Link do strony www.wroclaw.pl

  13 grudnia: ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 13 grudnia

  INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

  Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Prognozowane na dzień 13.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10
  obejmuje powiaty: kłodzki, wrocławski i miasto Wrocław.

  Mapa ryzyka przekroczenia poziomu dl apyłu PM10

  Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

  Ludność zamieszkująca powiaty, na których istnieje ryzyko przekroczenia poziomu
  informowania dla pyłu PM10: ok. 952 tys.

  Zagrożenie:

  Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Przyczyny

  Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

  Prognozowana jakość powietrza

  Prognoza na dzień 13.12.2021 r. i na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu
  PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej
  przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na
  „Jakość powietrza” GIO 

  Informacje o zagrożeniu:

  Wrażliwe grupy ludności

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Zalecane środki ostrożności

  Ogół ludności:

  Wrażliwe grupy ludności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:

   

  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

  Zakres działań krótkoterminowych

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

  Zalecenia dla ludności:

  Zadania, nakazy lub zakazy:

  Informacje organizacyjne 

  Podstawa prawna

  Opracowanie

  Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings 

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook