wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 06:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Sejmik przyjął uchwały antysmogowe

Sejmik przyjął uchwały antysmogowe

Panorama Wrocławia UM Wrocławia
Panorama Wrocławia

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął trzy uchwały antysmogowe: dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałego terenu Dolnego Śląska. Oznacza to m.in. stopniowe wprowadzanie zakazu spalania węgla.

Reklama

W czwartek, 30 listopada 2017 r. za uchwałą antysmogową dla Wrocławia głosowało 30 radnych sejmiku, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Pozostałe dwie uchwały dotyczące uzdrowisk i pozostałych terenów Dolnego Śląska, przyjęto jednogłośnie.

– Sejmik Województwa podjął uchwałę antysmogową dobrą dla mieszkańców Wrocławia, realną i wyważoną – podkreśla Agnieszka Cybulska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia.

Zgonie z uchwałą we Wrocławiu od 1 lipca 2018 r. nie będzie można montować pieców na węgiel za wyjątkiem obszarów na których nie ma  możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Kotły te będą musiały jednak spełniać najsurowsze normy dot. emisyjności pyłów. Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3 klasy. We Wrocławiu od 2028 r. będzie obowiązywał zakaz spalania węgla za wyjątkiem obszarów na których nie ma  możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, natomiast w przypadku pojawienia się takich możliwości istniejące kotły węglowe będą mogły funkcjonować nie dłużej niż 15 lat od daty ich zainstalowania.

Ograniczenia w spalaniu węgla dla pozostałych obszarów województwa

Zakaz spalania węgla ma docelowo (od 2028 r.) obowiązywać także w niektórych uzdrowiskach – Duszniki -Zdrój, Jelenia Góra - Cieplice, Kudowa - Zdrój, Lądek - Zdrój, Szczawno - Zdrój, Polanica – Zdrój, za wyjątkiem stref „C” ochrony uzdrowiskowej na których nie ma  możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Na pozostałych terenach DŚ od 1 lipca 2018 r. będą montowane tylko nowoczesne piece 5 klasy. Kopciuch powinny zniknąć do 2024 r., a do 2028 r. piece 3 i 4 klasy. Na DŚ od 1 lipca 2018 r. będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych.

Uchwała antysmogowa dla gminy Wrocław – najważniejsze elementy

 1. Uchwała dla Wrocławia została podjęta na wniosek Prezydenta Miasta skierowany do Marszałka Województwa, z dnia 22 lutego 2016 roku.
 2. Uchwała nie wyklucza stosowania innych rozwiązań, jak np. energia elektryczna, pompy ciepła, odnawialne źródła energii.
 3. Uchwała obowiązuje każdego kto użytkuje instalację, nie zaś tylko tego kto ma tytuł prawny (jest właścicielem instalacji).
 4. Od 1 lipca 2018 będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 1. Docelowo paliwa stałe mają zostać wyeliminowane z ogrzewnictwa indywidualnego na terenie całego Wrocławia od 1 lipca 2028 r.
 2. We Wrocławiu jest możliwa eksploatacja kominków, pod warunkiem, że emisja pyłu nie przekracza 50 mg/m3 oraz że kominki nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. W celu zapewnienia emisji pyłu nie większej niż 50 mg/m3 istnieje możliwość montażu urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłu – elektrofiltrów.
 3. Uchwała dopuszcza wyjątki dotyczące paliw stałych:
 • Po 1 lipca 2018 nie będzie można instalować nowych kotłów na paliwa stałe we Wrocławiu, za wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018 r.
 • Od 1 lipca 2024 nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3 klasy.
 • Do 30 czerwca 2028 będzie można użytkować kotły na paliwo stałe spełniające wymogi minimum klasy 3.
 • Od 1 lipca 2028 roku będzie można stosować kotły na paliwo stałe w standardzie Ekoprojektu na terenach, gdzie nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Brak możliwości technicznej musi być potwierdzony przez operatora sieci. W razie zaistnienia, po wejściu w życie niniejszej uchwały, możliwości technicznych związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacje te będą mogły być eksploatowane nie dłużej niż przez 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.

Uchwały antysmogowe dla uzdrowisk – najważniejsze elementy

 1. Uchwała obowiązuje każdego kto użytkuje instalację, nie zaś wyłącznie tego, kto ma tytuł prawny (jest właścicielem instalacji).
 2. Uchwała nie wyklucza stosowania innych rozwiązań, jak np. energia elektryczna, pompy ciepła, odnawialne źródła energii.
 3. Od 1 lipca 2018 będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Uchwała dla uzdrowisk wprowadza zróżnicowane zapisy dla poszczególnych obszarów, uwzględniające wyniki ekspertyzy dla uzdrowisk wykonanej na zlecenie samorządu województwa dolnośląskiego.

W uzdrowiskach Jelenia Góra-Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój (w obrębie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej)

 1. Od 1 lipca 2028 r. dopuszcza się eksploatację instalacji na paliwa nisko i bezemisyjne (gazowe i olejowe). Na obszarze strefy C ochrony uzdrowiskowej, gdzie nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej będzie można użytkować kotły na paliwo stałe w standardzie Ekoprojektu. Brak możliwości technicznej musi być potwierdzony przez operatora sieci. W razie zaistnienia po wejściu w życie niniejszej uchwały, możliwości technicznych, związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacje te będą mogły być eksploatowane nie dłużej niż przez 15 lat od daty rozpoczęcia ich eksploatacji.
 2. Uchwała umożliwia eksploatację kominków, pod warunkiem, że spełniają standardy Ekoprojektu oraz nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu.
 3. Uchwała dopuszcza wyjątki dotyczące stosowania paliw stałych oraz wprowadza okresy przejściowe:
 • Dla nowych instalacji montowanych od 1 lipca 2018 r uchwała dopuszcza tylko paliwa gazowe i olejowe, za wyjątkiem instalacji będących w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed dniem 1 lipca 2018 r.
 • Po 1 lipca 2024 nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3 klasy.
 • Do 1 lipca 2028 będzie można użytkować kotły na paliwo stałe spełniające wymogi minimum klasy 3.

W uzdrowiskach Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój (w obrębie stref A, B i C ochrony uzdrowiskowej).

 1. Nie zachodzi w tych uzdrowiskach potrzeba wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych.
 2. Docelowo od 1 lipca 2028 będzie można użytkować tylko kotły w standardzie Ekoprojektu (bardziej rygorystyczny niż kl. 5).
 3. Od 1 lipca 2018 nie będzie można instalować NOWYCH kotłów i kominków na paliwa stałe nie spełniających standardów Ekoprojektu.
 4. Od 1 lipca 2024 nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3 klasy.
 • Do 30 czerwca 2028 będzie można użytkować kotły na paliwo stałe spełniające wymogi minimum klasy 3.

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa (z wyłączeniem gminy Wrocław oraz uzdrowisk) – najważniejsze elementy.

 1. Uchwała obowiązuje każdego kto użytkuje instalację, nie zaś tylko tego kto ma tytuł prawny (jest właścicielem instalacji).
 2. Od 1 lipca 2018 r. będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
 1. Dopuszcza się docelowo stosowanie instalacji, której emisyjność dla pyłu odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, zarówno z automatycznym jak i ręcznym załadunkiem paliwa, bez rusztu awaryjnego (od dnia 1 lipca 2028r.).
 2. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominki, piece) możliwe jest wyposażenie instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).
 3. Dla wprowadzanych ograniczeń uchwała wprowadza okresy przejściowe:
 • od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymogi klasy 5 (oddane do eksploatacji po 30 czerwca 2018 r.);
 • od dnia 1 lipca 2024 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji pozaklasowych;
 • od dnia 1 lipca 2028 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji nie spełniających wymagań minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Źródło: UMWD

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl