wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 07:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Dolnośląski Sejmik Odpadowy – deklaracja o współpracy podpisana

W środę 29 maja 2019 r. w Wołowskim Ośrodku Kultury, podczas Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego, samorządowcy debatowali o problemie nielegalnych wysypisk śmieci i gospodarce odpadami w regionie. Przedstawiciele dolnośląskich gmin podpisali również deklarację woli współpracy w dążeniu do wyeliminowania zjawiska nielegalnego gromadzenia odpadów z terenu dolnośląskich gmin.

Reklama

Dolnośląski Sejmik Odpadowy to inicjatywa wiceprezydenta Wrocławia, Adama Zawady. Udział w nim wzięli także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie z Dolnego Sląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska, m.in.: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Potrzebna zmiana przepisów

– Kilka dni po powołaniu mnie na stanowisko wiceprezydenta Wrocławia, w naszym mieście spłonęło nielegalne składowisko odpadów przy ul. Szczecińskiej. To wydarzenie wytyczyło kierunek moich pierwszych decyzji i działań, którego skutkiem m.in. jest dzisiejszy sejmik – rozpoczął środową debatę Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia.

Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia otworzył Dolnośląski Sejmik Odpadowy w Wołowie, fot. UMW.

Dolnośląski Sejmik Odpadowy to kolejny punkt w procesie wypracowywania lepszego ustawodawstwa dotyczącego gospodarowania odpadami. W kwietniu 2019 r., - z inicjatywy gminy Wrocław - na ręce ministra środowiska, Henryka Kowalczyka, zostały przekazane propozycje zmiany konkretnych przepisów do ustawy o odpadach, prawa przedsiębiorców i prawa o ruchu drogowym.

– To jest ten czas, gdy wspólnie musimy rozpocząć dyskusję nad problemem, który nas dotyczy i często - ze względu na niewystarczające narzędzia prawne - przerasta. Mam nadzieję, że uda się nam wypracować pewne rozwiązania na przyszłość, które będą nas lepiej zabezpieczać przed nielegalnym gromadzeniem odpadów i wzmocnią odpowiednią gospodarkę odpadami w regionie – dodał Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia podpisuje deklarację o współpracy samorządowców z Dolnego Śląska w zakresie gospodarowania odpadami, fot. UMW.

Ochrona środowiska ważna dla obywateli

Jednym z zaproszonych gości na Dolnośląski Sejmik Odpadowy był Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który przypomniał, że prawo obywateli do czystego powietrza i ochrony środowiska jest bezpośrednio wskazane w Konstytucji RP. Zwrócił on również uwagę na to, iż Polacy bardzo często skarżą się na problemy dotyczące właśnie środowiska i zauważają niewystarczające rozwiązania w tym zakresie.

– Są to zarówno kwestie związane ze smogiem, jak i zatruwania środowiska czy wreszcie wiążące się z niewłaściwym gromadzeniem odpadów. Niestety, oprócz niewystarczających uregulowań prawnych, dodatkowo warto pamiętać o tym, że Inspekcja Ochrony Środowiska od lat nie jest w stanie - z różnych względów - poradzić sobie ze skalą problemu. Wreszcie procedury administracyjne pozwalają potencjalnym podmiotom, które są oskarżane np. o nielegalne składowanie odpadów, wydłużać procesy sądowe i odraczać decyzje oraz wyroki w sprawach – wyliczał rzecznik praw obywatelskich.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, fot. UMW

Adam Bodnar – w zaleceniach na przyszłość dotyczących gospodarki odpadami – wskazał, iż należy przede wszystkim wzmocnić Inspekcję Ochrony Środowiska, by mogła wydajniej sprawować swoją funkcję, a także zapewnić większe wsparcie gminom w radzeniu sobie z problemem nielegalnego gospodarowania odpadów.

– Cieszy mnie wola współpracy samorządów z zakresie skutecznego przeciwdziałania niewłaściwym procederom w gospodarce odpadami, bo Polska jest silna właśnie swoimi samorządami. Kilka tygodni temu powołałem również swojego zastępcę, który bezpośrednio zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska i wzmocni tę gałąź w zakresie dbania o prawa obywateli. Na przyszłość, przede wszystkim, należy jednak dofinansować i zapewnić gminom m.in. bezzwrotne formy wsparcia w usuwaniu nielegalnych odpadów z nieruchomości prywatnych – podkreślił rzecznik praw obywatelskich.

Współpraca dolnośląskich gmin

Uczestnicy Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego zwracali również uwagę na to, że rozwiązanie problemu niewłaściwej gospodarki odpadami musi nastąpić w ścisłej współpracy różnych gmin z regionu.

– Powinniśmy wykazać się tutaj podejściem kompleksowym. Przykładowo, jeżeli we Wrocławiu znacząco wzmacniamy skuteczne reagowanie na procedery nielegalnego składowania odpadów, to może się zdarzyć tak, że tego typu podmioty przeniosą się kilka kilometrów dalej - do podwrocławskich gmin, wciąż zagrażając mieszkańcom zarówno Wrocławia, jak i okolicznych miejscowości. Dlatego tak ważnej jest wypracowanie wspólnych standardów – wyjaśnił wiceprezydent Adam Zawada.

– Jestem bardzo zadowolony, że tyle dolnośląskich samorządów zebrało się w Wołowie, by wspólnie porozmawiać o problemie, który dotyczy każdego z nas. Oczywiście bardzo ważna jest poprawa uwarunkowań prawnych i wzajemna współpraca między gminami, ale należy również zastanowić się nad tym, że obecnie produkujemy zbyt dużo śmieci, z którymi powoli przestajemy sobie radzić – powiedział Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

W dalszych wystąpieniach podczas sejmiku poruszono również m.in. zagadnienia dotyczące zwiększenia odpowiedzialności transportujących odpady czy właściciela nieruchomości, który udostępnia teren na nielegalną działalność związaną z gromadzeniem odpadów oraz doprecyzowania definicji „posiadacza odpadów”.

Deklaracja samorządowców podpisana

Na zakończenie Dolnośląskiego Sejmiku Odpadowego w Wołowie samorządowych z regionu podpisali deklarację woli współpracy w dążeniu do wyeliminowania zjawiska nielegalnego gromadzenia odpadów z terenu lokalnych gmin.

– W trosce o zdrowie mieszkańców oraz środowisko naturalne symbolicznie podpiszmy deklarację o współpracy. Niech nasze stanowisko wybrzmi jak najgłośniej – zakończył sejmik Adam Zawada.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl