Petycja dolnośląskich samorządowców w sprawie autostrady A4

Budowa nowego korytarza autostrady A4 na odcinku Kostomłoty–Wrocław, utrzymanie statusu drogi ekspresowej dla dotychczasowej trasy A4 przy jednoczesnym zaplanowaniu i budowie łącznika Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie i łącznika DW 382 z węzłem Świdnica na S5 – to główne postulaty dolnośląskich samorządowców, którzy podpisali w tej sprawie wspólną petycję.

  • fot. Marek Księżarek


Prezydenci ośmiu dolnośląskich miast (Wrocławia, Wałbrzycha, Świdnicy, Bolesławca, Jeleniej Góry, Legnicy, Głogowa i Lubina) razem z marszałkiem województwa dolnośląskiego poparli jedną z dwóch propozycji przebiegu A4, które obecnie konsultuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dokument trafi do GDDKiA, a także do ministra finansów, ministra infrastruktury oraz szefa Rady Ministrów.

Petycja za tzw. kombinacją IV

Tzw. kombinacja IV zakłada przebudowę (po starym śladzie) autostrady A4 na odcinku Krzyżowa–Kostomłoty oraz budowę nowego odcinka A4 od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów. W stanowisku dolnośląskich samorządowców miast zakłada się, w ramach poprowadzenia nowej drogi ekspresowej S5, m.in. także zaprojektowanie i realizację krótkiego łącznika od przyszłego węzła Świdnica na drodze S5, który obejściem Świdnicy, połączy drogę S5 z drogą DW 382 czy konieczność pilnego połączenia Aglomeracji Wałbrzyskiej z budowaną drogą S3 poprzez łączniki do węzłów w rejonie Sadów Dolnych i Kamienna Góra.

Dla bezpieczeństwa

– Na odcinku A4 Kostomłoty–Wrocław w latach 2014-2020 doszło do ponad 7,5 tysiąca zdarzeń, w tym 7238 kolizji i 318 wypadków. Średnio to około 3 zdarzenia dziennie. Obecna A4 przez brak pasa awaryjnego, czy wystarczającej liczby Miejsc Obsługi Podróżnych nie jest dostosowana do standardów autostradowych, a nowy korytarz to mniejsze przenikanie ruchów regionalnych z ruchami dalekimi w skali kraju i Europy – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Planowanie przebiegu nowych dróg ekspresowych i autostrady A4 ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Jest niezwykle istotne, aby przy pracach nad wyznaczeniem przebiegu tych dróg brać pod uwagę, nie tylko argument finansowy, ale przede wszystkim skutki dla dalszego rozwoju naszego województwa – dodaje inicjator petycji do GDDKiA Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Przedstawiono zalety nowego korytarza autostrady A4

Prezydenci podkreślają, że powstanie układu dwóch silnych tras drogowych w odległości od siebie od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, powiązanych do tego ze sobą poprzecznie, stanowić będzie bardzo silny szkielet dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

  • Przepustowość na kierunku wschód-zachód będzie wyższa niż przy rozbudowie obecnej autostrady A4. A zwiększenie tej przepustowości w całym układzie dróg jest szczególnie potrzebna, patrząc na obecne obciążenie autostrady A4 i negatywne tego skutki.
  • Polepszą się warunki ruchu i jego bezpieczeństwo.
  • Zmniejszą się przeploty ruchów regionalnych z ruchami dalekimi w skali kraju i Europy. Przeplatanie się tych ruchów o różnym charakterze bywa źródłem nie tylko niewygody, ale i wypadków.
  • Autostrada w dotychczasowym przebiegu jako droga ekspresowa zapewni dobre powiązanie Wrocławia ze Szczecinem przez drogę S3, bez mieszania się z dalekimi ruchami wschód - zachód.
  • Nowy korytarz rozwiąże narastające problemy komunikacyjne gmin położonych w sąsiedztwie, w tym m.in. Kątów Wrocławskich.

Podpisanie petycji przez Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, fot. Marek Księżarek

Dla rozwoju

– Budowę nowego korytarza autostrady A4 należy traktować jako inkubator rozwoju i nową oś rozwojową aglomeracji i regionu. Poprowadzenie A4/S5 wg Kombinacji IV daje szansę na integrację największych obszarów aglomeracyjnych poprzez połączenie ich systemem szybkich dróg. Południe Dolnego Śląska, pomimo budowy drogi ekspresowej S3, wciąż pozostaje wykluczone komunikacyjnie – sugeruje Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Niestety największe Miejskie Obszary Funkcjonalne Dolnego Śląska (Wrocławski, Legnicko-Głogowski, Wałbrzyski i Jeleniogórski), nie zostały do tej pory połączone drogą ekspresową, która znacząco przyczyniłaby się do integracji tych ośrodków oraz zrównoważonego rozwoju regionu.

– Wybór Kombinacji IV przebiegu A4 i S5 łączy - w zasięgu oddziaływania tych dróg do 50 km - wszystkie rdzenie wspomnianych obszarów funkcjonalnych. Przyjęcie do dalszych prac i w konsekwencji realizacja wg Kombinacji IV ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju całego Dolnego Śląska – twierdzi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

Jednakże poprowadzenie nowej drogi ekspresowej S5 od przyszłego węzła A4/S8 Olbrachtowice przez północny obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej do węzła S3 w Bolkowie nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych w południowej części Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dlatego prezydenci apelują, aby przy planowaniu i budowie S5, zaprojektować krótki łącznik od przyszłego węzła Świdnica, który obejściem Świdnicy, połączy drogę S5 z drogą DW 382.

– Po konsultacjach licznych wariantów, połączenie obwodnicy Szczawna - Zdrój z węzłem Sady Dolne okazało się najtańsze i najkrótsze. Zwracamy uwagę, że zarówno Wałbrzych, ale również Szczawno - Zdrój, Stare Bogaczowice i Boguszów–Gorce, bez realizacji tego łącznika, pozostaną wykluczone jeśli chodzi o szybkie i funkcjonalne połączenie z drogą S3 i siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce – dodaje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Alternatywne połączenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym szczególnie gmin Boguszów-Gorce, Wałbrzych, Czarny Bór i Kamienna Góra z drogą S3, przebiega do węzła Ptaszków, powyżej Kamiennej Góry. Takie połączenie jest według samorządowców optymalne nie tylko dla wspomnianych już dużych firm z WSSE - podstrefa Wałbrzych. Drugi łącznik z S3 w znaczący sposób udrożniłby ważną dla południa Dolnego Śląska drogę sudecką w ciągu DW 367, łączącą dwa największe na południu województwa miasta, Jelenią Górę i Wałbrzych.

– W celu zapewnienia dobrego skomunikowania Aglomeracji Jeleniogórskiej z resztą kraju i umożliwienia dalszego rozwoju gospodarczego wnioskujemy o pilne rozpoczęcia prac nad studium korytarzowym przyszłej drogi ekspresowej. Droga ta powinna przebiegać przez teren całej aglomeracji, aż do granicy Państwa i uwzględniać postulowaną od lat budowę obwodnicy Szklarskiej Poręby – mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Jak podkreślają dolnośląscy samorządowcy, realizacja Kombinacji IV stworzyłoby nowe możliwości planowania rozwoju społeczno-gospodarczego południa Dolnego Śląska i przyczyniłoby się do znaczącego ożywienia gospodarczego obszaru Sudetów i jego przedgórza.Zgłoś uwagę