Wybory samorządowe 2014 – druga tura. Osoby niepełnosprawne

Lokale dostosowane dla niepełnosprawnych i bezpłatny transport na głosowanie.


25 listopada upływa termin składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Do tego dnia należy też zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze okręgu wyborczego Wykaz takich lokali dostępna jest w Obwieszczeniach Prezydenta Wrocławia dotyczących okręgów wyborczych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia najpóźniej w dniu 25 listopada 2014 r.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 800 do 1515 oraz Centra Obsługi Mieszkańca:

•COM Nr 1 przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 800 do 1715,

•COM Nr 2 przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 800 do 1715,

•COM Nr 4 przy al. M. Kromera 44 w godzinach 800 do 1515.

Dla niepełnosprawnych gmina zapewnia bezpłatny transport na wybory

Tradycyjnie, tak jak przy okazji innych wyborów - gmina zapewnia osobom niepełnosprawnym transport do lokalu wyborczego.

Zgłoszenie można wysłać e-mailowo na adres Miejskiego Biura Wyborczego: mbw@um.wroc.pl lub tel. 71 777 78 83; tel. 71 777 79 07.

Osoba, dysponująca zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, może skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze. W dniu wyborów, o godzinie wyjazdu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych i wnioski do pobrania.

 Zgłoś uwagę