wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 06:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Weszły przepisy antysmogowe – jakie piece i czym można palić

Weszły przepisy antysmogowe – jakie piece i czym można palić

zdjęcie ilustracyjne UM Wrocławia
zdjęcie ilustracyjne

We Wrocławiu od 1 lipca 2018 r. nie można montować pieców na węgiel, z wyjątkiem obszarów, na których nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Nie można stosować najgorszych jakościowo paliw stałych: węgla brunatnego, mułów węglowych i odpadów węglowych, miału węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz drewna o wilgotności powyżej 20% (wilgotnego drewna).

Reklama

Od 1 lipca 2018

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej, którą 30 listopada 2017 r. przyjęli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Uchwała została podjęta na wniosek prezydenta Wrocławia skierowany do marszałka województwa, z 22 lutego 2016 r.

Czytaj więcej: Sejmik przyjął uchwały antysmogowe: dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałego terenu Dolnego Śląska.

Uchwała ma rangę prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze, także właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1 MW (megawat).

Uchwała antysmogowa dotyczy tylko paliw stałych (głównie drewna i węgla) oraz urządzeń do ich spalania. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w pierwszej kolejności należy rozważyć podłączenie do sieci ciepłowniczej, następnie gazowej oraz innych niskoemisyjnych źródeł ogrzewania.

Zakaz palenia

Od 1 lipca 2018 r. – we Wrocławiu weszła w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych, produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową (trzeba go więcej zużyć, aby uzyskać pożądany efekt), a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym);
 • mułów węglowych i odpadów węglowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem. Spalanie mułów i flotów (czyli odpadów węglowych) powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę);
 • miału – chodzi o węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania;
 • wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM10, PM2,5). Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna, może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji czy samozapłonu komina. Spalać wolno tylko drewno suche – najlepiej sezonowane przez min. 2 lata. Chcąc sprawdzić wilgotność drewna, można skorzystać ze specjalnych wilgotnościomierzy, dostępnych m.in. w sklepach budowlanych.

Tylko gaz lub lekki olej

Instalacje grzewcze we Wrocławiu: piece na węgiel i kominki

 • Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły mogą spalać tylko gaz lub lekki olej opałowy – zatem nie mogą być zasilane paliwami stałymi. Wyjątkiem są miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu.
 • Od 1 lipca 2018 r. – wszystkie kominki (użytkowane oraz nowe), niebędące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nierozprowadzające ciepła (tzw. kominki rekreacyjne), muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu), określone w ekoprojekcie. Te, które są podstawowym źródłem ciepła i rozprowadzają ciepło, traktowane są jak kocioł.
 • Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę kotła na węgiel/drewno stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed 1 lipca 2018 r., to można zamontować po tej dacie kocioł na paliwa stałe. Niemniej, późniejsze ograniczenia będą obowiązywać.

Grzywna do 5 tys. zł

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

fot. UM Wrocławia 

Uchwała antysmogowa dla Wrocławia w kolejnych latach

Docelowo paliwa stałe mają zostać wyeliminowane z ogrzewnictwa indywidualnego na terenie całego Wrocławia od 1 lipca 2028 r.

 • Od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywać zakaz użytkowania kotłów poniżej 3. klasy (tzw. kopciuchów).
 • 1 lipca 2028 r. wprowadzony zostanie zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe, oprócz miejsc, gdzie nie można podłączyć do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz kominków rekreacyjnych (takich, które nie są podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nie rozprowadzają ciepła).

Sprawdź, co Wrocław robi dla czystszego powietrza – serwis specjalny

Wrocławski Program Antysmogowy #oddechwnormie ma poprawić jakość powietrza w stolicy Dolnego Śląska. Na ten cel miasto ma przeznaczyć w latach 2018-2028 ok. 300 mln złotych.

Wymiana pieców w ramach programy KAWKA+

15 lutego 2018 r. na sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie stworzenie miejskiego programu wymiany pieców węglowych – tzw. KAWKA+. Uchwała określa zasady udzielania dotacji. Może się o nią ubiegać każdy właściciel albo najemca mieszkania. Miasto pokryje 70% inwestycji, ale nie więcej niż 12 tysięcy złotych.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać do 28 września br.

źródło: wroclaw.pl

Zanieczyszczone powietrze groźne dla zdrowia

Jak szacują eksperci, na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczonego powietrza rocznie umiera ok. 3 tys. osób. Dla porównania – tyle ludzi ginie rocznie na drogach w całej Polsce.

Podstawową przyczyną emisji groźnych dla zdrowia pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5) są domowe piece, kotły i kominki, w których spalamy głównie węgiel i drewno. W piecach lądują również śmieci, co jest zakazane.

Podczas ich spalania do powietrza wydostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje, takie jak dioksyny, furany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie (chrom, nikiel, ołów, kadm, rtęć i wiele innych), dwutlenek siarki, tlenki azotuczy chlorowodór i fluorowodór. Wiele z tych zanieczyszczeń trafia też do gleby i wody, przedostając się wraz z żywnością do organizmu.

Najbardziej szkodliwe są bardzo drobne pyły (niewidoczne gołym okiem), które poprzez płuca przenikają do krwiobiegu i docierają w ten sposób do wszystkich organów. Produktami spalania paliw stałych, ropy i benzyny są również szkodliwe dla zdrowia dwutlenek siarki oraz tlenki azotu.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl