Kulturalnie w nowym roku szkolnym

Pod auspicjami miasta działają cztery domy kultury, trzy kulturalne centra, cztery kluby, trzy ośrodki działań, ognisko plastyczne i centrum kreatywności. To 16 instytucji, w których można skorzystać z kółek, zajęć i warsztatów. Znajdziemy je także w muzeach i centrum edukacyjne Narodowego Forum Muzyki. Sprawdź ofertę w swojej okolicy.

 • Sprawdź, gdzie we Wrocławiu wysłać dziecko na zajęcia artystyczne

  Sprawdź, gdzie we Wrocławiu wysłać dziecko na zajęcia artystyczne


 – Zachęcamy do korzystania z bogatej oferty zajęć we wrocławskich instytucjach kultury. W nowym roku szkolnym obejmuje ona zajęcia muzyczne, choreograficzne, plastyczne czy z zakresu rzemiosła artystycznego. Zapisy trwają cały rok, o wolne miejsca można pytać bezpośrednio w najbliższej instytucji – mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury UMW.

Kulturalny Wrocław

Wydział Kultury jest organizatorem takich instytucji, jak:

 • Centrum Kultury Agora,
  ul. Serbska 5a (www.ckagora.pl)
 • Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6 (www.ckwz.pl)
 • Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1 (zamek.wroclaw.pl).

Ponadto klubów: Pod Kolumnami, Formaty, Anima, Muzyki i Literatury; Ośrodka Działań Artystycznych Firlej, Ośrodka Działań Twórczych Światowid, Ośrodka Postaw Twórczych czy Ogniska Kultury Plastycznej im. Gepperta. Miasto prowadzi także muzea Współczesne, Miejskie i Architektury oraz NFM.

Młodzieżowe Domy Kultury

 • Departament Edukacji natomiast ma pod swoją kuratelą Młodzieżowe Domy Kultury:
 • MDK Śródmieście, ul. S. Dubois 5 (www.mdksrodmiescie.wroc.pl)
 • MDK Fabryczna, ul. Zemska 16a (www.mdk.wroc.pl)
 • MDK Krzyki, ul. Powstańców Śl. 90 (www.mdk-krzyki.pl)
 • Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży, ul. H. Kołłątaja 20. W tym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się w innych lokalizacjach (www.mdk.wroclaw.pl)
 • Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 117 (www.talent.wroclaw.pl).

W ramach działalności MDK-ów młodzi wrocławianie mogą wziąć udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w sekcjach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych i gimnastycznych, sekcjach szachowych czy edukacyjnych (koła językowe, eksperymenty dziecięce, budowanie kompetencji społecznych).  Zajęcia prowadzone w młodzieżowych domach kultury są bezpłatne.Zgłoś uwagę