wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:55

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu z nową przestrzenią dla nauki i biznesu
Od lewej strony stoją: Sergiusz Kmiecik – przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Andrzej Dybczyński – dyrektor Łukasiewicz- PORT, Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister Rozwoju i Technologii. Łukasiewicz – PORT
Od lewej strony stoją: Sergiusz Kmiecik – przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, Piotr Dardziński – prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Andrzej Dybczyński – dyrektor Łukasiewicz- PORT, Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister Rozwoju i Technologii.

Nowe laboratoria, Inkubator Technologiczny dla startupów, przestrzeń dla Centrum Edukacji Technologicznej. Takie plany rozwoju na kolejne lata ma instytut naukowo-badawczy Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu. Ich realizacja będzie możliwa dzięki powiększeniu ośrodka o kolejne budynki Kampusu Pracze, gdzie ma on siedzibę.

Reklama

Umowę o doposażeniu instytutu podpisano 4 kwietnia br. we Wrocławiu. Pod aktem notarialnym podpisy złożyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dr hab. Mariusz Jerzy Golecki oraz dyrektor Łukasiewicz – PORT dr Andrzej Dybczyński.

Przekazanie praw własności umożliwi Instytutowi dalsze efektywne realizowanie celów publicznych, ale także przywróci dawną świetność położonym na tym terenie obiektom o wyjątkowych walorach historycznych. Co istotne, przyczyni się do poprawy warunków pracy dla kadry naukowej i pozwoli zwiększyć potencjał działalności badawczej w ścisłej współpracy z przemysłem, w interesie dalszego, dynamicznego rozwoju nowych technologii. Nowy właściciel, którym będzie Instytut, placówka o wysokim statusie naukowym, zagwarantuje także utrzymanie tego zabytkowego zespołu jako integralnej całości
dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister Rozwoju i Technologii.

Łukasiewicz – PORT przejmuje Kampus Pracze

Na mocy podpisanej umowy Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii otrzymał część Kampusu Pracze, która wcześniej należała do gminy Wrocław. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia teren ten został najpierw przekazany na rzecz Skarbu Państwa, by finalnie trafić w ręce wrocławskiego ośrodka naukowo-badawczego. Dzięki temu jego siedzibą będzie cały teren historycznego zespołu.

Innowacja, przewaga konkurencyjna, społeczna odpowiedzialność - to cechy, które od zawsze towarzyszą instytutowi naukowo-badawczemu Łukasiewicz - PORT we Wrocławiu. Zdążyliśmy się o tym przekonać wielokrotnie. Cieszę się, że przy skromnym udziale miasta, piszemy wspólnie kolejny duży rozdział w historii działalności PORT. Powiększenie ośrodka o nowe budynki na kampusie pozwoli budować kolejne zespoły badawcze i laboratoria, rozwijać jeszcze bardziej wartościowe projekty na rzecz nauki i biznesu, a w efekcie - mieszkańców Wrocławia i regionu
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Reintegracja Kampusu Pracze

Reintegracja kampusu otwiera wieloletnią perspektywę dla rozwoju nie tylko wrocławskiego instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz, do której należy, ale także nauki i innowacji w całym regionie.

- Każdy chyba marzył o studiowaniu na jednym z pięknych kampusów uniwersyteckich, które zwykliśmy oglądać w filmowych produkcjach. Miejsce, w którym się znajdujemy, już dziś pozwala poczuć atmosferę Harvardu czy Yale. Jestem przekonany, że reintegracja kampusu i jego przejęcie przez Łukasiewicz – PORT, wzmocni zapoczątkowany przez jego kadrę trend gromadzenia we Wrocławiu elity światowej nauki. Trudno mi wyobrazić sobie lepszego gospodarza tego miejsca – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Łukasiewicz – PORT na Praczach Odrzańskich

Mieszczący się na wrocławskich Praczach Odrzańskich Łukasiewicz – PORT działa od 2018 r., zajmując część zabudowań Kampusu Pracze przy ul. Stabłowickiej. Otoczone zielenią, historyczne ceglane gmachy kryją w sobie nowoczesne laboratoria wyposażone w światowej klasy aparaturę, która stawia Łukasiewicz – PORT wśród najlepiej wyposażonych jednostek naukowo-badawczych w kraju i Europie.

Ośrodek jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, a także atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców polskich i zagranicznych, którzy widzą tu szansę realizacji swoich projektów badawczych w dziedzinie biotechnologii i inżynierii materiałowej. Działa tu również Centrum Diagnostyki Populacyjnej oraz największy w Polsce biobank populacyjny.

Tworzenie nowych zespołów badawczych i laboratoriów, a także wdrażanie wartościowych przedsięwzięć na rzecz nauki i jej współpracy z biznesem wymaga przestrzeni. Dlatego starania o pozyskanie całego kampusu Łukasiewicz – PORT rozpoczął już w 2018 r.

– Reintegracja Kampusu Pracze tworzy podstawy do rozwoju instytutu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Dodatkowa przestrzeń otwiera nowe możliwości udoskonalania już istniejących, a także powoływania kolejnych inicjatyw – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – W nowo pozyskanych budynkach planujemy m.in. stworzenie Inkubatora Technologicznego dla startupów. Młode firmy będą mogły korzystać z zaawansowanej aparatury badawczej naszego instytutu, a także wsparcia w nawiązywaniu współpracy z dużymi koncernami. Powiększy się również Centrum Edukacji Technologicznej, realizujące projekty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży – dodaje dr Dybczyński.

Rewitalizacja kampusu na Praczach Odrzańskich

Reintegracja kampusu to nie tylko szansa dla Łukasiewicz – PORT, który zyskuje miejsce pozwalające na dalszy rozwój, ale także dla samego historycznego zespołu zabudowy wzniesionego w latach 1899-1913. Do tej pory tylko część budynków i otaczającego je terenu została poddana renowacji. Pozostałe – w tym 4 duże i kilka mniejszych obiektów, m.in. dawny kościół, stacja pomp, warsztat i gołębnik – są obecnie w złym stanie technicznym. Przywrócenie im świetności oraz dostosowanie do nowych funkcji będzie długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem, którego realizacja potrwa wiele lat i będzie realizowana etapami.

–  Wszystkie inwestycje związane z rewitalizacją prowadzone będą z najwyższym poszanowaniem dla historycznej tkanki architektonicznej i unikatowego charakteru całego założenia. Chcemy zachować genius loci jednego z najbardziej wartościowych zespołów historycznej zabudowy we Wrocławiu, a jednocześnie wypełnić to miejsce odwagą tworzenia przyszłości  – zapewnia dyrektor Andrzej Dybczyński.

Po podpisaniu umowy doposażenia siedziba Łukasiewicz – PORT powiększyła się o ponad 4 hektary i budynki o łącznej powierzchni blisko 21 tysięcy metrów kwadratowych. Teraz teren Instytutu obejmuje ok. 12 hektarów, a powierzchnia budynków liczy ok. 50 tysięcy metrów kwadratowych.

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy.

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne.
  • Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, w którym któremu grupa ekspertów wybrana spośród 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową.
  • Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół czterech głównych obszarów badawczych: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Łukasiewicz Port/jr

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl