Kalendarz Urzędu Miejskiego

Nowe projekty i inwestycje, konferencje, uroczystości, spotkania - codziennie Urząd Miejski Wrocławia i jednostki mu podległe są autorami nowych wydarzeń. Bardzo często są to projekty, o których informacja nie dociera do mediów. Dlatego proponujemy nową formę informatora - kalendarz Urzędu Miejskiego. To zestawienie najważniejszych wydarzeń, które odbyły się lub odbędą w ramach prac jednostek należących do departamentów Urzędu Miasta, a także jednostek im podległych w tym spółek i jednostek gminnych.

Kalendarz jest aktualizowany na bieżąco, na podstawie danych przesyłanych przez wydziały i departamenty Urzędu Miejskiego oraz spółki należące do gminy.


Wydarzenia bieżące

1 Mar 15:30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej we Wrocławiu odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15.30.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Rozwoju Wrocławia