Zamiast żłobka - skorzystaj z usług opiekuna dziennego

Do 12 listopada trwa rekrutacja rodzicó, którzy chcą powierzyć swoje dziecko pod opiekę Dziennemu opiekunowi. Aktualnie wolne miejsca dla dzieci do lat trzech są w punktach opieki na OŁTASZYNIE (ul. Masztalerza), STARYM MIEŚCIE (pl. Nankiera), LEŚNICY (ul. Junacka) oraz WOJNOWIE (ul. Wałowa).


Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław realizuje projekt "Dzienny opiekun – domowy system opieki". W ramach projektu mieszkający na terenie Wrocławia rodzice dzieci do lat 3 mogą skorzystać z alternatywnej formy opieki nad dziećmi – usług dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest przez wykwalifikowanych opiekunów w okresie grudzień 2013 r. – marzec 2015 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia, dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna w okresie sierpień 2013 r. – marzec 2014 r. na terenie Gminy Wrocław.

KORZYŚCI Z POWIERZENIA DZIECKA DZIENNEMU OPIEKUNOWI:

  • Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formą opieki nad dziećmi do lat 3,
  • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie,
  • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio trójka dzieci pod opieką Dziennego opiekuna),
  • relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 3,60 zł za godzinę opieki nad dzieckiem,
  • wsparcie zespołu projektowego w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitoring opieki nad dziećmi.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3, którzy jednocześnie:

  1. posiadają miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego) i odprowadzają podatki na terenie Wrocławia,
  2. są nie zatrudnieni (tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, lub wychowawczym i chcą wrócić na rynek pracy, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić.
Od 4 do 12 listopada 2014 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja rodziców, którzy chcą powierzyć swoje dziecko pod opiekę Dziennemu opiekunowi. Aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami w punktach opieki na OŁTASZYNIE (ul. Masztalerza), STARYM MIEŚCIE (Plac biskupa Nankiera), LEŚNICY (ul. Junacka) oraz WOJNOWIE (ul. Wałowa).

WIĘCEJ INFORMACJI:

Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, Biuro Projektu: pok. 18 (I piętro),  tel. 71 782 35 19/20, www.opiekun2.cis.wroclaw.plZgłoś uwagę