wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Uczelnie
 4. Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Archiwum Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu proponuje studia na 29 kierunkach na pięciu wydziałach. Wśród nich są m.in. studia w zakresie rolnictwa, weterynarii, technologii żywności, architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA / STACJONARNE

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 •     bioinformatyka
 •     biologia
 •     biologia człowieka
 •     zootechnika

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 •     biotechnologia
 •     technologia żywności i żywienie człowieka
 •     zarządzanie jakością i analiza żywności
 •     żywienie człowieka i dietetyka  
 •     technologia i organizacja gastronomii
 •     food technology

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 •     architektura krajobrazu
 •     budownictwo
 •     geodezja i kartografia
 •     gospodarka przestrzenna
 •     inżynieria bezpieczeństwa
 •     inżynieria i gospodarka wodna
 •     inżynieria środowiska
 •     bioeconomy

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 •     weterynaria  (jednolite, magisterskie)
 •     veterinary medicine

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 •     agroinżynieria
 •     ekonomia
 •     ochrona środowiska
 •     odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami                              
 •     ogrodnictwo
 •     rolnictwo
 •     zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy prowadzi także studia II stopnia, studia w języku angielskim, studia niestacjonarne. Więcej szczegółowych informacji na stronie uczelni.

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • weterynaria w języku angielskim (jednolite magisterskie)
 • food technology - studia II stopnia realizowane we współpracy uniwersytetem w Hiszpanii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi także studia II stopnia oraz studia niestacjonarne. Więcej szczegółowych informacji TUTAJ

UPWr Wrocław – zasady rekrutacji

Kandydaci na I rok studiów są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

Kalkulator punktów rekrutacyjnych znajduje się tutaj

Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani na I rok studiów. 

Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki rekrutacji określone w programie kształcenia dla danego kierunku – więcej informacji znajdziesz tutaj.

UPWr Wrocław rekrutacja: www.rekrutacja.upwr.edu.pl 

UPWr Wrocław rekrutacja na Facebooku: www.facebook.com/UPrekrutacja.

UPWr rekrutacja na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAZ6-_NGylwuasygojvMtjw

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – opis uczelni

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU (UPWr) jest jedną z najlepszych uczelni specjalistycznych w Polsce. Prowadzi kształcenie i badania z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjnych i technicznych. Profil UPWr i jego misja są bezpośrednio związane z transformacją i rozwojem obszarów zarówno miejskich, jak i wiejskich, dobrostanem zwierząt, ochroną środowiska, gospodarką gruntami i jakością żywności. Zdobyta wiedza i projekty badawcze realizowane na UPWr nastawione są na zrównoważony rozwój przyjazny dla człowieka i zwierząt z poszanowaniem środowiska naturalnego.Studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie oferowane są przez 5 wydziałów:

 • Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Przyrodniczo- Technologiczny

Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych, takich jak Erasmus+, CEEPUS, Fulbright i DAAD. Dzięki tej działalności studenci i nauczyciele akademiccy mogą zdobywać doświadczenie i prowadzić badania za granicą. Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska kształci młodych naukowców, przygotowując ich do pracy w jednostkach naukowych oraz w przemyśle w Polsce i za granicą. W ciągu ostatnich lat Uczelnia wykształciła wielu studentów zagranicznych pochodzących z całego świata, m.in. z Norwegii, Wielka Brytanii, Indii, Chin, USA, Niemiec, Ukrainy i wielu innych.Od 2017 roku UPWr znajduje się w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim wśród najlepszych uniwersytetów w kategoriach: weterynaria, nauki o żywności i technologia. Wydział Medycyny Weterynaryjnej może pochwalić się pozytywną oceną Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE), co potwierdza najwyższą jakość kształcenia w tej jednostce. Znaczący dorobek naukowy uplasował UPWr w gronie 20 najlepszych uczelni w Polsce, co w najbliższych latach zaowocuje zwiększeniem dotacji na rozwój potencjału badawczego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.Uniwersytet posiada 8 obiektów pozamiejscowych badawczych i edukacyjnych przeznaczonych do celów naukowych, pracy w terenie i szkoleń studentów. UPWr oferuje zakwaterowanie w 6 akademikach w przystępnych cenach. Studenci z prawdziwą pasją do badań mogą wybierać spośród 49 kół naukowych. Z kolei zainteresowania artystyczne i sportowe można rozwijać w studenckich grupach artystycznych (np. chór uniwersytecki, zespół tańca „Jedliniok”) lub w 17 sekcjach sportowych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – kontakt

Adres
ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Numer telefonu 71 320 10 75
Adres email [email protected]
Strona internetowa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl