wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Wyniki Kompleksowego Badania Ruchu we Wrocławiu i aglomeracji 2018

Ile razy, skąd-dokąd, w jakim celu i jakim środkiem transportu podróżują wrocławianie, co im się podoba, a co denerwuje w komunikacji zbiorowej? Między innymi takie pytania przez ostatnie miesiące zadawali mieszkańcom Wrocławia i 21 sąsiednich gmin ankieterzy. Poznaliśmy wyniki Kompleksowego Badania Ruchu we Wrocławiu i aglomeracji.

Reklama

– Badania po raz pierwszy realizowaliśmy w roku 2010/2011, następnie przeprowadziliśmy kontrolne pomiary w 2015 i teraz, w roku 2018, wykonaliśmy je ponownie, aby sprawdzić, w którą stronę rozwija się miasto i aglomeracja. Statystyki są bardzo ciekawe – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Tegoroczne badania w głównej mierze polegały na ankietowaniu mieszkańców i pomiarów ruchu: liczby pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz liczby pasażerów komunikacji zbiorowej. Co ciekawe, dodatkowym elementem badań była analiza danych przemieszczeń kart SIM i sygnałów GPS.

– W trakcie analizy przeprowadzonych badań poznaliśmy wiele interesujących statystyk, które pomogą nam jeszcze intensywniej i odważniej myśleć o transporcie. Musimy jednak skupić się na całej aglomeracji, zasadach współpracy i obowiązujących regułach. Wówczas będziemy w stanie polepszyć życie mieszkańców – dodaje prezydent Jacek Sutryk.

W bieżącym podejściu do KBR uznano, że aby w pełni zrozumieć wzajemne relacje Wrocławia z jego otoczeniem, należy rozszerzyć obszar ankietowanych o pobliskie gminy. Wobec tego badania swoim obszarem, poza Wrocławiem, objęły również 21 sąsiednich gmin. To o tyle istotne,  że codziennie wielu wrocławian podróżuje do gmin ościennych, a także wielu mieszkańców tych gmin podróżuje do Wrocławia. Dzięki analizie większego obszaru można uzyskać dane, które opisują wzajemne zależności. 

Ankiety w gospodarstwach, miejscach publicznych i poprzez aplikację

Jedną z najważniejszych części badań były ankiety w gospodarstwach domowych (przepytano 11950 osób z Wrocławia i jego otoczenia). Dodatkowo przeprowadzono także krótkie ankiety uzupełniające. Ankieterów można było spotkać na stacjach i dworcach, w centrach handlowych, uczelniach i innych miejscach publicznych oraz w wybranych pojazdach komunikacji zbiorowej (gdzie przepytano w sumie 13423 osoby). Dodatkową ankietę można było także wypełnić w Internecie (1449 osób).

Ponadto, dodatkowym źródłem danych o podróżach była aplikacja mobilna, która za zgodą jej użytkownika monitorowała jego codzienne podróże. Prowadzono również automatyczne pomiary liczby samochodów, pieszych i rowerzystów w wytypowanych miejscach.

Ruch we Wrocławiu i otoczeniu

Kompleksowe Badania Ruchu z 2018 roku pokazały znaczące wzrosty ruchu samochodów do i z Wrocławia. Jednak w związku z tym, że w 2011 – już po KBR 2010/11 oddano do użytku AOW – zmienił się sposób wjazdu do Wrocławia. Na głównych trasach wjazdowych do miasta – na granicy miasta – sumaryczna liczba samochodów wjeżdżających w ciągu doby w porównaniu do pomiarów w 2010/2011 jest podobna (ponad 190 tys. pojazdów), ale dodatkowe samochody wjeżdżają do miasta trzema nowymi węzłami AOW: Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion i Wrocław Zachód (około 48 tys. pojazdów). W sumie więc do miasta w ciągu doby wjeżdża 238 tys. pojazdów, czyli o 25% więcej niż 7 lat temu.  

Ruch na wjazdach do miasta porównano także z pomiarem kontrolnym wykonanym w 2015 roku. W tym przypadku okazuje się, że są wjazdy, na których ruch zmniejszył się np. wjazd od Poznania (ul. Sułowska), ale są też takie, na których wzrosły np. wjazd ul. Opatowicką.

Szczególną uwagę zwracają także wyniki pomiarów ruchu w punktach zlokalizowanych wokół centrum, gdzie rano obserwujemy ponad 59 tys. osób wjeżdżających oraz 64,5 tys. osób wyjeżdżających po południu różnymi środkami transportu.

Najbardziej obciążone ruchem wokół centralnego ringu w godzinach szczytu są 3 przekroje drogowe:

 • Jana Pawła 2 (8512 pasażerów wyjeżdżających z centrum w godz. 16.00-17.00),
 • Powstańców Śląskich (8392 pasażerów wjeżdżających do centrum w godz. 7.00-8.00),
 • Grunwaldzki (2597 samochodów wjeżdża do centrum w godz. 7.00-8.00, 2172 samochodów wyjeżdża z centrum w godz. 16.00-17.00).

Najbardziej pieszą ulicą jest Oławska. Jest to dla miasta jasny sygnał, że tworzenie deptaków, miejsc z ograniczonym ruchem samochodowym w centrum miasta jest potrzebne, zwłaszcza w miejscach łączących ważne ośrodki publiczne, kulturalne czy też rozrywkowe. Takie ulice/deptaki jak magnes przyciągają mieszkańców.

W porównaniu z KBR 2010/11 wzrosła liczba pasażerów na stacjach i dworcach, szczególnie wzdłuż tras kolejowych, na których nastąpiła poprawa oferty transportu kolejowego.

 • Wrocław Muchobór +368% - to przystanek sąsiadujący z bardzo dużym kompleksem biurowców.
 • Wrocław Pracze +361% - rewitalizacja przystanku oraz wzmocnienie obsługi kolejowej zwiększyło zainteresowanie pasażerów.
 • Wrocław Leśnica +290% - rewitalizacja stacji oraz wzmocnienie obsługi kolejowej zwiększyło zainteresowanie pasażerów.

Badania gospodarstw domowych we Wrocławiu i otoczeniu

Przebadano co najmniej 1% populacji każdego wyznaczonego rejonu we Wrocławiu (375 rejonów) i gminach otoczenia Wrocławia (66 rejonów).

We Wrocławiu:

 • w gospodarstwach domowych mieszkańcy posiadają coraz mniej aut a coraz więcej rowerów w porównaniu z 2010 r. – to zaskakująca ale jednocześnie bardzo dobra tendencja,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym nieznacznie wzrosła.

W otoczeniu miasta statystyka przedstawia się znacznie inaczej:

 • liczba samochodów jest ponad dwukrotnie większa w odniesieniu do Wrocławia,
 • liczba osób w gospodarstwach domowych wynosząca 3,3 osoby jest znacznie wyższa niż ta we Wrocławiu (2,4 osoby).

Jak podróżują wrocławianie?

 • 41% podróży mieszkańcy Wrocławia wykonują autem,
 • 28% transportem zbiorowym,
 • 6% jeździ rowerem,
 • 24% podróżuje pieszo.

– Udział ruchu niesamochodowego jest na poziomie 59%. To dobrze wróży naszemu celowi zawartemu we Wrocławskiej Polityce Mobilności. Chcemy, żeby ten udział w 2020 osiągnął poziom co najmniej 60%. Niezwykle cieszy także tak znaczący wzrost podróży pieszych – uznaje się bowiem, że jeśli ten udział osiąga poziom ok. 25%, to miasta takie charakteryzują się wysoką jakością życia – mówi Monika Kozłowska- Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Piesze, rowerowe i samochodowe rejony miasta

Najbardziej samochodowym obszarem miasta jest rejon Lipy Piotrowskiej i lotniska. Najwięcej cyklistów spotkamy w Leśnicy, a pieszych na Śródmieściu. Z kolei z transportu publicznego najchętniej korzystają mieszkańcy rejonu Wielkiej Wyspy.

W najbliższych latach we Wrocławiu nastąpi wiele zmian w transporcie:

 • Do 2020 powstanie 5 nowych przystanków kolejowych zintegrowanych z transportem miejskim m.in. na linii 292 do Jelcza wraz z parkingami P&R,
 • Do 2020 powstaną nowe parkingi w systemie P&R w całym mieście – około 1000 miejsc postojowych.
 • Niebawem zakończą się prace związane z budową trasy tramwajowej w ul. Hubskiej, a na budowę czeka trasa autobusowo - tramwajowa na Nowy Dwór oraz tramwaj w ulicy Długiej – Starogroblowej - Popowickiej. W trakcie projektowania jest nowy ciąg mostów Chrobrego uwzględniający torowisko tramwajowe. Sporządzana jest także koncepcja tramwaju do Swojczyc oraz tramwaju na Ołtaszyn, z możliwością jego przedłużenia do Wysokiej.

Czym podróżują mieszkańcy okolic Wrocławia?

Z badań wynika, że większość mieszkańców gmin ościennych – 66% - podróżuje samochodami. Liderem jest tu gmina Wisznia Mała, która dzięki otwarciu S5 zyskała doskonały samochodowy wjazd do miasta. Udział ich podróży autami wynosi 92%.

Jest to wielkie wyzwanie dla miasta i aglomeracji, żeby zachęcić sąsiadów do podróżowania do Wrocławia transportem kolejowym lub korzystania z parkingów P&R na granicy miasta. Dzięki temu Wrocław będzie bardziej przyjazny, a klimat miasta zdrowszy.

Opinie mieszkańców dotyczące mobilności

24% badanych nie widzi uciążliwości w ruchu pieszym. Natomiast pozostałych 76% jako najważniejszą uciążliwość uznało źle zaparkowane samochody na chodnikach oraz zły stan chodników.

– Te zagadnienia są przedmiotem naszych działań już od kilku lat. Oficer pieszy w corocznym budżecie w ramach programu pieszego zgłasza do remontu chodniki wskazane przez mieszkańców. W budżecie 2019 planujemy zrealizować 5 km chodników – mówią w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Wnioski

 • obciążenie miasta ruchem samochodowym, głównie spoza miasta znacząco wzrosło w ciągu 7 ostatnich lat,
 • modal split jest optymistyczny. Pokazuje to, jak różne mogą być nasze cele podróży, a także środki transportu, które wybieramy,
 • wzrost podróży pieszych i rowerowych we Wrocławiu jasno pokazuje, że liczne inwestycje i kolejne działania w tym obszarze przyniosły wymierne skutki,
 • w najbliższych latach we Wrocławiu trzeba skoncentrować się nad poprawą funkcjonowania i rozwojem komunikacji zbiorowej,
 • mieszkaniec Wrocławia jest świadomym użytkownikiem miasta,  
 • standard obsługi komunikacji zbiorowej przekłada się na wielkości modal split,
 • dla mieszkańców okolic Wrocław w dużej mierze stanowi jedynie miejsce pracy a nie miejsce wypoczynku, co oznacza większą pracę nad przekonywaniem, że podróże do Wrocławia mogą być wykonywane nie tylko własnym autem.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl