Link do strony www.wroclaw.pl

  15 listopada: ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Prognozowane na 15.11.2021 r. przekroczenie obejmuje powiaty: dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, jak i miast: Wrocław, Jelenia Góra i Wałbrzych.

  Zdjęcie ilustracyjne
  Zdjęcie ilustracyjne

  Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Prognozowane na dzień 15 listopada 2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański,  średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, oraz m. Wrocław,  m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych. 

  Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Ludność zamieszkująca powiaty, na których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 1043 tys.

  Przewidywany czas trwania ryzyka:

  Od godz. 9.00 dnia 15.11.2021 r. do godz. 24.00 dnia 16.11.2021 r.

  Informacje o zagrożeniu:

  Wrażliwe grupy ludności

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Zalecane środki ostrożności

  Ogół ludności:

  Wrażliwe grupy ludności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

  Zalecenia dla ludności:

  Zadania, nakazy lub zakazy:

  Informacje organizacyjne 

  Podstawa prawna

  Opracowanie

  Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings 

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook