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

Studia w języku angielskim

Administration in International Organisations

Na podstawie złożonych dokumentów, wymagany certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i złożenie deklaracji o podjęciu studiów

Antiquity and Archaeology

Na podstawie złożynych dokumentów. Wymagane jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów. Konieczna jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).  Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

Biotechnology

Na podstawie złożonych dokumentów. Wymagane jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów. Konieczna jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

Chemistry

Na podstawie złożonych dokumentów. Wymagane jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów. Konieczna jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

Classics and European Identity

Na podstawie złożonych dokumentów. Wymagane jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej / świadectwa dojrzałości. Konieczna jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

 Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym.

Communication Management

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub ekonomicznych uczelni publicznych i niepublicznych.

Od kandydatów jest wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być certyfikat językowy lub suplement do dyplomu ukończenia studiów, lub wpis do indeksu zaliczenia egzaminu w okresie studiów, lub dyplom IB (International Baccalaureate). Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego nie dotyczą:

 • osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym;
 • osób, które ukończyły studia w języku angielskim.

Cultural Communication

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni, Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

EU Regional Policy

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni, Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

European Cultures

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym. 

Global Studies

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni, Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL– 550, IELTS 5,5–6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty),

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

Intercultural Mediation

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni, Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

Journalism and Social Communication

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków. Ubiegający się o przyjęcie zobowiązani są do złożenia (najpóźniej w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem) dokumentów dotyczących wykształcenia, zainteresowań i osiągnięć kandydata (portfolio):1) wymaganych zarządzeniem rektora,2) innych świadectw dotyczących wykształcenia (mogą być odpisy i kserokopie) – nieobligatoryjnie,3) Curriculum Vitae oraz innych informacji o aktywności i osiągnięciach zawodowych (ew. twórczych, artystycznych, społecznych).

Kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego w języku angielskim. Egzamin składać siębędzie z dwóch części:1) wypowiedzi na jeden z trzech tematów dotyczących szeroko pojętego obszarudziennikarstwa i komunikacji społecznej (objętość: 300 słów),2) ukierunkowanej autoprezentacji kandydata (objętość: 200 słów).Punktacja: portfolio stanowi podstawę do oceny części B egzaminu pisemnego. Punktowany jest wyłącznie egzamin: część A – 0-60 pkt., część B – 0-40 pkt. Egzamin uznaje się za zdany pod warunkiem uzyskania łącznie, z dwóch części egzaminu, minimum 50 punktów. W ocenie uwzględniona zostanie zarówno merytoryczna zawartość wypowiedzi jak i poziom sprawności komunikacyjnej kandydata w języku angielskim.

Master Managerial Economics

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni. Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

Political Science (6 różnych specjalności)

Na podstawie złożonych dokumentów. Konieczne jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni,Wymagana jest znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

 Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j.angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub jest językiem ojczystym. 

Tourism

Na podstawie złożonych dokumentów. Wymagane są:

– posiadanie świadectwa ukończenia studiów I stopnia  akredytowanej uczelni

– znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

Z obowiązku  przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których j. angielski  był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji  lub jest językiem ojczystym.

Uniwersytet Wrocławski – zasady rekrutacji

By wziąć udział w rekrutacji, zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów.

Uniwersytet Wrocławski rekrutacja

Kontakt do działu rekrutacji

DZIAŁ NAUCZANIApl. Uniwersytecki 1 (gmach główny)50-137 Wrocławtel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55

Uniwersytet Wrocławski – opis uczelni

Mamy za sobą wielką metamorfozę – staliśmy się Uczelnią Badawczą! Jedyną na Dolnym Śląsku i jedną z dziecięciu w całym kraju. Stawiamy na rozwój, innowację i przyszłość. Na wysoką jakość badań naukowych i dydaktyki. To wszystko sprawia, że na Uniwersytet Wrocławski co roku wybierają tysiące maturzystów. Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje, poznać prawdziwych przyjaciół i odnieść sukces – zostań studentem UWr! Rekrutacja startuje już 1 czerwca.

Jesteśmy jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Ale dziś przede wszystkim stawiamy na przyszłość! Tytuł uczelni badawczej zdobyliśmy dzięki projektowi, który docenili międzynarodowi jurorzy w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki temu będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z profesorami z najlepszych uniwersytetów na świecie, zdobywać wiedzę i doświadczenie podczas wyjazdów zagranicznych, uczestniczyć w badaniach naukowych. To ze środków Uczelni Badawczej możemy kupować najlepszy specjalistyczny sprzęt służący studentom i naukowcom do badań naukowych – ostatnio mikroskop elektronowy dla Wydziału Biotechnologii, jedyny taki w Polsce i jeden ze 160 na świecie, za 6,5 mln złotych. Dzięki uczelni badawczej 100 najlepszych kandydatów i kandydatek już na pierwszym roku studiów otrzyma stypendium Młody Badacz - aż 1 mln złotych do podziału!

Zatrudniamy najlepszych specjalistów – prawie 2000 naukowców, w tym ponad 460 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy prawie 300 zakładów naukowych, ponad 20 laboratoriów i 160 pracowni. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tys. osób. Kształci się u nas prawie 25 000 studentów i blisko 1500 doktorantów. Na aż 10 wydziałach znajdziesz u nas szeroki zakres różnorodnych dziedzin nauki – od humanistycznych, prawnych i społecznych, po filologiczne, ścisłe i techniczne i przyrodnicze.

Zajmujemy wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych! W rankingu Perspektyw w roku 2021 byliśmy na czwartym miejscu pośród uniwersytetów, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na trzecim miejscu w rankingu wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej. Nasza informatyka magisterska w rankingu kierunków Perspektyw okazała się najlepsza w kraju! A w światowym rankingu RankPro zajęliśmy drugie miejsce spośród uczelni polskich! Dwa spośród dziesięciu naszych wydziałów: Wydział Biotechnologii oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymały najwyższą ocenę od Ministerstwa Edukacji i Nauki w tzw. „kategoryzacji”, a mianowicie kategorię A+. W rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki jesteśmy najchętniej wybieranym przez kandydatów i kandydatki uniwersytetem w Polsce!

Uniwersytet Wrocławski – kontakt

Adres
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Numer telefonu 71 343 01 43
Adres email [email protected]
Strona internetowa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl