Wyniki matur 2017: Poległo 16 proc. zdających

Spośród 4934 młodych wrocławian, którzy w maju przystąpili do egzaminów maturalnych, 83,6 procent je zaliczyło. Z przedmiotów obowiązkowych najgorzej wypadła matematyka.


Tradycyjnie lepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. W nich egzaminy pomyślne przeszło 88,3 proc. maturzystów. W technikach odsetek tych, co zdali wynosi 67,9 proc.

Znacznie gorzej wygląda średnia na Dolnym Śląsku. W regionie do egzaminów przystąpiło 16 tys. 697 osób. Z powodzeniem egzaminy przeszło 76 proc. Spośród tych, którym się nie powiodło, aż 1244 nie zaliczyło co najmniej dwóch sprawdzianów i do poprawek będzie mogło podejść dopiero za rok.

Aż 96,7 proc. dolnośląskich abiturientów pomyślnie przeszło maturę z polskiego na poziomie podstawowym. Dużo gorzej poszło im na obowiązkowej matematyce - ten egzamin zaliczyło 78,7 proc. maturzystów.

Jako język obcy większość wskazała angielski - i dla 93,8 proc. ten  wybór zakończył się sukcesem. Za to ci, co wybrali włoski, hiszpański lub ukraiński, zdali w komplecie.

Zgłoś uwagę