wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 31°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wyniki Kompleksowego Badania Ruchu we Wrocławiu i aglomeracji 2018

Patryk Załęczny,

Ile razy, skąd-dokąd, w jakim celu i jakim środkiem transportu podróżują wrocławianie, co im się podoba, a co denerwuje w komunikacji zbiorowej? Między innymi takie pytania przez ostatnie miesiące zadawali mieszkańcom Wrocławia i 21 sąsiednich gmin ankieterzy. Poznaliśmy wyniki Kompleksowego Badania Ruchu we Wrocławiu i aglomeracji.

Reklama

– Badania po raz pierwszy realizowaliśmy w roku 2010/2011, następnie przeprowadziliśmy kontrolne pomiary w 2015 i teraz, w roku 2018, wykonaliśmy je ponownie, aby sprawdzić, w którą stronę rozwija się miasto i aglomeracja. Statystyki są bardzo ciekawe – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Tegoroczne badania w głównej mierze polegały na ankietowaniu mieszkańców i pomiarów ruchu: liczby pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz liczby pasażerów komunikacji zbiorowej. Co ciekawe, dodatkowym elementem badań była analiza danych przemieszczeń kart SIM i sygnałów GPS.

– W trakcie analizy przeprowadzonych badań poznaliśmy wiele interesujących statystyk, które pomogą nam jeszcze intensywniej i odważniej myśleć o transporcie. Musimy jednak skupić się na całej aglomeracji, zasadach współpracy i obowiązujących regułach. Wówczas będziemy w stanie polepszyć życie mieszkańców – dodaje prezydent Jacek Sutryk.

W bieżącym podejściu do KBR uznano, że aby w pełni zrozumieć wzajemne relacje Wrocławia z jego otoczeniem, należy rozszerzyć obszar ankietowanych o pobliskie gminy. Wobec tego badania swoim obszarem, poza Wrocławiem, objęły również 21 sąsiednich gmin. To o tyle istotne,  że codziennie wielu wrocławian podróżuje do gmin ościennych, a także wielu mieszkańców tych gmin podróżuje do Wrocławia. Dzięki analizie większego obszaru można uzyskać dane, które opisują wzajemne zależności. 

Ankiety w gospodarstwach, miejscach publicznych i poprzez aplikację

Jedną z najważniejszych części badań były ankiety w gospodarstwach domowych (przepytano 11950 osób z Wrocławia i jego otoczenia). Dodatkowo przeprowadzono także krótkie ankiety uzupełniające. Ankieterów można było spotkać na stacjach i dworcach, w centrach handlowych, uczelniach i innych miejscach publicznych oraz w wybranych pojazdach komunikacji zbiorowej (gdzie przepytano w sumie 13423 osoby). Dodatkową ankietę można było także wypełnić w Internecie (1449 osób).

Ponadto, dodatkowym źródłem danych o podróżach była aplikacja mobilna, która za zgodą jej użytkownika monitorowała jego codzienne podróże. Prowadzono również automatyczne pomiary liczby samochodów, pieszych i rowerzystów w wytypowanych miejscach.

Ruch we Wrocławiu i otoczeniu

Kompleksowe Badania Ruchu z 2018 roku pokazały znaczące wzrosty ruchu samochodów do i z Wrocławia. Jednak w związku z tym, że w 2011 – już po KBR 2010/11 oddano do użytku AOW – zmienił się sposób wjazdu do Wrocławia. Na głównych trasach wjazdowych do miasta – na granicy miasta – sumaryczna liczba samochodów wjeżdżających w ciągu doby w porównaniu do pomiarów w 2010/2011 jest podobna (ponad 190 tys. pojazdów), ale dodatkowe samochody wjeżdżają do miasta trzema nowymi węzłami AOW: Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion i Wrocław Zachód (około 48 tys. pojazdów). W sumie więc do miasta w ciągu doby wjeżdża 238 tys. pojazdów, czyli o 25% więcej niż 7 lat temu.  

Ruch na wjazdach do miasta porównano także z pomiarem kontrolnym wykonanym w 2015 roku. W tym przypadku okazuje się, że są wjazdy, na których ruch zmniejszył się np. wjazd od Poznania (ul. Sułowska), ale są też takie, na których wzrosły np. wjazd ul. Opatowicką.

Szczególną uwagę zwracają także wyniki pomiarów ruchu w punktach zlokalizowanych wokół centrum, gdzie rano obserwujemy ponad 59 tys. osób wjeżdżających oraz 64,5 tys. osób wyjeżdżających po południu różnymi środkami transportu.

Najbardziej obciążone ruchem wokół centralnego ringu w godzinach szczytu są 3 przekroje drogowe:

Najbardziej pieszą ulicą jest Oławska. Jest to dla miasta jasny sygnał, że tworzenie deptaków, miejsc z ograniczonym ruchem samochodowym w centrum miasta jest potrzebne, zwłaszcza w miejscach łączących ważne ośrodki publiczne, kulturalne czy też rozrywkowe. Takie ulice/deptaki jak magnes przyciągają mieszkańców.

W porównaniu z KBR 2010/11 wzrosła liczba pasażerów na stacjach i dworcach, szczególnie wzdłuż tras kolejowych, na których nastąpiła poprawa oferty transportu kolejowego.

Badania gospodarstw domowych we Wrocławiu i otoczeniu

Przebadano co najmniej 1% populacji każdego wyznaczonego rejonu we Wrocławiu (375 rejonów) i gminach otoczenia Wrocławia (66 rejonów).

We Wrocławiu:

W otoczeniu miasta statystyka przedstawia się znacznie inaczej:

Jak podróżują wrocławianie?

– Udział ruchu niesamochodowego jest na poziomie 59%. To dobrze wróży naszemu celowi zawartemu we Wrocławskiej Polityce Mobilności. Chcemy, żeby ten udział w 2020 osiągnął poziom co najmniej 60%. Niezwykle cieszy także tak znaczący wzrost podróży pieszych – uznaje się bowiem, że jeśli ten udział osiąga poziom ok. 25%, to miasta takie charakteryzują się wysoką jakością życia – mówi Monika Kozłowska- Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Piesze, rowerowe i samochodowe rejony miasta

Najbardziej samochodowym obszarem miasta jest rejon Lipy Piotrowskiej i lotniska. Najwięcej cyklistów spotkamy w Leśnicy, a pieszych na Śródmieściu. Z kolei z transportu publicznego najchętniej korzystają mieszkańcy rejonu Wielkiej Wyspy.

W najbliższych latach we Wrocławiu nastąpi wiele zmian w transporcie:

Czym podróżują mieszkańcy okolic Wrocławia?

Z badań wynika, że większość mieszkańców gmin ościennych – 66% - podróżuje samochodami. Liderem jest tu gmina Wisznia Mała, która dzięki otwarciu S5 zyskała doskonały samochodowy wjazd do miasta. Udział ich podróży autami wynosi 92%.

Jest to wielkie wyzwanie dla miasta i aglomeracji, żeby zachęcić sąsiadów do podróżowania do Wrocławia transportem kolejowym lub korzystania z parkingów P&R na granicy miasta. Dzięki temu Wrocław będzie bardziej przyjazny, a klimat miasta zdrowszy.

Opinie mieszkańców dotyczące mobilności

24% badanych nie widzi uciążliwości w ruchu pieszym. Natomiast pozostałych 76% jako najważniejszą uciążliwość uznało źle zaparkowane samochody na chodnikach oraz zły stan chodników.

– Te zagadnienia są przedmiotem naszych działań już od kilku lat. Oficer pieszy w corocznym budżecie w ramach programu pieszego zgłasza do remontu chodniki wskazane przez mieszkańców. W budżecie 2019 planujemy zrealizować 5 km chodników – mówią w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Wnioski

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl