Link do strony www.wroclaw.pl

  Od 5 lipca inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

  Od 2014 roku we Wrocławiu usunięto już około 1300 ton azbestu. 5 lipca startuje inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Sprawdź, jak możesz zgłosić takie wyroby na terenie swojej nieruchomości.

  – Prosimy osoby, które posiadają wyroby zawierające azbest, o umożliwienie wykonania spisu na terenie nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji – podkreśla Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW.

  Jak zgłosić

  Posiadanie wyrobów azbestowych na terenie swoich nieruchomości można również zgłaszać samemu:

  Dotychczas, od 2014 roku wspólnie usunęliśmy we Wrocławiu już około ton azbestu. To jednak nie koniec! W...

  Opublikowany przez Zielony Wrocław Piątek, 2 lipca 2021

  – Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji można będzie pozyskać dotację na usunięcie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę – dodaje Demianowicz.

  Inwentaryzację przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy GreenLynx. Potrwa do 17 września.

  Wykaz danych, które będą zbierane podczas sporządzania spisu:

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel.: 71 799 67 18 lub 71 799 67 12.

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook